Památné události popsané v Písmu se nikdy nestaly. Takto se vyjádřily noviny La Repubblica, které citovaly závěry učiněné izraelskými archeology na základě mnohaletých vykopávek.

Uvádí například, že zdi Jericha nezničili izraelští kněží zvukem svých trubek. Vědci tvrdí, že tam prostě žádné zdi nebyly. Sídla v zemi Kanaán, zaslíbené zemi Izraelitů, nebyla „velká“, jak říká Bible, a nebyla obehnána stěnami do nebe. „Proto je hrdinství dobyvatelů, kteří bojovali proti údajné přesile Kanaánců, teologickou rekonstrukcí, která se nezakládá na faktech,“ říká archeolog Zeev Herzog, jeden z nejproslulejších profesorů na katedře archeologie na univerzitě v Tel Avivu. Někteří vědci v oblasti archeologie, biblických studií a historie židovského národa se shodují, že události popsané v Bibli jsou stejné legendy, jako ta o Romulovi a Removi. “

Profesor Herzog uvádí: „Z vykopávek vyplývá, že Izraelité nikdy nebyli v Egyptě, nikdy nebloudili po poušti, nikdy si nepodmanili zemi, aby ji později předali dvanácti kmenům Izraele. Žádnou z ústředních událostí v židovských dějinách nelze doložit z nálezů. Například Exodus se mohl týkat pouze několika rodin, jejichž historie byla později rozšířena a „znárodněna“ z teologických důvodů.

Tento skutečně revoluční úhel pohledu je pro mnoho lidí obtížně přijatelný, říká profesor. Největší nápor na lidské vědomí vytváří historický důkaz toho, že veliké království Davidovo a Šalamounovo, které se podle Písma mělo stát vrcholem politické, vojenské a ekonomické moci lidu Izraele, království, podle Knihy králů, táhnoucí se od břehů Eufratu po Gazu, je podle Herzoga „realitě neodpovídajícím historiografickým konstruktem“.

„Velikost království Davida a Šalamouna je epická, nikoli historická. Možná posledním důkazem toho je, že jsme se nikdy nedověděli, jak se jmenovalo,“ uvádí Herzog. „Vykopávky v Jeruzalému byly vedeny všude. Vykopáno bylo působivé množství materiálu sahajícího do období předcházejícího i následujícího existenci spojeného království Davida a Šalamouna. Nic nepotvrzuje existenci onoho království, ani jediný střep keramiky. To vůbec neznamená, že by archeologové zkoumali špatná místa. Získali početná svěděctví toho, že v dobách Davidových a Šalomounových byl Jeruzalém rozsáhlým sídlem, ve kterém nebyl ani ústřední chrám, ani královský palác. David i Šalomoun byli hlavami kmenových knížectví, která ovládala malé oblasti, David v Hebronu, Šalamoun v Jeruzalémě. Současně vznikl na kopcích Samaří samostatný stát. Izrael a Samaří byla původně dvě samostatná, někdy válčící království.“

Zdroj:
https://rg.ru/2014/04/30/biblia-site.html?fbclid=IwAR0toF_g6ZQldEdsdKWcLI18CmohgbqNIllC67uvirE7_6CAxeJHA1jDxAQ

Lepší avizo knihy Aleksandra Tamanského – Jiné dějiny Římského impéria, plánované na duben, jsem si snad ani nemohl přát. 🙂

11 komentářů

 1. Author

  Článek jsem zneužil jako upoutávku na připravovanou knihu.
  Aleksandr Tamanskij se dokáže nejen koukat, jako každý z nás, ale kupodivu také vidět. Používá takovou unikátní metodu – přemýšlí sám, nezatížen školním vzděláním. A skutečně, jakmile se oprostil od vnucené historie, od uvažování ve vnuceném časovém rámci, vyšlo mu, že ten starověký Izrael, o kterém nám vypráví bible, nikdy nebyl. Ono toho v dějinách vlastně moc nebylo. Podle Tamanského všechno vzniklo v pásmu několika desetiletí od ranného středověku. Když říkám všechno, tak myslím všechno: Cihly, města, peníze, železo, prkna, lodě, kolosea a pyramidy, atd., atd.
  Další potíž spočívá v jeho vidění vzniku národů. Ohromujícím, totálně nevědeckém, ale jednoduchém a morbidně logickém.
  A Jeruzalém, Trója, byly stovky kilometrů od míst, kde je hledáme dnes.
  To vše ovšem platí, jen dokud přemýšlíme vlastní hlavou. Jakmile sklouzneme k názoru autorit a k hřejivé jistotě, že nám britští vědci zase jednou něco dokázali, ocitneme se zpět tam, kde jsme už tak dlouho a vůbec se nám tam nelíbí.

