Dne 5. ledna 2021 podepsal ministr zahraničí Kypru Nikos Christodoulidis dohodu CYCLOP s panem Chadem Wolfem, dle vyjádření sdělovacích prostředků se jedná o osobu, která vykonává povinnosti ministra vnitřní bezpečnosti Spojených Států, při příležitosti jeho návštěvy na Kypru.

Nutno podotknout, že středisko se má zabývat výcvikem nejenom kyperských, ale obecně jakýchkoliv silových složek za finanční náhradu. Další důležitá informace je, že všichni vyučující a cvičitelé budou Američani. (O jejich statusu se asi nemusíme dohadovat). Hovoříme o oblastním centru výcviku, jehož cílem je Spolupráce v pohraniční bezpečnosti. (Že by na Kypru byly hranice Ameriky?) Pozemky pro tyto účely se nachází v katastrálním území Larnaka, jednalo se o státní pozemky a byly darovány státem společnosti CYCLOP. (Lze mít důvodné podezření, že budou v brzké době vyňaty z Kyperského právního systému). Pozemky se nacházejí v blízkosti hlavního letiště, samozřejmě mezinárodního. Disponuje jednou dráhou o celkové délce 9814 stop, tedy nic moc závratného, střední průměr, je to 2991 metrů. Delší dráha se nachází pouze na britské základně v Akrotiri. Další dráha pro civilní účely je v Páfosu, vzdálená od Larnaky cca 120 kilometrů vzdušnou čarou. Tato je však využívána též pro potřeby Letecké základny Andreas Papandreou v Timi.

Abych vnesl trochu světla do celého tématu, musím zde na tomto místě uvést, že první president Arcibiskup Makarius 3, stejně jako všichni jeho nástupci, byl zásadně proti jakýmkoliv vojenským základnám kohokoliv, a tři britské (Akrotiri, Deghelia a Agios Nikolaos) přetrvávají dodnes.

Neposkytnutí vojenské základny pro potřeby USA bylo následně v roce 1974 po zásluze odměněno okupací tureckými vojsky, která trvá také dodnes. Takže nakonec s odstupem 70ti let stejně dokázali svoje!

A protože v tomto světě všechno souvisí se vším, tato akce zcela jistě nebyla samoúčelná. S ohledem na zdejší stav věcí obecně panuje představa, že president neukončí své volební období kvůli Covid-19. Tak tedy spoléhá na parlamentí volby v květnu a bude se i se svojí stranou snažit prosadit svého člověka jako předsedu parlamentu, protože to je v pořadí druhá ústavní osoba. On sám znovu obhajovat nemůže, protože nyní se jedná o jeho druhé volební období. Faktem je, že stejně jako všude jinde, chybí silné osobnosti s vlasteneckým cítěním.

Covidový stav je brutální a slouží především na získávání peněz od občanů za pokuty. V současné době do konce měsíce „LOCKDOWN“ s pohybem na SMSky. Většina služeb zavřena. Školy zavřeny. Velká snaha a tlak všechno zdigitálnit. K tomu se samozřejmě používají služby Microsoftu. Snaha operátorů o 5G, snaha lidí o likvidaci 5G. Zapalované převaděče jsou na týdenním pořádku, což má za důsledek problémy jak telefonní tak internetové.

Hlavní důvodem pozdního uvedení této skutečnosti je, že jsem se snažil zjistit detaily ohledně smlouvy a jiné podrobnosti, ale nelze zjistit nic. To vytváří důvodné podezření, že věci nejsou, jak by měly být.

Jedná se, dle mého názoru a jasnou manipulaci s občany země, neboť vojenská základna má název výcvikové středisko!

