Jak tak sleduji dění v poslední době, kdy naši pozornost v České republice nejvíce přitahují protesty proti povinnému, a ve skutečnosti nucenému očkování, někdy nevycházím z údivu nad projevy lidí, kteří jsou ve svém oboru jistě platnými členy společnosti: lékaři, policisté, hasiči, právníci… Na všech jejich protestech jednotně zaznívá zděšení nad stavem dnešní společnosti, kdy je lidem i přes jejich odpor naší vlastní vládou (tj. fakticky manažery najatými za naše daně, aby řídili náš společný stát), vnucováno něco, co odmítá, když ne většina občanů, tak alespoň jejich podstatná část, která ovšem neustále početně roste. Zaznívají tam hlasy, že se nám vrací totalita, která tady nebyla od roku 1989, jak v roce 89 zvonili klíči a doufali, že to teď už bude jen lepší…

Ono totiž došlo k narušení jejich skořápky, do které se pomalu uzavřeli, aniž by si to vůbec uvědomili. Žába, která se pomalu vařila, najednou zjišťuje, že začíná být pomalu pozdě vyskočit z hrnce plného vřící vody. Já jsem daleka toho, abych tvrdila, že za socialismu bylo všechno ideální, ovšem bylo to jiné společenské zřízení, a tudíž i jiná koncepce života, která měla vytyčeny zcela jiné cíle, ke kterým lidé s těmi či oněmi chybami ve svém řízení směřovali. Proč se tito dnešní protestující nezamyslí nad společností, ve které žijí? Vždyť ten koronavirus jim pomohl odhalit mnohé, co do té doby probíhalo celkem skrytě.

Křičí na těch svých shromážděních a protestech o demokracii a nechápou, proč to nefunguje. Jak je možné, že celá mediální a politická sféra všechny jejich protesty přehlíží? Já bych jim odpověděla, že je to kvůli tomu, že od roku 89 už nemají na řízení v této republice její občané prakticky žádný vliv. Od roku 89 o něj byli zcela plánovitě a řízeně připravováni. Jak to, že si toho nevšimli?

V tom roce 89, aby se zbavili té „totality“, vylili totiž s vaničkou i dítě. Řekněte mi, jak může rozumný člověk předpokládat, že jestliže je zdravotnictví založeno na zisku, bude mít někdo zájem ho vyléčit? Když mu může z kapes tahat peníze donekonečna? Je nutné si něco nastudovat o řízení. Sociální procesy jsou setrvačné, a chcete-li lidem vnutit něco pro ně škodlivého, musíte to zahalit do pěkných řečiček, lidověji, umět je hezky vodit za nos a dělat to pokud možno postupně, aby si toho nevšimli. Nejlepší otrok je ten otrok, který si neuvědomuje, že jím je.

To, že dnes například policisté a hasiči mohou protestovat před tou strašnou, slovy jednoho z nich „komunistickou budovou“, jim zajistili ti proklínaní bolševici. Měli by si zjistit, jak probíhali takové protesty před Velkou říjnovou socialistickou revolucí, která jediná tohle dokázala změnit. Přinejmenším by jim šlo o život (tenkrát ovšem lidé neprotestovali proti očkování, ale proto, že zhusta neměli oni ani jejich rodiny, včetně dětí, co jíst)! Až s existencí Sovětského svazu se musel přizpůsobit i Západ. Ovšem ten sociální stát v západní Evropě začal být s jeho pádem pomalu demontován. Cožpak to nevidíte? Najednou jsme zbyteční jak my, kteří jsme zažili socialismus, tak i ti na Západě, kteří zažili sociální stát, jež tam byl zřízen jen s jediným cílem, konkurovat socialistickému táboru, dokud se jej nepodaří podrýt zevnitř, jak se to nakonec stalo.