 2. Ano. Od vzniku státu Izrael se židovští archeologové usilovně snaží vykopat Šalamounovo a Davidovo království, stejně jako stopy Exodu z Egypta, ale výsledkem je veliké nic. Potvrdilo se tak druhé veliké nic, totiž nulové zprávy o biblických událostech v egyptských pramenech, které kupodivu popisují velmi vydatně tehdejší světové dění, ale o židovské komunitě v Egyptě, Mojžíšovi, Šalamounovi a Davidovi ani ťuk.
  Historie Izraele tak začíná až kolem roku 870 před naším letopočtem prvním doloženým izraelským králem Achabem. Takže pět knih Mojžíšových i kniha Jozue jsou mýtické příběhy sestavené židovskými kněžími někdy v 6. století před naším letopočtem – až v této době tedy GP prostřednictvím mýtu zkonstruoval svůj nástroj: národ vyvolený a určený žárlivým bohem k podmanění ostatních národů lichvou (podobně jako byl v 19. a 20. století zkonstruován „ukrajinský“ národ jako nástroj boje proti ruské civilizaci):
  http://www.myty.info/view.php?nazevclanku=hebrejska-bible-a-archeologie-minimaliste&cisloclanku=2007040026
  http://outsidermedia.cz/politicka-archeologie-bozi-vyvolenosti/
  Podrobně pak kniha Finkelsteina a Silbermana, Objevování bible. Ke stáhnutí na uložto zde: https://ulozto.cz/!NjDRQNQkr/finkelstein-silberman-objevovani-bible-pres-multiload-cz-pdf?showDialog=1

  1. Nemáš tak celkom pravdu. 🙂
   Achnatonove záznami cca 1366-1349 pred Kristom:
   V inom dopise sa píše:
   „Kráľ nech počuje, že Chabiran (Habiru, Apiru, Hebrejci) v zemi nosí zbrane. V zemi, ktorú mi dal kráľ, môj pán a bojuje proti bohom. Nech kráľ, môj pán, tiež vie, že ma opustili moji bratia. Ja sám spolu s Abdi-Chebom vedieme s Chabirmi vojnu. Zurata, muž z Akkó a Enddaruta, vládca z Achspachu, prišli mi na pomoc s päťdesiatimi vojenskými vozmi. V bojoch stojí teraz na mojej strane“. -Chabirania boli Hebreji a Izraeliti patrili medzi nich. V historickej literatúre sa obyčajne spája výraz „Chabiru“ z Hebrejmi. Výraz „Hebrej“ je odvodený od mena „Héber“ v 1_Moj.10,24. -Keď Izraelci vyšli z Egypta, pripojili sa k nim teda aj ostatný Hebreji. -Bolo ich (len mužov) okolo 600000 (2_Moj.12,37). -Od Jakoba po Mojžiša uplynuli 4 generácie; a za tak krátky čas by sa nemohli rozmnožiť do uvedeného počtu. Svedčí o tom aj 2_Moj.12,38, keď hovorí: „I mnoho iného ľudu šlo s nimi,…“. -Tí primiešanci, boli hlavne potomkovia složobníctva tábora Abraháma, Izáka a Jákoba; ktorého bolo (ako vieme) veľmi veľa! (viď. napr. 1_Moj.12,16). -Chabiru (podľa Amarnských listov) bojovali proti Kanaáncom a ich bohom. Nemohol to byť nik iný, než Izrael na čele s Jozuom.

   1219 pred Kristom: V 5. roku vlády vtrhli Líbyjci vedený náčelnikom Meriwejom do Egypta zo západu a chceli si vynútiť, aby im dovoli usadiť sa v nílskej delte. Ale Merenptah ich v bitke 6000 zabil a 9000 zajal a donútil ich aby sa stiahli. Bola vztýčená vápencová Izraelská stéla, vysoká 3 m a široká 1,5 m: „Kniežatá klačia a odriekajú Salam. Nie je medzi nimi ani jeden, čo by zdvíhal hlavu pod Deviatimi oblúkmi. Odkedy Líbya skrotla a Hititi dajú pokoj, Kanaánu nehrozí nič zlé. Ascalon nám patrí, máme Geser, Jenoama takmer niet, Izrael padol bez zbožia (Izrael padol bez semena-potomstva), Khor je oddelený od Egypta. Krajiny pracujú k mieru, kto by lúpil, padne.“ -prvá zmienka o Izraeli.