15 komentářů

  1. Zajímavá poznámka o Odysseovi. Odysseus se na své cestě do rodné Ithaky potkal s mnoha nesnázemi. Před setkáním s kyklópem Polyfémem jej severní vítr Boreás zahnal na ostrov Lótofagů. Ti jej a jeho druhy mile přivítali a nabídli sladký lótos. Sotva jej však jeho druhové pozřeli, zapomněli na svou vlast a netoužili po návratu na rodnou Ithaku. Ostatní je však násilím odvedli na loď a tam je svázali. V obavě, že by i druzí pojedli sladký lótos Odysseus urychleně opustil ostrov. Po několikadenní plavbě dopluli k ostrovu krutých kyklópů, kteří se neřídili žádnými zákony. Odysseus vzal s sebou dvanáct svých druhů, měch s vínem a potraviny a vyrazili prozkoumat ostrov. Tam byla jeskyně, ve které bydlel kyklóp Polyfém. Ten byl tak strašlivě ukrutný, že se nestýkal ani s ostatními kyklópy. Polyfém je zajal a uvěznil ve své jeskyni. Postupně zabil a snědl šest jeho druhů. Odysseus nemohl uniknout, protože kámen u vchodu do jeskyně byl příliš těžký. Uchýlil se tedy ke lsti. Nabídl Polyfémovi víno. Během řeči sdělil Polýfémovi, že se jmenuje NIKDO. Obr se smál a přislíbil Odysseovi, že jako dárek ho sní posledního. Po třech číších vína Polyfém usnul. Odysseus se svými druhy rozžhavil v ohni ostrý konec dřevěného břevna a společně mu vypálili jeho jediné oko uprostřed čela. Ten zařval strašlivou bolestí, vytrhl si doutnající kůl z oka a začal volat ostatní kyklópy. Ti se k němu seběhli a začali se vyptávat: „Co se ti stalo Polyféme? Kdo ti ublížil? Ukradl ti někdo tvá stáda? Proč jsi nás probudil?“ „NIKDO mne zničil nikoliv silou, ale lstí!“ Kyklópové se rozzlobili a křikli na Polyféma: Jestli ti NIKDO neublížil, proč tak křičíš? Jsi-li nemocen, jsi-li nemocen, je to vůle Diova a nic ji nezmění.“ S těmito slovy kyklópové odešli. Odysseus pak svázal vždy tři berany k sobě a pod prostředního vždy přivázal jednoho se svých druhů. Sám se pak zavěsil pod břicho největšího berana. Tak se jim podařilo z jeskyně uprchnout, když Polyfémus ráno poslepu vypouštěl své ovce z jeskyně na pastvu. Když pak odrazili od břehu a vzdálili se dostatečně od ostrova zavolal Odysseus na Polyféma: „Slyš kyklópe. Svou krutostí jsi sám na sebe přivolal hněv Diův. Již nikdy nebudeš zabíjet a požírat nešťastné poutníky. Věz, že tě oslepil Odysseus, král ostrova Ithaky“. Divoký kyklóp zapomenul na zlost a hlasitě zvolal: „Vyplnilo se tedy proroctví, které mi předpověděl věštec. Domníval jsem se, že Odysseus je strašlivý obr a ne takový červík jako ty.“

 1. Vyjádření mluvčí ruského ministerstva zahraničí M. V. Zacharové k demarši vůči velvyslanci USA v Moskvě
  109-25-01-2021

  Náměstek ministra zahraničních věcí Ruské federace S.A.Ryabkov vyjádřil protest americkému velvyslanci J. Sullivanovi v souvislosti se zveřejněním zpráv amerického velvyslanectví v Moskvě na sociálních sítích na podporu nezákonných akcí v řadě ruských měst 23. ledna. Komentář oficiálního zástupce amerického ministerstva zahraničí k událostem toho dne byl kvalifikován jako nepřijatelný.

  Velvyslanec byl informován, že ruská strana považuje tyto akce za přímý zásah do vnitřních záležitostí Ruska. Zejména byla zdůrazněna potřeba přísného dodržování zákonů Ruské federace a obecně přijímaných diplomatických norem velvyslanectvím USA.

  https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4542162

   1. Souvisí to pravděpodobně s tím, že se v ŽÁDNÉM (z mnoha) městě v Rusku nepodařilo provést tu strašnou provokaci s dětmi, nahnanými na místo prostřednictvím sociálních sítí, jak o tom mluví Pjakin nebo Podoljaka. Nikde ! Všude zareagovaly silové struktury správně, nedovolily se projevit zrádcům uvnitř, nedovolily vzniknout chaosu a Majdanu.
    To znamená jediné – silové struktury jsou pod kontrolou, nastal čas a podmínky k vyčištění dalších struktur státu – a také, k jednání s bývalými hegemony z pozice suveréna ve své zemi, jak jsi správně napsal.
    Mimochodem – Putin k tomu – obrazně, proč a ke komu mluvit přímo? – řekl, že je konečně čas na přípitek. Kolegové konceptuálové (nebo „konceptuálové“) to zřejmě nepochopili (nebo „nepochopili“) a stvořili TOTO (!):
    https://zakonvremeni.ru/publications/27-genocide/47811-prezident-rossii-proreklamiroval-vino-molodjozhi-aktsii-alkokontory-vzleteli.html

    1. Musíme počítat s tím, že se v nadcházejícím a už vlastně v probíhajícím střetu potkávají dvě rozdílné úrovně intelektu.
     Co to může v praxi znamenat, ukazuje situace „opice s kvérem“
     https://search.seznam.cz/?q=opice+kala%C5%A1nikov&url=https%3A%2F%2Fwww.loupak.fun%2Fvideo%2Fze-sveta%2F7350-opice-s-ak-47&v=2&c=1&data2=YhKrwIMXk-yPPg1wRmRKIj42gEOpexUQkjNn7abi1Z_gIoEc7BzDVCbPelQaF7QvVRSiVx3d3BeyiDF5HHrennjhKJHolDggUpOPtEnGUYjKvRN60ByFHNQixscMqbzSfyEhRbCaf4Nb_pIh6Xtwsg2g1ZZ
     Tady sice ti o něco rozumově vyspělejší stačili utéct před důsledky své omezenosti a „lidské“ zpupnosti. Což samozřejmě neodvrátí nebezpečí jakékoliv podobné situace, kdy nástroj není přiměřen intelektu jeho vlastníka.
     To je vždy nevýhoda toho vyspělejšího, protože musí kalkulovat s potenciálními důsledky i za toho s tím kvérem.

