Všechny nedávné zprávy Rockefellerovy nadace tvrdí, že k záchraně lidstva je nutné univerzální očkování. Přetiskujeme velmi dobrou úvahu renomovaného ruského analytika a komentátora, profesora Katasonova, kterou nám poslali kolegové z týmu Rostislava Čuby. Dále už překlad Katasonovova článku s drobnými vsuvkami překladatelů:

Klaus Schwab, zakladatel Davoského fóra, ve své knize COVID-19: The Great Reset“ (2020) nastiňuje plán, jak má globální elita realizovat přechod od klasického kapitalismu k takzvanému inkluzivnímu kapitalismu. Jde o vybudování „odvážného nového světa“ s jednotnou světovou vládou a sociálně-ekonomickým modelem, který lze nazvat novým otrokářským systémem. Doporučuji pro vysvětlení obsahu tohoto Nového světa k přečtení klasický román sociální sci-fi „The Brave New World“ od autora Aldouse Huhleye. Napsán v polovině 20. století (pozn. překladatele). „Pandemie“ a oteplování klimatu se staly kouřovou clonou pokrývající tyto plány. Očkování světové populace a dekarbonizace světové ekonomiky byly prohlášeny za priority pro všechny. Mantry 21.století. Hlavními motory univerzálního očkování a „dekarbonizace“ jsou OSN a její specializované orgány (WHO, UNEP, Světová meteorologická organizace atd.), Světová banka, MMF, Světové ekonomické fórum, Koalice pro inkluzivní kapitalismus a řada „charitativních“ nadací v USA. Mezi nimi vyniká Gatesova nadace a nadace Rockefellerova. Zde budeme hovořit o Rockefellerově nadaci, kterou založil patriarcha klanu John D. Rockefeller, společně s jeho synem Johnem D. Rockefellerem Jr. a Frederickem T. Gatesem ve státě New York v roce 1913. Rockefellerova nadace má mimořádnou schopnost vytvářet informační šum a lobovat v zájmu svých zakladatelů, především klanu Rockefellerů. Hlavní postavou klanu je dnes David Rockefeller Jr. (narozen v roce 1941), syn Davida Rockefellera, který zemřel v roce 2017 ve věku 102 let.

Podle mého názoru byla Rockefellerova nadace iniciátorem Velkého resetu. V květnu 2010 připravila tato nadace zprávu Scénáře budoucnosti technologie a mezinárodního rozvoje. Cituji zprávu z roku 2010:

 „Během pandemie národní vůdci po celém světě zvýšili své pravomoci a zavedli přísnější pravidla a předpisy, od povinných obličejových masek po kontrolu tělesné teploty u vchodů na veřejná místa, jako jsou vlaková nádraží a supermarkety. I po skončení pandemie tato autoritativnější kontrola a dohled nad občany a jejich aktivitami zůstala a dokonce zesílila. Aby se ochránili před šířením stále globálnějších problémů – od pandemií a nadnárodního terorismu až po ekologické krize a rostoucí chudobu – začali vůdčí osobnosti z celého světa vládnout přísněji .

K  tomuto dokumentu jsem se již vyjádřil. Můj názor: nejedná se jen o předpověď budoucnosti, ale o projekt, jehož příprava trvala celé desetiletí. V roce 2020 byl projekt zahájen. Od zahájení projektu počátkem loňského roku (pod rouškou boje proti „pandemii COVID-19“) se Rockefellerova nadace velmi aktivně podílí na propagaci Velkého resetu. Téměř každý měsíc vydává nadace zprávy o boji proti „pandemii“ a potřebě všeobecného očkování, o klimatické katastrofě a nutnosti „dekarbonizovat“ ekonomiku. Na přelomu dubna a května byla vydána zpráva Rockefellerovy nadace Jeden za všechny: Akční plán pro financování globálního očkování a udržitelného růstu. V červnu následovala další zprávaJeden za všechny. Aktualizovaný akční plán proglobální očkování proti Covid-19. V červenci byla představena Zpráva o reimaginaci role multilaterálních rozvojových bank (přehodnocení role multilaterálních rozvojových bank).