Lidi, vy jste vlastně prohráli ve studené válce a teď haníte sami sebe i to, co jste za socialismu vy či vaši předci dokázali! Nezpůsobuje vám to tak trochu kognitivní disonanci? Konečně zjišťujete, že je tady jakési globální řízení, proti kterému jste bezmocní, protože dokáže svou agendu protlačovat jako parní válec. Možná byste si konečně mohli začít klást otázky a zjišťovat odpovědi nejen v souvislosti s koronavirovým šílenstvím, ale jít více do hloubky. Vždyť to koronašílenství je jen špičkou ledovce. Dneska vám tu nadnárodní řízení například zcela uměle vytváří energetickou krizi. Kvůli tomu zatím lidé v ulicích nejsou. Z rádia zaznívají rady, jak začít šetřit. A já se ptám, proč se ti lidé v rádiu neptají, jak je to vůbec možné? Proč také Česká republika neuzavře například s Ruskem dlouhodobou smlouvu na dodávky plynu za násobně nižší cenu? Proč vyrábíme elektřinu za jednu cenu, my, náš stát, kapacitami vybudovanými těmi zlými bolševiky/komunisty a občanům je prodávána několikanásobně dráž? (To asi zařídila ta skvělá ruka trhu!) To je přece zcela jednoduchá otázka, stejná jako proč nás nutí píchat si masově experimentální látku, o které nikdo neví, jaké do budoucna může přinést zdravotní komplikace.

Lidi, já vás prosím jenom o jedno, začněte už konečně myslet a přestaňte opakovat ty trapné fráze o bolševicích a předlistopadové totalitě. Protože to je stejné, jako když slyšíte od nějakého očkovacího fanatika jeho přitroublé argumenty. Neuvědomujete si, že se mu v tom podobáte? Haníte lidi, kteří dokázali cenou svých životů vybojovat lepší život vám i těm na Západě a necháváte se postupně o to, co vám vybojovali, připravovat.

Dneska vám chystají QR-kódy, řekněte, když vidíte naši politickou reprezentaci, nebude to skvělý nástroj útlaku? Dnes se ještě dá těm jejich nařízením vyhýbat, ignorovat je. Jak to bude, až budete spoutáni digitálními řetězy, kde lidé s touto morálkou budou sedět u jejich ovládacích pultů?

Už začaly protestovat i silové složky. Máme ve svém státě nějaké tajné služby. Řekněte, kdo je řídí a v čím zájmu? V zájmu našich občanů? Jak to, že se každá politická reprezentace otočí jako na obrtlíku, jen co si sedne do řídících funkcí? Vy, každý na svém místě, stejně jako teď bojujete proti nucenému očkování, měli byste bojovat i za to, abychom se zase na řízení svého státu mohli podílet. Aby vláda nemohla přijímat nesmyslná opatření navzdory zájmům občanům státu, který jí byl svěřen, aby se jim byla nucena zpovídat!!!

Zamyslete se nakonec, proč jsme prohráli ve studené válce a proč vám dokázali namluvit, že to pro vás vlastně byla výhra (jako těm očkovacím fanatikům, že jedině očkování je řešení uměle vytvořené nesnesitelné situace omezující vaše svobody). Ten, kdo prohraje válku, obvykle nic nevyhraje, vítěz ho obere o všechno, co se mu zlíbí. Rozhlédněte se kolem sebe. Co ještě lidem v našem státě patří a komu platíme výpalné!!!

Už slyším ty argumenty, jak to za socialismu „nefungovalo“. Když teď vidíte, jak snadno se lidi ovládají, zkuste si to promítnout na tehdejší dobu, kdy jste neměli internet, abyste si předávali informace nezávisle na „řízeném zpravodajství“. A přemýšlejte o tom, jak by to nepřítel zařídil, pokud by vám chtěl zprotivit systém, který měl jednoznačný potenciál zlepšit život obyčejných lidí (dobytka ze spodku pyramidy) a připravit o výsady mocné (z vrcholu mocenské pyramidy). Já vám napovím, že Stalin (ten strašný „tyran“) po válce ceny potravin a nejběžnějších spotřebních produktů !každoročně! snižoval a s nástupem Chruščova se to „tak nějak všechno SAMO pokazilo“.