 2. To je z hladiska 6.priority určitě pravda. Ale tyto základny tvoří předpolí i pro vyšší priority a cílenou „kulturní spolupráci“ mezi hegemonem a hostitelem (přinuceným) . A dovoluje daleko snažší manipulaci s řízením té které země (puč,Majdany apod). jsou to taková velvyslanectví „druhého sledu“

   1. Na obzoru se zřejmě objevila „nová ruská zbraň“
    – potraviny, která nás snad konečně přiměje pěstovat místo řepky pšenici, brambory, apod….

    „Ruská opatření v kombinaci se zpřísněním nabídky jinde a prudkou čínskou poptávkou již pomohla vyhnat globální ceny obilovin na víceletá maxima.
    To vyvolává hysterii v západních médiích, která zatím nepřímo obviňují Rusko z globálního růstu cen potravin v době, kdy v celém světě roste hlad kvůli pandemii Covid-19.“

    https://www.pokec24.cz/nezarazene/rusko-otrasa-globalnim-trhem-s-potravinami/

   2. No, kadry rešajut vsjo – a platí to i u amíků .Dříve se jim dařilo více, teď už ani ty papírky tak nezabírají . Pokud je 5.kolona dostává na zahraniční účet, tak dneska je to stejný, jako by je nedostala. A vidina odjezdu za louži – nic moc – leda ta Florida anebo Texas. Čert ví, jestli větší deziluze o USA běží doma anebo po Světě. Ale pokles ratingů je obrovský.

  1. Author

   V roce 1979 jsem pracoval v Ambergu v bývalé NSR a nedaleko byla US stadt Amberg. Velmi časté problémy s vojáky, nepodléhají místním zákonům, vytlučou hospodu, přijede Military Police a sbalej je, pak přijede důstojník, zhodnotí škody a vyplní šek. Nikdo je nijak moc nemiloval, ale faktem je, že na cizím pozemku (NSR) mohli dělat co chtěli zcela beztrestně. To bylo ale Německo roku 1979. Tady a dnes bude situace jiná, pokud budou platit, tak je budou mít rádi, pokud nebudou pak je velký problém při jakémkoliv konfliktu, protože tady platí krevní msta. A v těchto případech drží všichni spolu, policie nic nevidí a nic neřeší. Toto všechno mají nějak divně pod kůží ještě z dob Anglické kolonie. Mimo jiné, toto je zásadní důvod, proč jsem zcela zásadně proti jakékoliv jejich vojenské základně v Čechách.
   A téma Vídeňské konvence o diplomatických stycích je jiný šálek kávy, neboť zasahování do politiky hostitelské země je nepřípustné a po vyčerpání všech možností by mohlo vést až k přerušení diplomatických styků. Ale do toho bodu je cesta dlouhá, nejprve povolání velvyslance zpět do vlasti na konsultace, následně může být některý v vysokých hodnostářů označen „persona non grata“ a po mnoha dalších krocích je finální přerušení styků. Jinak je to v poslední době velká moda zasahovat do vitřní politiky, i když je to pochopitelně špatně!

 3. V současnosti se už stala výstavba a udržování stálých vojenských základen, letadlových lodí apod. překonaným pozůstatkem hegemonie USA a jejich spojenců ve světě Nové vojenské technologie, uplatňované v poslední době Čínou, Ruskem a dalšími státy, je postupně a nezadržitelně eliminují a posílají na smetiště dějin.

  1. Author

   Každý ostrov je „nepotopitelná letadlová lodˇ“, to je jeden názor, nicméně Strategická poloha Kypru s ohledem na Turecko, Sýrii, Lýbii, Izrael a Evropu z něho dělá velmi výhodnou letadlovou lodˇ. Do všech uvedených destinací je to maximálně hodina letu pro Bombardier LearJet 45 s cestovní rychlosti 850 km/hod, takže pro stíhačku je to hračka. To, že žijeme v době nekonvenčních zbraní je fakt, ale to z druhé strany neznamená, že bychom ty klasické měli podceňovat.

 4. díky,karlosi, za autentický popis situace na Kypru.V posledních měsících se opět vrací do popředí zájmu mnohých hráčů.
  když si uvědomíme, že ve Středomoří se setkávají 4 religie a odsud vzešly všechny elity podílející se na dnešním globálním řízení podle „západního“ střihu – pak není divu.

Napsat komentář