Všechny tyto zprávy vyvolávají paniku a tvrdí, že k záchraně lidstva je zapotřebí univerzální očkování, které pokryje nejméně 80% světové populace. Uvádí se, že většina lidstva žije v zemích s tak nízkou úrovní blahobytu, že lidé nemají možnost se očkovat. Neexistují žádné finanční prostředky. Vyzýváme vůdce bohatých západních zemí a mezinárodních finančních institucí, aby našli peníze a poskytli pomoc miliardám znevýhodněných osob při očkování.

Ne bez úsilí Rockefellerova fondu začal MMF v loňském roce diskutovat o potřebě zvýšit základnu zdrojů fondu v kontextu virální ekonomické krize vydáním dalších takzvaných SDR (zvláštní práva čerpání – měna vytvořená fondem). Tato otázka byla nastolena na jarním zasedání MMF a Světové banky, poté na zasedání G8 v Londýně. V červenci MMF přijal konečné rozhodnutí o vydání SDR v hodnotě 650 miliard USD. Distribuce měny SDR by měla proběhnout v srpnu a bude probíhat v souladu s kvótami členských zemí fondu. Chudé země získají z takové distribuce jen velmi málo. Rockefellerova nadace usiluje o to, aby nejchudší země dostaly alespoň 100 miliard dolarů, bez nichž selže univerzální očkování. Nadace chce aby bohaté země přidělily 100 miliard dolarů z peněz, které dostanou v důsledku srpnového rozdělení SDR. Ve věci skupiny G7 zatím neexistuje žádná dohoda. Vyvstává otázka: jaký je důvod takového zájmu Rockefellerovy nadace o univerzální očkování? Existují dva důvody.

První důvod.  Rockefellerův klan se již téměř století věnuje myšlenkám malthusiánství a kontrole nad demografickými procesy. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je očkování. Na konci 60. let se David Rockefeller starší stal zakladatelem Římského klubu, který byl nazýván „vědeckým základem“, aby ospravedlnil potřebu omezit růst a poté postupně snižovat počet obyvatel naší Planety.

Ve zprávách Římského klubu byla stanovena „optimální populace planety“ – 1 miliarda. Všichni ostatní jsou nadbyteční. Očkování je vhodný nástroj pro demografickou „optimalizaci“.

Dovolte mi připomenout některé podrobnosti z historie Rockefellerovy nadace. Od roku 1930 poskytuje nadace finanční podporu Institutu císaře Wilhelma pro jeho výzkum antropologie, lidského dědictví a eugeniky. Třetí říše přešla od akademického výzkumu eugeniky k praktickým experimentům na lidech. To vše je podrobně popsáno v knize Gretchen Engle Schafft Od rasismu k genocidě: antropologie ve Třetí říši .

Rockefellerova nadace financovala nacistický rasový výzkum poté, co vyšlo najevo, že se používá k přípravě na vyhlazení Židů, Cikánů, Slovanů a dalších „podřadných“. Rockefellerova podpora eugenického výzkumu pokračovala i poté, co Třetí říše schválila norimberskou rasovou legislativu z roku 1935, odsouzenou Společností národů.

Po druhé světové válce pokračovala Rockefellerova nadace ve snaze omezit populační růst na planetě podporou projektů na vývoj geneticky modifikovaných potravin (GMO) určených k narušení lidské reprodukční funkce. O této straně Rockefellerovy nadace si můžete přečíst v knihách zahraničních autorů přeložených do ruštiny: Daniel Estulin. Transevoluce. Éra ničení lidí (2015); William Engdahl. Seeds of Destruction (2015) .

Druhý důvod. Rockefellerův klan se chce zahřát na očkování světové populace. Zájmy společnosti Rockefeller dominují mnoha průmyslovým odvětvím, včetně farmaceutických. Značná část vakcín vyráběných ve Spojených státech pochází od společností ovládaných Rockefellery.

