Převzato z https://www.putin-today.ru/archives/147986

Byl vydán Putinův dekret o novém mechanismu plateb za plyn ze strany znepřátelených zemí. Pozorně jsem si přečetl text dekretu a uvědomil jsem si, že musím napsat tento článek.

Faktem je, že v blízké budoucnosti budeme pravděpodobně čelit podobné informační bouři, jakou jsme zažili včera a předevčírem v souvislosti s údajným „neúspěchem“ istanbulských jednání.

Rozhodl jsem se pracovat preventivně, protože další informační bouře ze série „další selhání“ a „vše je opět ztraceno“ je v nejbližších dnech docela pravděpodobná.

Proč se domnívám, že taková bouře je pravděpodobná?

Protože s tímto dekretem máme podobnou situaci jako při vyjednávání – NEJEDNOZNAČNOST.

Připomeňme si příčinu informační bouře v souvislosti s jednáním: nejednoznačné prohlášení Medinského. A z této nejednoznačnosti se lidé stali hysterickými. Hysterie je samozřejmě pochopitelná: všichni jsou měsíc nervózní.

Nejednoznačnost je ve válce naprosto zásadním prvkem! Vzpomeňte si na Sun-c´: „Válka je umění klamu“. Proto bez nejednoznačných situací nelze vyhrát žádnou válku.

Je důležité si uvědomit, že k nejednoznačnostem, jako byla ta nedávná v souvislosti s jednáním v Istanbulu, bude docházet! A to více než jednou! A pokaždé to skončí stejně, jako skončila „vyjednávací“ nejednoznačnost: za den, dva nebo tři se ukáže, že je všechno v pořádku, nikdo nic nevzdává.

Zopakuji známou frázi: práce na informační frontě je stejně důležitá jako na kterékoli jiné frontě. Podívejme se proto na následující nejasnosti, které máme právě teď v souvislosti s Putinovým výnosem definujícím mechanismus platby za plyn. Začneme však od jednoznačného bodu a řekneme, že jelikož se jedná o prezidentský dekret, žádné vyjednávání se zde nepředpokládá. Naši evropští smluvní partneři tento mechanismus buď přijmou, nebo ne.

Pokud ho nepřijmou, bude jim plyn odpojen. A to už bude jiný příběh, který s touto okamžitou situací nesouvisí.

Pokud tento mechanismus přijmou, zasáhne nás další informační bouře. Co se stane?

Všechna západní média budou hlásat své vítězství: porazili jsme Putina a budeme dál platit eurem! V západním tisku se objeví podobné titulky:

Die Zeit: „Rusko souhlasilo i nadále přijímat eura nebo dolary za plyn“

Ukrajinská média budou samozřejmě tyto titulky aktivně přeposílat a hlasitě křičet: Evropa si Putina ohnula a dál platí za plyn eurem! Ruští hysteričtí hurá-patrioti a ufňukánci budou naříkat celému světu: Putin zradil! Není zde žádný plynový rubl! Nejedná se o prodej za rubly, protože Evropa nadále platí eurem!

Do všech těchto informačních narativů bude investováno obrovské množství energie, a proto by snadno mohlo dojít ke stejné hysterii z pocitu „kapitulace, zrady“, jako tomu bylo v souvislosti s jednáním.

Proto v tomto příspěvku popíšu podstatu tohoto dekretu co nejjednodušším jazykem, aby ho mohl pochopit a převyprávět i náhodný spolucestující ve vlaku nebo stojící ve frontě u pokladny v supermarketu.

Nejprve si tedy definujme hlavní sporný bod, tj. v čem je hlavní nejednoznačnost.

Po celou dobu od Putinova přelomového prohlášení, že Evropané budou za plyn platit v rublech, převládal názor, že Rusko donutí Evropany nakupovat rubly přímo u Ruska a platit za plyn těmito rubly. Tento názor zastávali prakticky všichni ekonomové. Zároveň si lidé zlomyslně mnuli ruce: teď se Evropané dostanou do potíží, budou běhat po světě a hledat rubly! Oni sami, Evropané, zařadili naši centrální banku na sankční seznam, a kde vzít tolik rublů, když ne v centrální bance? Žádná jednotlivá komerční banka nemá tak monstrózní množství rublů!

Dekret byl tedy vydán. A na základě tohoto dekretu budou všechny výše zmíněné subjekty mezinárodního informačního prostoru hlasitě prohlašovat vše, co jsem napsal výše: Evropané budou za plyn nadále platit eurem.

