Uvádíme druhou část článku,  v první jsme analyzovali rozsah a hloubku krize americké státnosti a obecněji i anglosaského modelu demokracie na pozadí Voleb 2020.

Česká mainstreamová média, stejně jako ta západní, svorně tvrdí: Trumpův tým nemá žádné důkazy o volebních podvodech v letošních amerických prezidentských volbách a snaží se je ukrást.

Je tomu skutečně tak nebo jde jen pokus o držení davu v umělé realitě?

V Pensylvánii, Arizoně, Michiganu a Georgii – klíčových voličsky nevyhraněných státech – proběhla veřejná senátní slyšení, která dosahovala délky až přes 10 hodin, v Michiganu to byla slyšení dokonce dvě. Tato veřejná slyšení byla jedním z průběžných cílů Trumpova právnického týmu na cestě k odkrytí obludnosti volebního spiknutí deep-state a jeho snahy o státní převrat “měkkou silou”.

Čtenáři a diváci mainstreamu se o nich buď vůbec nedozví a nebo jsou drženi v iluzi, že tato slyšení jsou jen mlácením prázdné slámy, kde svědci mohou říci, cokoliv chtějí.

Skutečnost je jiná. Trumpovi právníci, vedeni bývalým starostou New Yorku Rudym Giulianim, shromáždili stovky přísežných prohlášení o podvodech v letošních prezidentských volbách v USA.

V případě, že by tato prohlášení byla lživá, všichni tito lidé, kteří sepsali prohlášení a někteří z nich svědčili při veřejných slyšeních, mohou jít do vězení se sazbou 5-15 let.

Od určité chvíle nastupuje vedle Trumpova právního týmu ještě druhá právní síla.

Americké obelhané voliče začal zastupovat tým advokátky Sidney Powell. Ten pracuje o patro výše než Giulianniho tým a vše směřuje už nejen k prokázání reálného výsledku voleb, ale prokázání (jmenovitému), kdo za spiknutím proti státnosti USA stojí.

Jelikož podvodů se událo nespočet, svědectví a důkazů o nich je množství více než obrovské. Pojďme si ukázat několik ilustrativních příkladů, jak bylo v letošním volebních boji o křeslo v Oválné pracovně s celým volebním procesem manipulováno. Zaznamenal jsem řadu autentických výpovědí svědků  a shrnul to do přehledných ukázek, co všechno je možné připravit a realizovat v zemi neomezených možností. Ukázky jsou doplněny odkazy na primární zdroje informací. Nepřekládám je, ale zdatný angličtinář si je může podle potřeby přečíst. Na konci článku uvádím i odkazy na slyšení v jednotlivých státech v plné délce.

Je třeba hned na počátku tohoto přehledu volebních technologií použitých v rámci spiknutí DEEP STATE vers. USA poznamenat tyto důležité poznatky:

 • Vše bylo pečlivě připravováno několik let v předstihu.
 • Proces Voleb 2020 byl manipulován jak v průběhu vlastních voleb, tak i při  sčítání hlasů.
 • Klíčovým nástrojem manipulace byly neosobní korespondenční hlasovací lístky (mailing ballots, absentee ballots). Jejich masivní zařazení bylo připraveno na základě masivní kampaně COVID 19  jako “vynucené” řešení”.
 • Spiknutí se odehrávalo na všech úrovních realizace voleb /od volebních okrsků až po centrální uzly agregace hlasů a jejich dopravy do vlastních přepočítávacích center.
 • Klíčová operace manipulací při sčítání hlasů probíhala mimo území USA , i když na   teritoriu USA (expozitura CIA ve Frankfurtu n.M v SRN). 
 • Manipulace běžela jako kombinace práce lidského faktoru a práce připraveného  hardwaru a zejména softwaru (stroje Dominion, software Smartmatic) . Mimochodem – obojí je zahraniční provenience v příkrém rozporu s platnou americkou legislativou. Podrobně jsme historii hardwaru a softwaru rozebrali v závěru článku, a to včetně řady zdrojů a odkazů.
 • Důležitou komponentou celého spiknutí je úzká součinnost organizátorů s celým spektrem amerického i světového mediálního průmyslu ( tisk, TV) , který operativně vytvářel a vytváří požadované vyfabrikované informační pole.

A teď už se pojďme ponořit do nevoňavého průběhu voleb a zejména dvou klíčových dnů 3. a 4.listopadu.

1 Co oči nevidí, to srdce nebolí

…aneb republikánským, ale i všem ostatním poctivým volebním pozorovatelům bylo znemožněno dohlížet na regulérnost voleb.

Při prosazování elektronického koncentráku již asi každý z Vás slyšel, že slušný člověk, který nedělá nic špatného, nemá co skrývat.

Najednou se snaží lidem tvrdit, že v případě prezidentských voleb už to neplatí?

Mnozí republikánští pozorovatelé nebyli vpuštěni do hlasovacích a později ani sčítacích prostor i přesto, že měli platný průkaz pozorovatele.

Ti šťastnější, kteří se dostali dovnitř, byli mnohdy drženi v takové vzdálenosti, aby nemohli vidět průběh hlasování a poté ani sčítání. Mnohdy i tak, že z místa, kam byl odklizeni, by nic neviděli ani s dalekohledem.

Pozorovatelé, kteří nedodrželi odstup šest a více stop (přibližně 183cm), přiblížili se blíže a vznesli námitky na chybné a nelegální postupy, které viděli, byli zastrašováni pod rouškou Covidu s tím, že chtějí pracovníky zabít nákazou. Čelili nadávkám, výhružkám a mnohdy byli násilím vyhozeni ven.

Někteří svědci popsali také to, že s dostatečným předstihem vyplnili registrační formulář na příslušné stránce, aby mohli dobrovolně dohlížet nad volbami. Jelikož se přihlásili jako příznivci Republikánů, nikdy nedostali odpověď i přes to, že psali emaily, volali a zanechávali hlasové vzkazy. Nebo dostali odpověď, že republikánských pozorovatelů je už dostatek.

Realita byla taková, že někteří republikánští pozorovatelé měli v nejrušnějších dnech ke kontrole až 110 stolů na osobu – v průměru méně, ale vždy tak, že bylo zcela popřeno pravidlo, aby u každého stolu byl jak Demokrat, tak Republikán, případně i pozorovatel za další stranu.

Pokud nebyli vyhozeni v průběhu násilím, byli vyhozeni další lstí s tím, že mohou jít na oběd, ale zatajena byla skutečnost, že je potřeba se při odchodu odhlásit. Tudíž nejenže, že se nemohli vrátit zpět, nýbrž ani ostatní, čekající venku, nebyli místo nich vpuštěni.

2 Když volby, tak pro všechny!

…Všechny pečlivě vybrané.

Ve městech, která pevně drží v rukou Demokraté, bylo masově ignorováno ověřování totožnosti. Samozřejmě, pokud jste přišli v Trump tričku nebo MAGA čepici, tak byla situace jiná. Prověření pečlivé.

Hlasovalo velké množství amerických občanů, kteří mají bydliště v jiném státě USA. Tedy těch, kteří se za podezřelých okolností nedávno „přistěhovali“ (a po volbách opět odstěhovali) – v některých případech nereálné počty lidí registrovaných na jeden dům, také ale občané jiných zemí, včetně ilegálních přistěhovalců.

Další přestupek – nebylo dodržováno soukromí při hlasování, a zvláště starší lidé a prvovoliči byli ošizeni o svůj hlas, kdy jim bylo tvrzeno, že jejich hlas pro Trumpa je v pořádku . Po zmáčknutí zeleného tlačítka prošel hlasovacím přístrojem, nicméně, na kontrolním výtisku, který má sloužit jako potvrzení, nic takového nebylo. (Což jim bylo tvrzeno, že je v pořádku.)

3 V životě jsou jen tři jistoty

Daně, smrt a hlasování pro Demokraty – přesně v tomto pořadí.

Hlasování zesnulých lidí není ve Spojených státech novinkou, nicméně, masivní rozšíření korespondenčního hlasování, prosazovaného Demokraty, posunulo v Době covidové tento odporný podvod na zcela novou úroveň.

Mrtví lidé si „vyžadovali“ korespondenční hlasovací lístky a dokonce je odeslali zpět a „hlasovali“. Pro Bidena.

Někteří odeslali obálku s korespondenčním lístkem několik dní po své smrti, jiní  se dokonce narodili v 19. století a zemřeli před desítkami let.

Výborně se s vysvětlením nástupu volících zombíků vyspořádal blogger Sanja v detailním videu.

Mrtvé duše ve volbách USA

Dále bylo velké množství nevyžádaných lístků „sklízeno“ a kradeno z poštovních schránek, kam chodily lidem, kteří se dávno odstěhovali nebo zemřeli.

Někteří obdrželi dokonce více než jeden na osobu.

4 Kupčení s hlasy

Aneb „Nechci hlasy zadarmo!“

Jedním z nejvýraznějších příkladů je Native Vote (projekt Domorodý hlas), motivující domorodé indiány v Nevadě volit Bidena/Harrisovou, výměnou za účast v tombole o peněžité dary, elektroniku, oblečení apod.

Indiánská kolonie Reno-Sparks má dokonce stále (v době psaní článku) na svých stránkách doporučení, koho volit. Ano, hádáte správně, v prezidentské volbě jsou doporučováni Biden a Harris. 

Podobné praktiky byly zaznamenány i ve státech Wisconsin, Michigan, Arizona, Washington (neplést s Washington D.C.), Idaho, Texas a Ohio.

Democrat Operatives Paid Native Americans to Vote in Nevada With Gift Cards – YouTube 

5 Nelegální a neplatné korespondenční volební lístky

Například v Pensylvánii bylo odesláno voličům 1,8 milionu korespondenčních lístků, nicméně, 2,5 milionu se „vrátilo“ a bylo započítáno v hlasování.

Ve Wisconsinu, Michiganu a Pensylvánii, kde v noci skokově přibylo obrovské množství hlasů, v drtivé většině skoro všechny pro Bidena, svědci uvedli: v noci nad ránem, potom, co už mělo být vše sečteno, přijel náklaďák/kamion. Mnozí se k němu, hladoví, rozběhli v domnění, že veze jídlo a zjistili, že přivezl spoustu dalších lístků, přes 100 tisíc.

Papíry vykukovaly z krabic, které, zcela proti pravidlům, nebyly nijak zajištěné, lístky nebyly v předepsaných krabicích. Ti, kteří věděli, o co jde, hlasitě jásali, že lístky přijíždějí.

Z těchto lístků jich byl obrovský počet zcela nepřeložen, nejevily známky použití, jako by právě vyjely z tiskárny. Ochranné formální prvky evidentně falešné nebo zcela chyběly.

6 Protiústavní koordinované zastavení sčítání hlasů ve 3 státech

To byl nevídaný akt a navíc proběhl ne v jednom, ale ve 3 státech a ve stejnou hodinu, a to na základě rozhodnutí MÍSTNÍCH volebních orgánů, které touto pravomocí ovšem NEDISPONUJÍ. Vše, co běží po tomto zastavení sčítání ( ale jen pro kontrolující veřejnost ) je pochopitelně nelegální a porušující americkou legislativu. 

7 Neplatné lístky skenovány a započteny jako platné

v řadě svědectví jsou shodné informace o opakovaném skenování jednoho korespondenčního volebního lístku. Opět výborná dokumentace na podrobném videu s vysvětlením bloggera Sanji :

Bohužel video již bylo z youtube odstraněno

8 Hlasy pro Trumpa nalézány na skládkách a různých dalších místech

Tyto nálezy korespondují s poznatky řady svědků, kteří potvrdili masivní odvoz lístků ze sčítacích míst – neznámo kam.

9 Sčítácí přístroje Dominion připojeny k internetu 

…Přestože v žádném případě k internetu být připojeny nesmí (servery ve Frankfurtu)

Připojení celé sčítací mašinérie k internetu bylo alfou a omegou softwarové falzifikace voleb. Americké volby neprobíhaly v USA, ale na řadě míst na světě.

10 Nezabezpečené sčítací přístroje a pochybná manipulace s daty

Zaměstnanci Dominionu a jejich mizení spolu naskenovanými obrazy hlasovacích lístků na paměťových médiích.

Hardware Dominion je v podstatě  otevřený pro nejrůznější externí vstupy dat z přenosných médií a je tedy velmi vhodný i pro nejprimitivnější hacking.

11 Statisticky i matematicky nemožné se stalo skutečností

(Když jeden hlas neznamená vždy jeden hlas.)

Jde o skokové nárůsty hlasů, které nelze reálně provést. Svede to ale vhodný software. Totéž zajišťuje i softwarová modidifikace, která pomocí růstového anebo redukujícího koeficientu ( tedy pod anebo nad koeficient reálný = 1) navýší anebo sníží hlas podle zvoleného kandidáta.

Dr. Shiva Ayyadurai presents his data at the Arizona Hearing – YouTube 

12 Nátlak, výhružky, útoky na svědky, kteří promluvili

Přímě svědectví externistky Dominionu – IT specialistky na volné noze:

Election witness responds after senator asks why others haven’t come forward, draws applause | NTD – YouTube 

13 Bonus – Chyceni při činu

Tohle je skutečný „špek” v rámci svědectví. Až při slyšení v Georgii se na světlo světa dostal kamerový záznam z jedné ze sčátacích místností. Je tam dokumentárně zaznamenáno dění poté, co došlo ke koordinovanému zastavení sčítání hlasů a vykázání všech pozorovatelů z místa. Je to svým způsobem ilustrativní videozáznam, proč k přerušení sčítání hlasů musel dojít a jak to asi na sčítacích místech vypadalo.

Opět skvělé vysvětlující video od bloggera Sanji:

14 Vyhodíte je dveřmi a oknem se vrátí zpět

Aneb o historii firmy Dominion, zaměřující se na falšování voleb.

Tady je zajímavé systematické budování tohoto typu mezinárodně fungující firmy . To nemůže být náhodný podnikatelský projekt, to je zjevné zadání ze zákulisí . Dávám sem řadu odkazů, které pozornému čtenáři tuto pouť Dominionu až na jeviště do světla reflektorů ukazují.

Historie volebního systému Sequoia

Záznamy veřejných slyšení v plné délce:

Tohle je dokumentární shrnuti událostí, které možná vejdou nejen do americké historie.

Live: Giuliani attends election hearing in Gettysburg, Pennsylvania – YouTube 

LIVE: Trump lawyers and members of Arizona State Legislature hold hearing on election integrity – YouTube 

LIVE: Michigan Senate Committee holds hearing nekrition election issues (Dec.1) | NTD – YouTube 

LIVE: Trump lawyer Giuliani appears in front of Michigan House Oversight Committee (Dec. 2) | NTD – YouTube 

LIVE: Trump legal team presents case at Georgia Senate hearing (Dec.3 ) | NTD – YouTube 

Trumpův projev o volebních podvodech (2. prosince 2020)

BREAKING: President Trump gives UPDATE on voter fraud claims – YouTube 

Co říci závěrem :

Americká tragedie (komedie?) ještě není u konce, ale mnoho pozorných lidí ten konec už vidí. Konec jedné velké a dlouhodobě budované fikce. Pro mnoho hlupáčků neměnné a přesto tvrdě změněné. Konec snu o dokonalé,nepřekonatelné, nekritizovatelné a věčné Americe. Amerika asi znovu najde sílu být FIRST, ale už jen sama vůči sobě. Může si za to sama.

27 komentářů

 1. Systém Dominion – zjištěná chybovost cca 68,05% proti povolené chybovosti 0,0008 % a závěr, že systém byl navrhnut tak, aby záměrně generoval takovéto množství chyb, aby mohlo dojít k masovým maipulacím s volebními hlasy. Když DT prostřednictvím svých speciálních složek udělal razii v Německu, v centrále, kde se pracovalo na ovlivňování voleb jak v USA, tak v dalších 35 zemích, čekala jsem na ten seznam. Věřím, že tento proces povede k vylepšení volebních procesů i u nás, protože jsem přesvědčena, že ČR byla na tom seznamu také.
  https://blogspravy.tk/…pdf

  dobré informace o průběhu US voleb jsou zde, odkud mám také výše uvedenou informaci.
  https://gab.com/…6ww

 2. Při čtení jsem měl takovej „flasback“ v podobě „konsolidace“ Římský říše za vlády dvou císařů…zhruba 365 n.l. a za sto let ta západní část tak nějak od Rýna vyšuměla. A tak přemýšlím, kdo co z toho flashback podobenství bude dnes ten Attila Bič Boží… 🙂

  1. Author

   Republikáni v Pensylvánii, Georgii, Nevadě a Arizoně vyslali „alternativní sady“ volitelů, hlasujících pro Trumpa, což zatím znamená, že nikdo nemá 270 a víc volitelských hlasů a utkání jde do prodloužení.

   https://www.ntd.com/pennsylvania-georgia-nevada-and-arizona-republican-electors-cast-votes-for-trump_540432.html

   Biden dle mainstreamu získal 306 hlasů volitelů, ale po odečtení států, kde jak Republikáni, tak Demokraté vyslali své volitele, má Biden pouze 253 hlasů, tudíž nikdo nevyhrál.
   (PA 20, GA 16, NV 6, AZ 11)

 3. pro mně je klíčové vysvětlení totálního odchodu moci soudní ze scény vzorové anglosaské demokracie. To nejde zdůvodnit pouhým zkorumpováním soudů a soudců . To je úmysl, který je součástí řízeného procesu likvidace anglosaského modelu demokracie a americké volby tomuto méně zviditelňovanému procesu velmi dobře posloužily. Ukázka utkání „Osmnáct proti čtyřem“ před Ústavním soudem je podle mně signálem nejen pro Ameriku, ale i Západní civilizaci, že tento nástroj řízení státu je passé . Tak, jako skončily klasické monarchie v počátku 20.století a nastoupily parlamentní systémy, tak tyto nyní končí a je vyhlášen konkurz na nový model řízení . Stačí se podívat do Číny a pozorného analytika to trkne.

  1. Ústavní soudy ale i nižší soudy obecně jsou baštou pindosích zájmů, je to jasně vidět i na příkladu EU – viz. boj proti PL a Maďarsku, které tento nástroj vnějšího řízení chtějí reformovat. Také u nás je Rychetský jasným příkladem (nedávno vytáhl do otevřeného politického boje jako možný kandidát v prezidentské volbě). V této podobě – „zideologizované, aktivistické“ soudnictví nemůže být řeč o slepé spravedlnosti.
   V USA se obě strany „zabetonovaly“ ve svých pozicích – rychlé a jasné rozuzlení neočekávám. Globalistům to pravděpodobně velmi vyhovuje. Zatímco USA se vyčerpává vnitřním bojem, jeho pozice a přísun zdrojů z vnějšku oslabují. Ve zbytku světa je možné začít s „přestavbou“ s menším odporem podpindosů.

  2. Je vhodné si uvedomiť že to, čo je z pohľadu KSB „totálny odchod súdnej moci zo scény“, je zároveň z pohľadu štruktúr liberálnej demokracie „jednoznačné potvrdenie fungujúceho modelu elitarizmu“. Vzorovým príkladom je samotný generálny prokurátor Barr, hoci má alebo môže mať k dispozícii všetku dokumentáciu o podvodoch, a navyše je to Trumpov káder – neodvážil sa. Pretože vie, kde je začiatok konca a že jeho meno a meno jeho rodiny s tým bude navždy spojené a pritom nič nie je isté. Zároveň, podľa samotného článku vyššie, keďže sa podvod pripravoval niekoľko rokov a sú do toho evidentne zapojené desiatky tisíc ľudí na rôznych úrovniach riadenia – tomu GP nemá ako štruktúrne čeliť, z princípu. Tie ďalšie alternatívy so Senátom v januári budú podľa všetkého rovnako zmanipulované, alebo jednou z dvoch strán neprijaté. Pre príliš veľa ľudí je to, čo prichádza, príliš radikálna zmena a je to zároveň spoločnosť, ktorá žije v relatívnom komforte oproti zvyšku sveta už cca 300 rokov a na svojej pôde nezažila ozbrojený konflikt. Áno, v toku času ďalších 3 – 5 volebných období by to GP mohol zafixovať, ale ten čas už nemá.

   1. Chcem tým povedať, že tak, ako je to v priamom prenose likvidácia anglosaského modelu riadenia, je to zároveň v priamom prenose likvidácia posledných zostatkov operatívnosti GP. Vojenský zásah zo strany Trumpa už neberiem ako krok GP. A ak sa má ruský model civilizácie vôbec nejako odraziť odo dna, inak to asi ani nepôjde. GP bude podľa možnosti prežívať v rôznych častiach Zemegule s rôznym úspechom, ale čím skôr si tí chlapci uvedomia, že sa na to všetko vlastne môžu vykašľať a prestať „otročiť“ na zvyšok civilizácie v zmysle jej riadenia, akokoľvek je chuť moci opojná, tým skôr oni samotní budú môcť konečne pracovať na svojej vlastnej slobode.

    A možno to ešte budú musieť Rusi na US pôde pomáhať oslobodzovať, síce neviem čo a netuším kedy, ale tento vesmír mal vždy zmysel pre humor …

 4. Odhaduji, že globalisti se budou vše snažit dostat do velkého finále a následného rozuzlení. Co se může stát:
  – rozhodně si nenechají ujít odpis výkladní skříně Západu, včetně ideologie liberalismu, demo(n)kratických voleb a dalších zdiskreditovaných instrumentů. Mají pro to ideální konstalaci.
  – věřím, že výhodnější personou pro globalisty je stále Trump, protože jeho vláda garantuje menší riziko ze ztráty řízení v občanské válce
  – to, že i vysokými důstojníky z Trumpova týmu je doporučováno použití stanného práva, popřípadě protipovstaleckého zákona znamená, že tyto nástroje budou zřejmě aktuální a potřebné pro zklidnění situace
  – je dosti pravděpodobné, že budou aktivovány již dříve předpřipravené vojenské tribunály, pomocí kterých budou rychle a definitivně paralyzovány fašistické organizace BLM a Antifa. Tím se také sníží riziko občanského konfliktu.
  – je více než pravděpodobná i činnost speciálních vojenských komand „ala pistole s tlumičem a nůž“, které budou plnit funkci Viktora Čističe v silových uskupeních. Vzor jsme viděli na expozituře CIA ve Frankfurtu.
  – věřím, že globalisté dokončí i definitivní Brexit a podpoří následný kovidový norimberský tribunál II., již nenápadně ohlášený ruským prezidentem

   1. Možná máte pravdu ?? !! Zkusme takto zauvažovat:
    – GP má k dispozici neomezené finanční prostředky, a proto by mohl klidně zfalšovat voldby v opačném gardu – poslat Trumpovi milinony hlasů navíc nebo udělat AntiDominion a hlasy převádět 2x více TRumpovi než naopak. Prostě zfalšování voleb pro Trumpa by neměl být technický a finanční problém (opakuji má domněnka..).
    – takže co když je toto všechno záměr – hra na vyšším levelu, jak jinde uvedl Boletus?? A to takto – prostým vítězstvím Trumpa věc nekončí, GP potřebuje snížit roli USA ve světě, čili snížit jeho moc a sílu a prostředky. Takže zde se nabízí další level – zmíněný rozpad USA na menší státy s menším vlivem na světovou politiku ! (jak SSSR, historie se opakuje) !
    – no a k tomu tomu je potřeba zvětšit odstředivé tendence (nahněvanost států pro Trumpa proti státům pro BIdena) na maximum . Takže je nutné dále zvyšovat tlak pod kotlem tak, aby k rozdělení USA opravdu došlo. Třebas Biden bude i 6.1. zvolen, ale to může být poslední kapka pro ty separatistické tendece a k rozdělení USA dojde ???
    – čili možná zatím není nutné propadat panice, snad „idět vsjo normalno“ jak říká pan Pjakin. A pokud to pan Panarin tolik jet nazad předpověděl, tak to klobouk dolů..

    1. Ale bazina ma taky skoro neomezene financni moznosti a navic disponuje strukturnim rizenim, takze v kratsim casovym useku ma navrch, ale jenom v kratsim. Bezi jeden z moznych scenaru a dalsi tahy jsou dopredu rozmyslene. Je to jak rozehrana sachova hra a nejlepsi sachiste jsou Rusove, takze je celkem zrejme, kdo z toho bude nakonec profitovat. A ty ostatni staty maji v tomhletom chaosu a castecnem bezvladi sanci neco udelat pro sebe. Uz se o tom tady mockrat psalo.

     1. Doporučuji seznámit se se článkem „COVID-19 není koronavirus, ale bioinženýrská směs různých patogenů“ na https://orgo-net.blogspot.com/2020/12/covid-19-neni-koronavirus-ale.html
      To vysvětlí ty různé „zmatky“ a záhadné nesrovnalosti z popisu průběhů onemocnění v různých lokalitách a v různých případech. Tady nemluvím o verzi C19, která se šíří prostřednictvím obrazovek televizorů (psychická nákaza hromadným programováním podvědomí), ale o skutečných, do terénu občas vypuštěných (testovaných) „vzorků“. Teprve tato informace mi dnes vysvětlila, proč má známá zemřela po cca měsíci v umělém spánku na ARO. Kdy když vyléčili jedno ložisko (diagnózu) a mysleli si, že je to již dobré (laboratorní důkazy byly) a zítra ji tedy mohou probudit, tak druhý den se nečekaně a zcela jinak rozpadal jiný orgán v těle, jinou nákazou, a tak to pokračovalo až do úplného konce.

      Proto je velmi dobře, že VVP přestože má již léky i vakcíny, nechává dále připravit nemocnice a staví další pro případný ostrý útok. Rusko nebude překvapeno, bude připraveno.

 5. K bodu:
  5 Nelegální a neplatné korespondenční volební lístky
  Například v Pensylvánii bylo odesláno voličům 1,8 milionu korespondenčních lístků, nicméně, 2,5 milionu se „vrátilo“ a bylo započítáno v hlasování.
  krátký dovětek a dopočet:
  Z toho vychází pouze 2,5-1,8=0,7 milionu falešných lístků. Skutečnost je jiná.
  Někde na internetu v této souvislosti s Pensylvánií bylo ještě uvedeno jedno číslo, a sice, že z oněch 1,8 milionů voličům odeslaných lístků se jim vrátilo 1,4 milionů (zřejmě tedy doručeno do uren). S ohledem na tento údaj tedy podvodných korespondenčních lístků podle mého počítání bude 2,5-1,4= 1,1 milionů.
  Nebo se mýlím.

 6. Skvělý článek, perfektní analytický rozbor. Osobně fandím DT, sledoval jsem jeho vládnutí pozorně celou dobu a myslím, že šel správnou cestou. Nejenom proto, že si vzal Ivanu Zelníčkovou z Gottwaldova – Zlína. Pravda je, že jeho způsoby nejsou zrovna na diplomatické úrovni, ale svůj účel jeho jednání asi plní. V každém případě, podle mého názoru ho bažina nenechala vládnout v klidu ani jeden den. Z tohoto pohledu si myslím zaslouží velký obdiv.