Pro představu o pozicích Rockefellerů v Americké BigPharma doporučuji odkazovat na díla slavného amerického politika Roberta Kennedyho, synovce amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, který byl zavražděn v roce 1963. Zejména k jeho článku  Je čas najít naši společnou řeč a bojovat proti skutečnému hlubokému státu. R. Kennedy jmenuje nedávno zesnulého Davida Rockefellera a stále žijícího George Sorose jako hlavní iniciátory a organizátory Velkého resetu, který byl spuštěn. Oni jsou manipulátoři se stínovými institucemi, jako je Federální rezervní systém a Rada pro zahraniční vztahy, s cílem převést bohatství a moc na elitu miliardářů a konečným cílem vytvořit světovou vládu

Robert Kennedy píše o kartelu, který se přehnal Amerikou: Big Oil, King Coal a Big Pharma jsou titáni kartelu podvodu a autoritářské kontroly nad Deep State. Ve své nejodvážnější a bezohledné zradě tento kartel připravil sebevraždu pro lidstvo a naši planetu… Jejich podnikatelský plán představuje pro lidstvo skutečnou hrozbu, “píše Robert Kennedy. Rockefellerové jsou přítomni ve všech třech složkách kartelové dohody.

John Rockefeller Jr. dokázal zničit tradiční farmaceutika, která byla založena na přírodních produktech, a nahradila je petrochemickými produkty. Tuto farmaceutickou revoluci přinesl díky spolupráci s Třetí říší, konkrétně s IG Farben. Nakonec Rockefeller získal kontrolní podíl ve společnosti IG Farben (nyní Bayer, německý chemický a farmaceutický konglomerát). Robert Kennedy píše: „Farmaceutický kartel je produktem amerického ropného a uhelného průmyslu, společnosti Rockefeller a chemiků Třetí říše, kteří jsou zodpovědní za holocaust a nacistickou válku.

Robert Kennedy uzavírá: „Dnes Rockefellerovo impérium – společně s JP Morgan Chase – nadále vlastní polovinu farmaceutického průmyslu ve Spojených státech .

Z toho plyne šílená aktivita Rockefellerovy nadace ve snaze dosáhnout úplného očkování lidstva

Foto: Rockefellerovo centrum, thecrazytourist.com

https://www.fondsk.ru/news/2021/07/18/fond-rokfellera-i-prizyv-ko-vseobschej-vakcinacii-54038.html

17 komentářů

 1. Author

  Ještě důležitější než fyzicky likvidovat nositele zrůdných konceptů je tyto zrůdné koncepty (vždy je různé odrůdy fašizmu) mezinárodně odsoudit k trestu smrti. A to nelze ve společenském konceptu, který má tyto proti-lidské zásady ve svých základech.

 2. Author

  S první větou souhlas. Není důvod= není třeba vakcíny. Proto se důvod vyrábí a živí uměle. Ale nikoliv jako virus, ale jako informace.
  Co se týče popisu SPUTNIK V a zdrojů informací. Podle nich je SPUTNIK V daleko nejnebezpečnější a proto hrrr k Pfajzrovi. pro mě tedy velmi podezřelá informace, bez ohledu na zdroj.
  Trochu divné, zvláště po spoustě odlišných informací hned po rozběhu SPUTNIKu před cca třičtvrtě rokem. Ty první informace dokladovaly, že SPUTNIK V je vyráběn jako NEGENETICKY působící vakcína !! Tedy klasická vakcína provokující přirozenou tvorbu protilátek (imunoglobulinů)