 3. Zajímavé . Vypadá to na přípravu řízeného odchodu „vyvoleného národa“ z historického jeviště. Přes 2.prioritu řízení . Ale jako vždy se to „kyvadlo“ mrskne do opačné krajní polohy s tím, že zkušenost ukazuje, že pravda bude někde uprostřed. No jo, ale není národ, není ani Talmud a Tóra ..
  Co s tím?

    1. Tak po prvním shlédnutí mi Pet Goat 3 připadá jako hymnus biblicko-koránické davoelitární koncepce:
     Probuzený Člověk z Pet Goat 2, který si osvojil procesy řízení, je zde najednou polomrtvý chudák sedící na trůnu uvnitř pyramidy s falešnou žrečeskou korunou. Poznání je nahrazeno citací biblického žalmu a zdůrazněním koránické súry 64, která, stejně jako bible, klade maximální důraz na slepou víru a poslední soud. Izraelská a turecká vlajka se proměňují ve vlajku islámského státu. Zelený služebník Páně, hybrid Mojžíše a Mohameda, zabije amerického orla, usekne hlavu zlatému teleti, vypíchne oko na vrcholku pyramidy, a tím zajistí „celosvětový mír“ spojený se vzýváním černé krychle v Mekce.
     Celé video je zaměřeno na muslimský mesiášský komplex, ale netuším, jaký dojem to má v muslimstvu vyvolat a jakým způsobem muslimové budou reagovat. Jinak ve srovnání s Pet Goat 2 je to jen taková imitačně provokační sračka, asi jako davoelitární koncepce ve srovnání s koncepcí společné bezpečnosti.

  1. Přesně tak. A tím zachování naděje prostého izraelského občana na budoucnost – transformace židů na obyčejný národ na etnické bázi, jak to plánoval Stalin, když jim bylo po válce umožněno založení Izraele. O. okno, které vyvolá bouřlivou odezvu, ačkoliv asi bylo otevřeno již v reakci na loňskou návštěvu VVP a posilující pozice Ruska a reakce nebude tak dramatická.

 4. Najprv jedno novodobejšie príslovie:
  „Historie není věda, historie je v davově-„elitárních“ společnostech nástroj řízení“

  Ak by som mal z globálneho hľadiska posudzovať túto činnosť archeológov, tak by som povedal, že pripravujú ľudí a svet na to, že v budúcnosti Izrael a židovstvo nebude existovať.

  Do toho zapadá aj tá skutočnosť, že už niekoľko rokov na rabínske školy v Jeruzaleme a USA prijímajú aj osoby LGBT, čo bolo v minulosti nemysliteľné. Ak sa niekto chcel stať rabínom, musel sa najprv oženiť (vziať si biologickú ženu). To bolo pravidlo platiace tisícročia.
  https://www.newsru.co.il/israel/20apr2012/gays_005.html
  https://www.haaretz.com/jewish/1.5215719

  1. @ Jardob
   moc pekne napsane, a nelze nesouhlasit.
   Izrael byl umele zkonstruovany stat tak jako napr. CZ aby hajil urcite zajmy…..a protoze Bretton woodsky system pomalu konci a bude nahrazen jinym tak nebude zapotrebi ani Izraele./…. proto Kissinger a jini prohlasili jeho zanik po roce 2022.
   Zajima mne spise co s nimi zamysleji rusove….
   nektere teorie tvdi, ze je prestehuji na Krym ktery kdysi take obyvali… Jiste jste si vsimli, ze zabrani Krymu nevzbudilo ani moc emoci….= tz,ze to bylo dopredu schvaleno z vyssich mist….
   A kdyz jsem v tom psani dovolte mi se take zminit o spojeni SK + CZ …nebot je zde moc emoci…
   Kdysi jsme spojeni byli……a i kdyz je to prani mnoho z nas…
   spojeni bude jen v tom pripade pokud to bude zapadat do planu GP…potom budem spojeni i bez naseho schvaleni….

Napsat komentář