Požádal jsem svého známého, který žije v Nižním Novgorodu, aby mi napsal své postřehy z právě proběhlých akcí na podporu Navalného v Rusku a konkrétně jeho rodném městě. Tady originál dopisu i můj překlad:

Fraška spojená s Navalným

Protesty v Rusku. Co bude dál?

Demonstrace 23. a 31. ledna ukázaly, jak nevýznamná je podpora Navalného (a vlastně celé nesystémové opozice) ze strany Rusů. Počet demonstrantů, kteří se zúčastnili protestů, není nijak významný a nebude tvořit ani procento z celkového počtu obyvatel země. Mnozí z těch, kteří přišli na shromáždění, ani nevěděli, proč byl Navalnyj zatčen a umístěn do vazby.

Dokonce i horliví kritici současné vlády pochopili, že tyto akce jsou pokusem o narušení a rozkolísání situace v Rusku. U běžných občanů, to, co se děje, vyvolalo podráždění a rozhořčení. Stále častěji se objevují otázky, proč mezinárodní politici věnují dění v Rusku takovou pozornost a nijak nehodnotí protesty v Nizozemsku, Rakousku a Francii? Proč Evropský parlament nechce zavést sankce proti Vídni a Paříži?

Tady v Nižním Novgorodu se opozice pokusila uspořádat pochod a shromáždění v historickém centru, kde se o víkendu vždy nachází hodně lidí, kteří sem přijíždí prostě na procházku a relaxaci. Na první protestní akci 23. 1. se demonstranti prolnuli s davem obyčejných občanů, což znemožnilo orgánům zastavit nelegální akci.

Situace se změnila 31. 1. Místní podnikatelé uzavřeli své obchody a kavárny na centrální pěší zóně a obyvatelé na obvyklé procházky nevyšli, protože o chystané akci předem věděli. Ve výsledku byly během hodiny zadrženy desítky aktivistů a provokatérů. Hrstka demonstrantů se pokusila ukrýt před bezpečnostními silami v katolickém kostele předpokládajíce, že lidé vyznávající náboženství západní Evropy projeví sympatie s ruskými opozičníky, ale nepustili je ani na práh.

Město se vrátilo k normálnímu životu. Už večer se tu procházely rodiny s dětmi a zamilované páry.

A právě toto dění na ruských ulicích a náměstích je důvodem, který přiměl mnoho opozičně smýšlejících obyvatel, aby si uvědomili a pochopili, že pokroucené názory a podpora v sociálních sítích nejsou skutečným ukazatelem podpory obyvatelstva Navalného.

Ale také v internetu se situace dramaticky změnila. Stále častěji se na adresu demonstrantů začaly ozývat nelichotivé komentáře.

Zároveň, nelhostejní občané spustili flashmob na podporu bezpečnostních orgánů. Ruský segment internetu je nyní plný videí, kde obyvatelé, mladí i staří vyjadřují slova vděčnosti a podpory policii a národní gardě. Mladé dívky nazývají bojovníky OMONu obránci a muži slibují, že se postaví do řady s policíí, pokud to bude nutné…

Čeho dosáhl Navalnyj a jeho příznivci?

https://vk.com/videos-175579230

Навальный фарс

Протесты в России. Что будет дальше?

Митинги 23 и 31 января показали, насколько ничтожна поддержка Навального (да и всей несистемной оппозиции) у россиян. Доля протестующих ничтожно мала, и не составит и процента от общего числа населения. Многие из тех, кто пришел на митинги даже не знали почему Навальный был арестован и помещен под стражу. Даже ярые критики власти увидели в прошедших акциях попытку расшатать ситуацию в России. У обычных же граждан происходящее вызвало раздражение и негодование. Все чаще возникали вопросы, почему международные политики уделяют событиям в России такое внимание и нет оценки протестам в Нидерландах, Австрии и Франции? Почему Европарламент не хочет вводить санкции против Вены и Парижа?  

Вот в Нижнем Новгороде оппозиция попыталась провести шествие и митинг в историческом центре, где в выходные всегда много людей, которые приехали сюда погулять и отдохнуть. На первой акции протеста митингующие слились с толпой обычных граждан, что не позволило правоохранительным органам жестко прекратить незаконную акцию.

Ситуация поменялась 31 января. Местные предприниматели закрыли свои магазины и кафе на центральной пешеходной улице, а жители отказались от прогулок на ней, заранее зная о предстоящем мероприятии. В итоге десятки активистов и провокаторов были задержаны в течение часа. Кучка митингующих попыталась спрятаться от силовиков в католическом храме, полагая что люди, исповедующие религию Западной Европы, проявят сочувствие российским оппозиционерам. Но их не пустили даже на порог.

Город же вернулся к нормальной жизни. Уже вечером здесь гуляли семьи с детьми и влюбленные парочки.