  1. upozorním na fakt, že 80% politicky a nábožensky relevantných informácií na Internete je organizovaná lož. to je stratégia, ako zakryť pravdu ktorá tam tiež niekde je, ale medzi stohmi lží sa tak ťažko hľadá, že ju málokto rozozná aj keď ju má pred sebou. toto tvrdenie môžem podložiť vlastným štúdiom, keď som porovnal knihy vydané 1830-1900 a informáciu z Internetu a zistil som, že všetko na Internete bolo zmanipulované, úplný des sú informácie, vydané po roku 2010. Čriepky pravdy sa nachádzajú stále iba v klasických knihách. Problém je, že súčasné knihy sú tiež na 80% falošné. Pozitívne viem, že zhruba 30% vydávaných kníh v Rusku vydáva vydavateľstvo pod britskou kontrolou. Ten, kto nevie jazyk, nemá šancu, lebo do slovenčiny sú často preložené práve tie falošné. Britská infiltrovaná agentúra už ide tak ďaleko, že zakladá školy na učenie ruštiny, aby ich mala pod kontrolou a mohla určovať, čo sa na nich presne učí. Útok na 1. a 3. priorite má brutálne rozmery ale ohniská odporu registrujú často iba 2. prioritu.
   Vo veciach, v ktorých niet s čím porovnať treba vychádzať z toho, že informácia z Internetu je VŽDY dezinformácia a len systematickým poronávaním takých dezinformácií sa dajú rozoznať rozpory a odmietnuť niektoré zmanipulované slová a myšlienky.
   Obávam sa, že koncept GP je onou „babylonskou vežou“ a žreci už majú všetky nástroje, aby naše mestá zmenili na vzor Sodomy a Gomorry. Prichádzam k názoru, že komunistický recept prevzatia fyzickej kontroly nad potravinami, výrobou a zahraničným obchodom je jediné riešenie ako dosiahnuť zásadný obrat. Zásadné je odrezať parazita od výnosov z obchodu a meny. Historicky osvedčený manéver je tiež presun hlavného mesta mimo Gomorry (mimo BA). Totiž ak má západ voľný prístup do hlavného mesta, zmenia ho západné sekty a tajné spolky za krátku dobu na nadnárodnú žumpu tak pospletanú, že v tej pavučine intríg sa nedá samostatným rozhodnutím urobiť nič, čo by nebolo zablokované alebo prekrútené. jediná možnosť je začať odznova na inom mieste a začať treba budovaním klasickej rozviedky. analýza z otvorených zdrojov je stále ťažšia kvôli tonám často kvalitne spracovaných lží.

   1. Zdravim ,
    Dekuji .
    za zajimave info a mel bych 2 dotazy….
    Zrovna jsem docetl Knihu od Felixe Sommera….The Raven from Zurich….kde je spousta osobnich postrehu ze zivota tech kteri hybali kdysy pakami sveta….
    a za druhe…kterou knihu by jsi mi doporucil abych se poucil o Sodoma a Gomora….ps. mam rad jednoduchost.
    predem dekuji

    1. Jeste na doplneni @ Analytik….na kolik myslis ze je kniha Felixe osolena““ ?/tedy pokud jsi ji cetl…

     A jeste k te Rockeffelerove vyzve k celosvetovemu ockovani….tak mi to pripomnelo historku z canadskeho severu….
     Collega drive pracoval pro RCMP= kralovska canadska jizdni policie …..na dalekem severu kde ziji LUMICI“ maly hlodavci kteri se vzdy za nejakych par…? let premnozi a pak v millionovych pruvodech pochoduji k morskym utesum a skaci do rozbourenych vln????
     Ti co preziji tak zalozi novy rod a zivot jde dal….

 3. Ako funguje ruský Sputnik vysvetľuje MUDr. Čičala :
  http://www.inenoviny.sk/lekar-vysvetluje-ako-funguje-ruska-vakcina-sputnik-v-nejde-o-tradicnu-vakcinu/
  Ten článok je z marca tohto roka, takže pasáž z článku o malej šanci interakcie (pre mRNA Pfizer) s našou DNA už neplatí. Tu o tom píše, na základe štúdie zverejnenej 11.6.2021 v časopise Science Advances, MUDr. Lakota.
  https://zemavek.sk/velky-problem-rna-sa-prepisuje-do-dna/
  Tu je link na originál článku o štúdii :
  https://www.jefferson.edu/about/news-and-events/2021/6/discovery-shows-human-cells-can-write-rna-sequences-to-dna.html
  Doktor Čičala zaujímavo hovorí o hypnóze v súvislosti s mediálnou manipuláciou okolo kovidu.
  https://www.40plus.sk/vplyv-psychiky-na-zdravie-v-case-pandemie-mal-som-pacientov-ktorym-sa-zhorsil-psychicky-stav-aj-pod-vplyvom-medialneho-strasenia/
  Teraz čísla na porovnanie „škodných“ a „neškodnej“ vakcíny.
  https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=~BLR
  Z aktuálnych údajov o zaočkovanosti populácie v jednotlivých štátoch vyplýva, že Rusov je zaočkovaných len 23% (z toho 15% oboma dávkami), ČR má zaočkovaných už viac ako 50% (41% oboma dávkami) a my 41% (35% oboma dávkami). Sme iniciatívnejší ako Austrália (30%, z toho 12% obe dávky), aj ako Nový Zéland (19%, z toho 13% obe dávky).
  Osobitnou kapitolou je americký polygón Ukrajina, kde je zaaočkovaných 6,5% a baťkove Bielorusko so 7,5% zaočkovaných. V súvislosti s migráciou z Afriky do Európy stojí za zmienku, že Afrika ako celok, má len 3% zaočkovanosť. Asi ich budú štepiť pri vyloďovaní.