ALE. Zajímavé na tom je, že všichni lidé, kteří nejsou tak snadno hysteričtí a dokáží pochopit detaily, zároveň řeknou, že díky mechanismu definovanému v tomto dekretu Rusko skutečně začalo prodávat plyn za rubly.

Co na to říkáte? Jeden a tentýž dekret, jeden a tentýž mechanismus bude různými účastníky procesu interpretován diametrálně odlišně!

A než vám vysvětlím, v čem spočívá ten fígl, v čem je to tajemství, chci udělat jednu lyrickou odbočku… nebo dokonce dvě…

Lyrická odbočka č. 1.

Navrhovaný mechanismus placení za plyn je mistrovské dílo! Opět tu máme stejnou situaci, o které se mluvilo už tisíckrát – Putinovu schopnost nacházet nestandardní, nevypočitatelná řešení.

Lyrická odbočka č. 2.

Putin se striktně drží kurzu na záchranu Evropy jako solventního trhu. Dělá vše pro to, aby zabránil totálnímu chaosu a rozpadu Evropy, protože to by byl nejlepší dárek USA, které mají kurz na zhroucení Evropy a eura. Ve skutečnosti Putin zachraňuje Evropu proti její vlastní vůli – pokud tou „vůlí“ myslíte vedení Evropské unie v její současné podobě. Toto vedení je zmocněncem USA, takže ve skutečnosti pracuje na rozpadu EU ve prospěch USA. A Putin hraje proti rozpadu EU. A pro její postupné ekonomické „navázání“ na Rusko.

Tak to je. Tento zcela nestandardní mechanismus plateb za plyn, který Rusko Evropě navrhlo, je právě důsledkem Putinovy obrovské šetrnosti vůči Evropě. Putin umožňuje Evropě zachovat si tvář a skutečně nadále platit za plyn v eurech – pro vnějšího, povrchního pozorovatele, který není schopen samostatně pochopit navrhovaný mechanismus (a není snadné ho pochopit ani pro rusky mluvícího člověka, který není ekonom, a až bude toto nařízení přeloženo do evropských jazyků, běžný Evropan v něm nebude moci pochopit nic).

Ve skutečnosti však Gazprom za svůj plyn obdrží rubly, přestože se na vstupu bude platit v eurech. V čem spočívá tajemství?

Tajemství spočívá v tom, že mezi Gazpromem, který plyn čerpá, a Evropany, kteří plyn odebírají, vzniká „kouzelná skříňka“: Evropané do ní vloží eura a Gazprom si z ní vezme rubly. A první věc, kterou je třeba uvést – a tady, díky Bohu, není žádná dvojznačnost – tato „kouzelná skříňka“ patří Rusku! Jinými slovy, od okamžiku, kdy jsou v něm uložena evropská eura – vše, co se dále odehrává pod ruskou jurisdikcí, je již naše a nikdo na to nemůže vztáhnout ruku, nelze na to uvalit žádné sankce.

Pokračujme dál.

Tato „kouzelná skříňka“ je ve skutečnosti Gazprombank – ruská struktura, která je v podstatě ve vlastnictví státu. Evropa má štěstí, že na ni nestihla uvalit sankce, a proto bude nyní její záchranou (ve smyslu zachování si tváře).

Uvnitř této „kouzelné skříňky“ tedy dojde k přeměně eur na rubly: eura na vstupu a rubly na výstupu. V ekonomické terminologii se tomu říká konverze.

Nebudu se rozepisovat o tomto schématu, protože pro neekonoma nejsou všechny tyto nuance nijak zvlášť významné. To jen pro úplnost.

Pojďme dál.

Člověku, který nepochopil zdrojový materiál a podrobnosti dekretu, vyvstává otázka: Jaký smysl má konverze? Vytváří to jen další akce a Evropané stále platí eurem…Pamatujte si tuto otázku. Protože to bude nejčastější argument fňukalů a mluvčích, kteří budou hysterčit, že „Putinslil“.

Klíčovým bodem, který mění celou rovnici, je ve skutečnosti odstavec 7 vyhlášky, který uvádí následující:

Vidíte? Gazprom uvolní plyn až po obdržení rublů.

Toto je ZÁKLADNÍ MOMENT! ŽÁDNÉ RUBLE – ŽÁDNÝ PLYN.

Jakékoli problémy, které se v této „kouzelné skříňce“ objeví, budou proto pro Evropany bolehlav, protože dokud Gazprom nedostane rubly, plyn nedodají. Všechny problémy se směnitelným kurzem budou pro Evropany také bolehlav, protože kurz se může v průběhu konverze měnit a z toho mohou vznikat různé problémy…Případné problémy, které vznikají při konverzi eur na rubly uvnitř Gazprombank, Gazprom netrápí. Ten čeká na rubly.

Jdeme dál.

Bojovníci informační fronty, kteří bojují na straně našich nepřátel a jejichž hlavním úkolem je destabilizace našich mozků a nervových systémů, budou dále předhazovat následující příběh: stejně se podstata nemění, protože do schématu jsou zapojena eura. A pokud se na tom podílejí, pak to není vítězství, není to plynový rubl.

Jedná se o jemnější a rafinovanější schéma, a proto je důležité mu dobře porozumět. Z formálního hlediska je to skutečně tak: pokud se eura účastní tohoto schématu, není to vítězství ani plynový rubl. O plnohodnotný plynový rubl jde tehdy, když kupující za účelem nákupu plynu SÁM shání rubly a buší na dveře ruských bank a především centrální banky. V tomto případě kupující nadále platí v eurech a veškerou konverzi provádějí ruští zaměstnanci v ruské bance. Bílí pánové si stále nešpiní ruce ruskými rubly.

A zde bychom si měli znovu připomenout, co jsem řekl v „Lyrické odbočce č. 2“. – Putin si chce udržet Evropu jako partnera a normálního, příčetného geopolitického aktéra. A proto Putin nechce přitlačit evropské lídry ke zdi! Nechce je ponižovat, promiňte mi ten výraz, před svými voliči. A (což je možná ještě důležitější) nechce je shazovat v očích Američanů, kteří si velmi rádi došlápnou na evropské lídry, pokud je Putin přitlačí ke zdi a donutí je ztratit tvář. Právě proto, aby pomohl evropským lídrům zachovat si tvář, nepodniká Putin jeden krok (náhlý a jednoznačný), ale dva kroky – prvním z nich je právě tento mechanismus, který není jednoznačný.

Je důležité si uvědomit jednu nenápadnou, ne samozřejmou, ale nesmírně důležitou věc: PRVNÍ KROK JE V TÉTO ZÁLEŽITOSTI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ!!!

Pokud Evropané učiní tento krok, je to jasné, pak půjdou tam, kam chceme, aby šli. A už nebudou moci vyskočit, protože dále budou existovat nuance vývoje schématu. A samotné schéma vznikne po tomto prvním kroku.

Uvedu vám názorný příklad.

V roce 1944 zde vznikl brettonwoodský světový finanční systém založený na americkém dolaru. Proč se americký dolar stal hlavní (rezervní) měnou? Protože Spojené státy měly nejvíce zlata a dolar měl spolehlivé krytí zlatem.

Toto je schéma. Začalo to v roce 1944. A v roce 1974, kdy byl do tohoto plánu zapojen celý svět, se USA rozhodly odvázat dolar od zlata. To znamená, že se schéma změnilo a celý svět to „sežral“, protože z něj nebylo cesty ven.

A teď se zeptejte kteréhokoli ekonoma: přijal by svět v roce 1944 v Bretton Woods takový dolar, který by nebyl krytý zlatem? Nebo jinak, stejná otázka: Přijal by svět v roce 1944 jako rezervní měnu měnu, která by nebyla kryta zlatem?

Odpověď je jednoznačná: NIKDY by svět nepřijal takovou měnu, která by nebyla kryta zlatem.

Zde je konkrétní příklad toho, jak se může vyvíjet systém, který je JIŽ přijat a zaveden. V naší situaci samozřejmě nikdo nebude čekat 30 let – to je přece jen jiné měřítko. Všechno proběhne mnohem rychleji – během jednoho až dvou let. Pro nás je nyní důležité, aby Evropané v zásadě přijali schéma, které se liší od toho předchozího a které nepodléhá žádnému blokování z hlediska sankcí.

Poprvé bude proces platby za plyn mimo jejich pravomoc a nebude možné jej blokovat. Poprvé se Gazprom začne soustředit na získávání rublů, nikoli eur nebo dolarů.

A pak dojde k postupnému přechodu k druhému kroku – kdy kupující zjistí, že jim toto dvoustupňové schéma přináší ztráty (z různých důvodů – nebudu je zde popisovat), a že je pro ně proto výhodnější nakupovat rubly přímo a platit za plyn jimi. Kromě toho jim lze k takovému řešení pomoci: například stanovením směnného kurzu v tomto schématu, který bude upřímně řečeno méně výhodný než přímý nákup rublů.

