Velmi dobrý rozbor dlouhodobé vnitroekonomické politiky Demokratické strany USA.

Hovoří Leon Weistein (rusky hovořící analytik z Los Angeles). Podle mě stoupenec Trumpa, ale koketující i se „sandersovci“ v Demo-party.

Další doplňující komentáře, dobře dokreslující končící model započatý L.B.Johnsonem, J. Carterem a posledním aktérem v pořadí B.Clintonem, který ho nasměroval do finále, k HYPOTÉČNÍ KRIZI r.2008.  Všechno je zacíleno na americkou dojnou daňovou krávu: pracující střední třídu a malé a střední podnikatele.

Rozbor daňové a navazující vnitřní ekonomické politiky podle Bidena a Trumpa. Diametrálně odlišné modely. Trump musí obnovit domácí zdrojovou základnu a zásadně přesměrovat daňové a výdajové toky s tím podstatným. Peníze získané z daní musí realokovat do vnitroamerických investic s cílem tvorby nových podniků a tedy nových pracovních míst.
Biden pokračuje ve vysávání pracující střední třídy a malých a středních podniků, tvůrců amerického hrubého domácího produktu (GDP). Ale musí udržet i výši hrubého národního produktu (GNP). Stručně: GNP = GDP + zisky z americké ekonomické moci mimo hranice USA (zahraniční ekonomické celky s domicilem v USA). Tedy musí udržet Pax Americana.

Vysvětlení politiky „amerického socializmu“, kterou chce realizovat i nadále Demo-Party. Všechny 3 výše uvedené komentáře se samozřejmě promítají dlouhodobě do tvorby elektorátů obou stran v USA.

Hodnocení ekonomických politik obou politických stran podle tradičního pravo-levého vidění nefunguje. Naopak.

Napsat komentář