  1. Neskodna vakcina = ziadna vakcina
   Konstatovania typu „Ved vsetci maju praco sa rozhodnut pre/proti“ je pre mna to iste ako ponechat cidzinca spachat samovrazdu ak ma pocit, ze je to spravna cesta.
   Bojujete tu za pravdu, ale ponechavate otvorene dvierka lziam, lebo co ak je na nich 50% nieco pravdive.

 4. Author

  Nejde o smazání. Ale reagoval jsi na koment Bohumila, který prezentoval názor, jež není potřebné dokládat fakty. Je Sputnik neškodný? Je. A pokud někdo tvrdí, že není neškodný, ale škodí – TAK konkrétní informace. Tady jde o korektnost diskuse.
  Pokud budu tvrdit, že jako řidič automobilu jsem nikoho v životě nezranil – jak to mám dokazovat? Dokázat mi lze jen lhaní na základě doloženého příkladu nehody.

    1. Author

     Fakta? Statistika vedlejších případů komplikací a úmrtí. Anebo je to reakce typu: „A u vás zase lynčují černochy…“ Zatím jsem nenarazil na našem ani zahraničním zuřivě protiruském mejnstrýmu na jakékoliv zmínky tohoto druhu.

     1. Vakcína SPUTNIK V bola vyvinutá v Gamaleya inštitúte, jej produkcia je financovaná RDIF (Russian Direct Investment Fund) na báze produkčných kapacít spoločností z jej portfólia – R-Pharm a Binnopharm. Skupina spoločností «Р-Фарм» realizuje partnerské projekty s vedúcimi farmaceutickými a biotechnologickými spoločnosťami v Japonsku, Kórei, Belgicku, USA, Nemecku, Švajčiarsku, VB atd. https://www.r-pharm.com/ru/partnership
      R-Pharm Germany GmbH má nielen podobné logo: https://germany.r-pharm.com/About_us
      z histórie R-Pharm – rok 1971 Pfizer Inc. Acquisition NY

    2. Nie iba v Rusku, ale aj na Ukrajine odpadavaju a su nuteni, inak im vyhrozuju stratou zamestnania (overene z priamej ruky!).
     Je zrejme, ze farmako loby nie je politicky necinne. Inak by kriminalna policia precistila pofiderne: vakciny (vsetky), neexistujuce virusy (vsetky!), imunologiu, dermatologiu, karcino-business, vacsinu civilizacnych ochoreni.

     Je treba usekavat chpadla aj farmako (tolko ku Kurginanovi-ktory ani nechape s Pjakinom ci virus existuje a ci vakciny vobec niekedy fungovali). Neverim, ze tajne sluzby nedisponuju dokazmi o ich toxicite.

 5. Fašisté se tvrdě pustili do naočkování bílé rasy, která je nejvíce ohrožuje v plánech na světovládu! Bohužel, procentuální míra u bílých už je možná celkově nad 50% a to není dobré. Uvidíme. Šance na přežití tady stále je, odpor „odpíračů šmakulád“ začíná být masivnější a masivnější! Ještě nevyhráli SVINĚ!

Napsat komentář