Obecně je důležité si uvědomit, že druhý krok proběhne zcela potichu! Druhý krok bude vypadat jako prostá optimalizace hospodářské činnosti. To znamená, že nikdo nebude troubit, tlouct do bubnů, věšet si na hruď medaili, vyhlašovat velké vítězství… vše bude probíhat v tichosti a bez povšimnutí veřejnosti…Plynové ruble se zrodí v tichosti!

Ale to není všechno!

Druhý krok bude pravděpodobně učiněn tehdy, až se toto (polovičaté a nejednoznačné) schéma bude uplatňovat na všechny nejdůležitější ruské zdroje: ropu, kovy, obilí, hnojiva, vesmír atd.

Vzpomeňte si na příklad bretonwoodského systému: druhý krok (odpoutání dolaru od zlata) byl učiněn až poté, co si svět na dolar zvykl (nebo, řečeno drsněji, „stal se na dolaru závislým“), a proto se již nemohl bránit tak radikální změně schématu. A tak to bude i v našem případě: nejprve Rusko převede platby za všechny své zdroje do tohoto schématu a pak dojde k přechodu na druhý krok a budeme mít ropný rubl, obilný rubl, kovový rubl, rubl na hnojiva, kosmický rubl atd.

Celkově to bude surovinový rubl – první plnohodnotná surovinová měna na světě. Tedy měna krytá skutečným přírodním bohatstvím nejbohatší země na světě.

Je tedy důležité jasně pochopit nejednoznačnost tohoto mechanismu plateb za plyn, jak jej Rusko navrhuje našim evropským partnerům. A pokud tomu rozumíme, pak když slyšíme výkřiky, že „Putin se ohnul“, „Putin zradil“, „Rusko nedokázalo přepočítat platby za plyn na rubly“ atd. – poznáme, že jde buď o vědomého provokatéra pracujícího pro nepřítele, nebo o hlupáka, který problematice nerozumí a snadno podlehne cizímu vlivu.

My, kterým na Rusku skutečně záleží a kteří si přejí jeho rozkvět – se nyní musíme modlit, aby evropští představitelé s tímto schématem SKUTEČNĚ SOUHLASILI – byť pod rouškou informačního humbuku a la „podvedli jsme Putina a nadále platíme eurem“.

Pokud jde o lhůty, další platby za vývoz plynu jsou naplánovány na druhou polovinu měsíce a na květen. Evropané tak mají 10-14 dní na rozmyšlenou. Proto budou tyto dva týdny z hlediska informací obzvláště napjaté.

A po celou tuto dobu musíme mít pevně na paměti, že humbuk není nic, skutečné přijetí schématu je všechno. Jakmile bude přijato, nastane nový věk, v němž se Rusko stane jedním z hlavních světových center.

——–

Poznámka: To, že se provádějí různé manévry, neznamená, že jednání Medinského nebo dalších nejsou zrádcovská, viz též

https://kob-forum.eu/2022/04/01/agent-opozice-v-hlavnim-stanu/

4 komentáře

 1. Tedy, nevím, proč v tom hledat takové složitosti.

  Dosud za plyn platila EU tak, že Rusko muselo mít otevřený bankovní účet v zemích EU, a na ten účet země EU posílali Eura za plyn.

  Ale protože se ukázalo, že takové peníze nejsou v EU v bezpečí, když je EU může takhle jednoduše Rusku ukrást, nezbylo Rusko než to, aby si EU otevřela účet v Rusku, u nich doma, aby jim to prostě nemohl nikdo krást. Což je logický důsledek a jednoznačný jediný možný krok.

  Žádná kouzelná skříňka taky neexistuje, tohle jsou běžné transakce v bankách. EU tedy může platit buď takto, že nakoupí ruble přímo od Ruska výměnou za Euro, nebo si rubly shánět kde chce.

  Každopádně si to zavinila sama, když ukradla Rusku spoustu finančních prostředků a prokázala tak svou nedůvěryhodnost. Mimo jiné se EU i USA tímto ve světě slušně zdiskreditovaly, protože každý teď ví, že u nich peníze rozhodně nejsou v bezpečí a mohou být ukradeny. To bude motivovat k odchodu od dolaru.

  1. Měsíc s měsícem se sešel, ve hře byly pouze trubky zaměněny za zásobníky.
   O pravidlech mluví hráč stojící na bílé čáře,
   prázdnota, vyprahlost, argumenty podobné hráchu – faleš, co hlásí dobrý míč.
   Dech života je Fata morganou, Mannova příliš hlučná samota v příliš pozdním odpoledni.
   Atrapa, ,,jakoby,, obsah, imitace života, návod na likvidaci a recyklaci nepotřebné masy – droga podávána pro zatemnění myslí, přestože podstatou pozemské mise je Život.

Napsat komentář