Именно поэтому происходящее на российских улицах заставило многих оппозиционеров прозреть и понять, что накрученные просмотры и лайки в социальных сетях не являются реальным показателем поддержки населения.  

Да и в Интернете ситуация резко поменялась. Всё чаще в адрес протестующих стали сыпаться нелестные комментарии.

Вместе с этим, в поддержку силовиков неравнодушные граждане запустили флэшмоб. Российский сегмент Интернета теперь пестрит видеороликами, где жители от мала до велика говорят слова благодарности и поддержки адрес полиции и Росгвардии. Милые девушки называют бойцов ОМОНа защитниками, а суровые мужчины обещают встать рядом с силовиками, если потребуется…

Чего же добился Навальный и его сторонники?

11 komentářů

  1. Přiznám se, že jsem si ho ještě nepustil. Jsem sice škodolibý, ale tohle by mi přišlo skoro jako kopat do mrtvoly N.

 1. Ukrajina v noci uzákonila povinné očkování proti covidu.

  1. Žádný stát na Světě dosud neuzákonil “povinné očkování” proti čemukoliv. je to neproveditelné. Může tvořit různé formy legislativních norem na různé úrovni, které jen”tlačí”, ale vykonatelnost normy tohoto znění je vyloučena . Norma, kterou nelze vykonat, přstává být normou a je jen cárem papíru.
   Zkus najít znění tohoto “uzákonění” a můžeme to podrobit právnímu rozboru.

  1. Hovořím o “odmítnutí pod sankcí” Kolik znáš sankcionovaných ? To je ta praktická vykonatelnost. Proto upozorńuji na informační “primitivitu” pojmu “uzákonění povinného očkování”, protož toto sdělení informovanému řekne opravdu málo. Takovýchto “povinností” máme plný občanský., obchodní i trestní Zákoník a jsou to jen stránky v knize.

   1. Existující právní rámec a vymahatelnost práva nelze laicky zaměňovat. Jsou to dvě naprosto odlišné věci. Že je vykonání této právní normy možné a realizovatelné, se lze dočíst v mém odkazu výše.
    btw. Kolik znáš nesankcionovaných? Nejsou toto spíše výjimky?
    “V České republice je očkování proti tetanu povinné a je upraveno vyhláškou 537/2006 Sb. v aktuálním znění.”
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Tetanus

  2. Očkování proti tetanu je třeba obnovovat, tuším po 10 letech. Zapoměl jsem na to a mého lékaře to nezajímalo. Když už se mi doba od posledního přeočkování zdála příliš dlouhá, vznesl jsem u svého lékaře dotaz. Uplynulo 15 roků. Takže mě čekalo nové očkování 3stupňové. Sankce se na mě žádné nesnesly, všem zainteresovaným to bylo u….
   Jinými slovy, papír snese všechno, realita je jiná.

 2. Akiste ste si všimli čo práve teraz prebieha na Slovensku.Testovanie nie je povinné,no ak ho nemáš(s neg.výsledkom)tak nemôžeš ísť nikde(ani do práce),okrem najbližších potravín,lekárne a k lekárovi.S pozit.výsledkom ani tam.Čo myslíte,aký plán majú s očkovaním?

  1. AENews.cz – sic tento “zdroj”, ale tohle zveřejnili dnes:
   “V pečovatelském domě v Košicích začali 2 dny po zahájení očkování hromadně umírat senioři, kteří do té doby byli negativní a celou dobu byli v izolaci! Celými Košicemi se šíří zpráva, že zabíjela vakcína a vedení zařízení rozhodlo okamžitě očkování přerušit poté, co zemřelo již 36 klientů v pečovatelském centru! Slovenský Covid Automat falšuje statistiky a jednoho pozitivního člověka ve věku 65+ počítá jako 4 nakažené! Potvrzuje to oficiální dokument! Takhle se vyrábí pandemie na Slovensku v přímém přenosu, zatímco staří a často opuštění lidé v domovech důchodců umírají jako laboratorní myši jen pár dní po vakcinaci! Jen shoda náhod?”
   Vypadá to, že psychopat Matelko obětuje Slovensko jako testovací polygon. Teď je otázka jak dlouho ještě, Pjakin se už loni zmínil, že covid operace zmizí tak náhle jako přišla až budou dokončeny nutné procesy a transformace, které běží v pozadí . Tipoval jsem to utrpení národů na rok, ale vypadá to, že to bude mnohem delší. Osobně jsem spojoval pozvolný konec operace covid s Trumpem opět v Bílém domě. Je to jinak, GP tato situace zřejmě také vyhovuje. Takže otázka je dokdy ještě. Pokud se zpráva výše z Aeronet.cz potvrdí je to hodně zlé.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *