12 komentářů

 1. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic

  V numerické matematice je numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic postup, kterým můžeme získat přibližné řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Používá se v případech, kdy by bylo nalezení přesného (analytického) řešení náročné nebo v případech, kdy analytické řešení nelze najít.

  Metody prediktor-korektor jsou sloučením explicitních a implicitních metod. Nejprve je použita explicitní metoda pro odhad nového yn + 1. V tomto bodě je vypočtena derivace fn+1, která je následovně použita v implicitní metodě pro výpočet přesnější aproximace yn + 1.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Numerick%C3%A9_%C5%99e%C5%A1en%C3%AD_oby%C4%8Dejn%C3%BDch_diferenci%C3%A1ln%C3%ADch_rovnic

  Aproximace (přiblížení, odhad) je nepřesné, ale věrné vyjádření nějaké entity, nejčastěji čísla nebo funkce, ale také fyzikálního zákonu (přírodního jevu). Např. aproximací čísla pí je 3,14. Jedná se o alternativu analytického řešení.

  K využití aproximace se přistupuje tehdy, když pro analytické řešení není dostatek informací, nebo toto je příliš náročné na provedení (mnoho problémů ve fyzice je buď příliš složitých na analytické řešení, nebo je nelze řešit pomocí dostupných analytických nástrojů). I v případě, kdy je přesné vyjádření známé, může aproximace být užitečná — poskytnutím dostatečně přesného řešení a zároveň podstatným snížením složitosti problému.

 2. Pokud tomu dobře rozumím, tak GP musí mít neskutečně dokonalou futuristicko-analytickou jednotku. Veškeré ovlivnění dle videa probíhá nepřímo, tzn. nastavením podmínek tak, aby jakékoliv chování jakýchkoliv subjektů neslo kýžený výsledek, a to výsledek vzdálený přinejmenším několik desítek let. Je těžké si to představit, připomíná mi to (sci-fi) cyklus Isaaca Asimova „Nadace“. Anebo jsou cíle GP relativně jednoduché, například „nastavit chaos v celém západním světě“. To si pak umím představit, jak na to (a řada projevů na to vypadá). Pokud bych ale vzal zcela vážně a důsledně Pjakina, který každých cca 14 dní přichází s nějakým novým pohledem, tak je to spíš mikromanagement, a vůbec ne jen stavění cílů vzdálených 30 – 50 let. Jak to vidíte vy?

  1. GP začal s realizací svých cílů již před několika tisíci lety. Je potřeba se dívat na jeho cíle podle Plné funkce řízení, respektive na ty prioritní. A to jsou: Zotročení Lidstva ve jménu boha a Skoupení veškerého majetku na Zemi pomocí lichvy. V tomto ohledu se mu to nebývale daří. V rámci dalších jeho cílů je depopulace Lidstva na pro něj přijatelnou mez (zlatá miliarda, resp. nyní již půl miliarda). Poslední, co potřebuje, je chaos, protože každý objekt, který je potřeba řídit, potřebuje určitou stabilitu. Pokud se rozjede chaos na celé Zemi, tak skončí i GP. Vše je osvětleno v knihách VP SSSR i v dalších materiálech (např. série Svět křivých zrcadel od V.V. Pjakina). Jinak k tomu mikromanagementu: copak někdo běhá za miliony obyvatel ČR, aby se dobrovolně dusili v respirátorech? A přesto to dělají. Jak je to možné? (řečnická otázka).

   1. Ty tisíce let prostě nejsou skutečné. To, že vždycky existují síly, které se snaží nějak ovlivnit mocenskou situaci rozhodně neznamená, že to dělá tisíce let jedna a tatáž organizovaná skupina, to jednoduše blbost. Dokážete si vůbec představit tisíce let? Asi ne. Já mám problém pochopit duševní svět mého dědy, a on by na tom byl směrem k pochopení budoucnosti mnohem hůře. A co teprve pět set nebo jeden tisíc let. Nevěřte tomu, že jsou lidé pořád stejní. Psychologicky určitě ne (Konečně, za ty tisíce let došlo i k výrazným změnám fyzickým).
    K tomu mikromanagementu: nevyjádřil jsem se dost jasně. Měl jsem na mysli „mikromanagement“ v planetárním měřítku, to znamená přímé ovlivňování konkrétního chování mocných na úrovni hlav států, jako jsou Rusko, Čína, nebo USA. Podle videa se nic takového ze strany GP neděje, jenom se připravují podmínky, podle nichž se bude vyvíjet mocenská situace třeba za čtyřicet let. Pod tím si umím představit například ovlivnění, o kterém Nestor mluví v jiném videu (Kdo nám ukradl budoucnost), kdy zhruba od sedmdesátých let zmizely futuristické vize šťastné budoucnosti (o kterých psal už třeba Jules Verne) a naopak objevily se už stovky (možná i tisíce) knih a filmů o budoucích apokalypsách. Jenom knih českých autorů bych napočítal několik desítek, stále vznikají další. To je něco, co jsem sám zažil a viděl na vlastní oči a celkem snadno si umím představit, jak to udělat bez zjevného přímého vměšování (samozřejmě to předpokládá značnou reálnou moc, podloženou majetkem; ale takoví lidé určitě existují).

 3. Komentář na vk.com
  Jiri Necas
  Než si lidé v dostatečném počtu konečně přiznají, že jsou zneužíváni globální mafii, že se tady o žádnou demokracii ani svobodu nejedná, než pochopí, jakou šanci jsme jako Československo promarnili, kolik zbytečné krve za tu šanci nejen naši předkové prolili, proteče v řekách mnoho vody a na hubu padne ještě spousta našich spoluobčanů.
  Když jsem se před lety díky vašim videím O&O dostal „ke zdroji“, pořád jsem přemýšlel nad slovy „знание власть“ a byl zklamán, že to není něco víc radikálního. Byl jsem zkrátka přesvědčen, že zaprodance je potřeba nejdříve vyházet z oken a tím se náš problém vyřeší. No, díky KOB už jsem pochopil, že tomu tak není. Globální mafie by pouze figurky vyházené z oken nahradila jinými a je velice pravděpodobné, že by si je nic netušící dav, povzbuzen zdařilou defenestrací, sám do funkcí navolil a vše by jelo dál ve stejných, davo-elitářských kolejích. Ano „знание власть“, tedy znalosti jsou Moc a informace jsou nejsilnější zbraň. Bez nich tlupa nic nezmění a zůstane vždy jen tou obelhávanou tlupou. Je to i na nás, ke kolika lidem se „informace“ dostane.
  Já Vám za tu původní informaci, která mě přivedla k „vodě“, velice děkuji.

Napsat komentář