Pro ty zvídavější může být dobrou nápovědou následující video:

(Megaprojekty Stalinovy epochy /Jak národu ukradli světlou budoucnost Titulky CZ)

Dnes vás v reklamě krmí hesly: „Všechno je dnes dražší, to už tak je…“ NENÍ! To vy jste si dobrovolně zvolili společenské zřízení, ve kterém je člověk člověku vlkem, to je nyní vaše koncepce řízení. A bude tu jen do té doby, dokud si to všichni necháte líbit a budete to považovat za normu!

A protože informace mají sílu jen když se dostanou k těm, komu jsou určeny, a pokud to sami uznáte za vhodné, prosím vás, abyste je šířily dál… Je zbytečné přesvědčovat přesvědčené, je nutné, aby přemýšlet začali i ti ostatní!

5 komentářů

 1. Výborný článek. Je třeba to lidem znovu a znovu takto na rovinu říkat: uvěřili jste podvodu. Zaklínáte se něčím, co je tady proti vám, v rozporu s vašimi zájmy. Přestaňte věřit, že černá je bílá a bílá je černá!

  Přestaňte se strefovat do vlastního a začněte k sobě mít úctu – ke svému státu, ke své minulosti.

  Přestaňte si myslet, že s cizí pomocí porazit sám sebe je výhra! Je to výhra výsadního práva být otrokem!


 2. Konkrétní příklad pro ty, co už zapomněli. V roce 1994 (celkem krátce po tom sametovém podvodu) jsme se nastěhovali do bytu ve dvougeneračním domě. Naše zálohy za energie (vytápění – plyn, elektřina) + vodu a TV tehdy činily 190 Kč měsíčně. Průměrný plat byl v roce 1994 cca 7000 Kč. Za energie a vodu jsme tehdy platili cca 3% průměrného platu. Čas trhnul oponou, jsme o 25 let starší, stále bydlíme v tom stejném bytě, jen za ty samé služby jsme ještě před vypuknutím energetické krize platili 7000 Kč. Průměrný plat byl prý dle statistik v roce 2021 – 37000 Kč. Náklady na energie a vodu před jejich dramatickým zdražením činily cca 19% průměrného platu. Po zdražení to odhaduji na 30% a víc. To jsou konkrétní materiální výdobytky liberalismu a „demokracie“ – prosperita, o které naši politici tak často mluví a kterou zajistili sobě a svým šéfům. To jsou přímé důsledky sametového podvodu, na který jsme skočili a dodnes mnozí nechápeme, že jsme byli podvedeni a okradeni. Okradeni nejen materiálně, ale co je horší, okradeni také o tradiční hodnoty, selský rozum a lidství – duševní vlastnictví naší kultury, které zajišťovalo kontinuitu a existenci budoucím pokolením. Vzdali jsme se práva spolupodílet se na rozhodování o naší budoucnosti. Naše vláda není naše, je jejich. Salámovou metodou nás globální „elita“ postupně okrádá materiálně, o práva a svobody vybojovaná našimi předky, o naše zdraví a holé životy. Kam až to necháme zajít? Záleží jen na nás. Bohužel, kdo se sebou nechá zacházet jako s otrokem, zaslouží si jeho úděl.

 3. Author

  Kdo umí rusky, může si poslechnout, jak vypadá situace s nákupem zemního plynu v tomto videu v čase od 1:57 min do 2:08 min.

  Jak tvrdím v tom článku, energetická krize v Evropě je zcela uměle vyvolávána a ten komentář je toho jasným důkazem.

  Pokud si snad někdo myslí, že se jedná o „hloupost“ evropských úředníků, tak ho znovu odkazuji na „hloupost“ stejných úředníků v kauze koronašílenství. Co je z pohledu jednoho chybou řízení, je z pohledu jiného cílem řízení. Přemýšlejte kdo a proč chce vyvolat u nás energetickou krizi!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=bXgBCw81xbs&list=RDCMUCQ4YOFsXjG9eXWZ6uLj2t2A&start_radio=1

Napsat komentář