  Můj osobní názor na volby je jednoznačný: Osobní dostavení se k volební urně, jednoznačné ztotožnění osoby a pak možnost volby. Sčítání hlasů jak uvádí zákon, všichni kopie. Kontrola sčítací komise, také všichni kontrolní kopie. Žádný internet, žádný počítač, osobně z ruky do ruky doklady k volbám a manuální sečtění. Žádné hlasování na Zastupitelském úřadě v cizině (mohl bych uvést podezřelý případ druhého kola presidentských voleb v Nicosii). Viz zde: https://www.volby.cz/pls/prez2018/pe311?xjazyk=CZ&xobec=999997&xsvetadil=AS&xzeme=196&xokrsek=49

  Zajímavé je prohlédnout si tyto volby podle zemí a porovnat první a druhé kolo. Dovolil bych si tvrdit, že asi ne všechno bude v pořádku!

  Zákon o povinnosti dostavit se k volbám. Je otázkou, zda by toto všechno stačilo. Většině politiků se současný stav jeví jako vyhovující, žádná odpovědnost, dobrý plat, výhody.

  Mám obavu, že poctivých voleb se již v mém věku nedožiji!

 7. Trump čeká na bod vrcholného pnutí. Po neutrálním výroku nejvyššího soudu prohlásil, že nic nevzdává a že to bude boj na Život a na Smrt. Na internetu se objevila fotografie Trumpa s Melánií, kdy on má rudou kravatu v barvě revoluce a Melánie má červeno-hnědý plášť v barvě krve. Dnes Trump ve Washingtonu přeletěl vrtulníkem nad shromážděním Námořní pěchoty v okamžiku kdy zpívali hymnu a ti mu pak provolávali slávu. Poté odletěl na sportovní utkání Armády a Námořnictva ve West Pointu. To jsou během jednoho dne tři z šesti hlavních složek ozbrojených sil USA (další tři jsou Letectvo, Pobřežní Stráž a Vesmírné síly). A napětí graduje. Dnes ve Washingtonu Antifa zabila nožem člena Proud Boys. Sidney Powell vznesla vůči Nejvyššímu soudu nové případy ve státech, Arizoně, Gruzii, Michiganu a Wisconsinu a žádá NS, aby zasáhl a okamžitě zrušil certifikaci výsledků v těchto státech. Jestli i nadále bude Nejvyšší Soud odmítat žaloby a ještě se něco dramaticky krvavého semele, bude mít Trump tu nejlepší pozici na silové řešení prostřednictvím armády.

 8. Výborný článek. Jestli se DT podaří ustát tento proces a po rozkrývání těchto obludností bude následovat trest, tak bychom ten dopad měli pocítit i u nás. Zatím vidím plnou podřízenost bažině. A různé obrozenecké procesy, které budou-li dostatečně připraveny, tak v okamžiku otevření možnosti, by mohly být tou výhybkou změny. Chtěla bych se dočkat voleb, které budou odpovídat skutečnosti. Nebudou tam ty falešné průzkumy, výpadky proudu při sčítání, zázračné zmrtvýchstání některých politických stran,….

  1. Zvláštní jak my dva se téměř vždy schodujeme v názorech. Mnoho lidí má strach, ale co je to strach, pouze pocit, subjektivní pocit. Myslím, že mnoho odpovědných v USA se bojí o život více, než že by ztratili postavení a práci. No nic, pesimista je jen dobře informovaný optimista.

  1. Pro mě zní klíčová otázka : jakým Spojeným státům bude stát v čele nový (staronový) prezident? Biden a ani Harris nemají nejmenší šanci USA vést . Ne kvůli nekompetentnosti . nemají v podstatě koho vést. Myslím, že tímto směrem, tedy k projevení naprosté nemožnosti , směřuje dobře řízený vývoj . Náhlé „ohřátí “ kauzy Biden-family činí z Jožina naprosto toxickou figuru . A zejména důraz na „čínskou“ kartu korupce z něj dělá pomalu ale jisrě „nepřítele Američanů“.Velmi dobře se přitom využívá „komunistická karta“, která v USA vždy spolehlivě zabírala.
   Takže jediný, kdo může udržet USA pohromadě- je Trump . Výběr z 1 varianty. Výhodou omezeného válečného stavu ( s využitím čínské karty) je právě nástup vojenských tribunálů a možnost stavět ty nejhorší sppiklance ke zdi.

Napsat komentář