Zřejmě nebudu jediný, koho se toto „proaktivní“ plošné opatření týká. Na Zemi běží globální řídící manévr jménem „pandemie koronaviru“ na jehož základě se přijímají všemožná opatření, většinou vyhlašovaná vládou příslušné země.

Já bych se však zaměřil na jedno opatření, které nikdo nevyhlásil, nicméně se plošně vyskytuje a tváří se jako dobrý nápad jak bojovat proti „pandemii“. Toto opatření ve své podstatě umetá cestu dobrovolně povinné vakcinaci, jež je jedním z cílů této „pandemie“ a zároveň testuje reakci cílové skupiny na příslušné protiprávní jednání v zájmu vyššího dobra. Je to takový vlk v rouše beránčím a lakmusový papírek v jednom. Tímto opatřením je měření teploty před vstupem do určitých objektů, například před vstupem do práce či do banky. Předpokládám, že vstup do těchto objektů bude podmíněn očkováním proti covidu, až uzraje čas, byť očkování nebude povinné. Kdo si v čase korono-ekonomické krize může dovolit ztratit práci?

Chtělo by se říct, že takové jednání bude jasně protiprávní, nicméně je úplně stejně protiprávní jako měření teploty na vrátnici, při vstupu do práce. Bohužel jsem každé ráno svědkem stejného obrazu, jak lidi postupně přistupují k vrátnému/vrátné, s rouškou přes pusu, ten jim přiloží pistoli (pardon, teploměr…) k hlavě a odpípne je. Převedeno do řeči symbolů je zřejmé, že každý s úsměvem kráčí vstříc vlastní popravě s dobrým pocitem, že vykonal něco navíc pro vyšší „dobro“.

Přitom:

 • Měření teploty představuje sběr biometrických údajů, jenž se řídí zákonem č. 439/2004 sb. Na každé vrátnici, bance… je kamera snímající příslušný prostor a čas. Dochází tedy i k záznamu obličeje a tedy možnosti spojovat příslušné údaje s konkrétní osobou. Nejedná se o ,,běžný‘‘ sběr dat pro evidenci docházky.
 • Zaměstnavatel nemá právo zjišťovat zdravotní stav zaměstnance, pokud se nejedná o pracovní úraz či nemoc z povolání a z toho plynoucí plnění.
 • Sběr / získávání biometrických údajů je podmíněno výslovným souhlasem dotyčné osoby.
 • Jakýkoliv postih, ať už zaměstnance, který se odmítne nechat změřit, nebo zaměstnance, který odmítne měření provádět, je zcela protiprávní. Totéž platí o odmítnutí vstupu, do jakéhokoli jiného objektu, na základě odmítnutí měření teploty.
 • Měření teploty v takové formě, v jaké je realizováno, je metrologicky zcela neprůkazné a nemůže být použito k jakékoliv indikaci čehokoliv. Tím spíše k odmítnutí vstupu do příslušných objektů.

Je nezbytně nutné se tomuto jednání bránit, uvědomovat si ho. Nebýt ovčan akceptující toto protiprávní jednání, aniž by si to uvědomil, či byl mylně přesvědčen, že napomáhá dobré věci. Je silně potřeba jednat jako objekt řízení v maximální možné míře.

Až přijde na lámání chleba, je potřeba zabránit precedentu, že vyžadování vakcíny různými objekty je sice asi protizákonné, pokud bude teda „dobrovolná“, nicméně to byl i požadavek na měření teploty, proti kterému se nikdo neohradil, respektive bylo to nevyhlášené opatření v boji s pandemií. Je maximálně nutné způsobit takové podmínky pro provedení řídícího manévru vakcinace, které budou maximálně komplikovat a omezovat jeho provedení.

Co tedy můžeme dělat?

 • Bylo by vhodné, aby každý, koho se zmíněný problém týká, podal podnět na inspektorát práce a na úřad pro ochranu osobních údajů a další relevantní útvary, které jsem neuvedl.
 • Šířit povědomí o tom, že vyžadování měření teploty pod různými restrikcemi je protiprávní. Tím spíš v případě zaměstnance a zaměstnavatele.
 • Odmítnout nařčení – psychický nátlak, že kvůli mně přijde např. vrátný o prémie – přijde o ně kvůli naprosto neoprávněnému požadavku zaměstnavatele.
 • Burcovat k zamyšlení, jak to bude, až přijde na řadu vakcinace. Věřím, že se najdou i další vhodné varianty, které jsem neuvedl.
 • V rámci prevence různých nepokojů předpokládám dobrovolnou vakcinaci, která však bude určitým subjekty vyžadována jako podmínka např. pro vstup. Čímž se stane dobrovolně povinnou. Úvah na toto téma již bylo napsáno dost.

Braňme se. Pomoc tonoucímu je v rukou samotného tonoucího.

10 komentářů

 1. „Trump se podle stanice Fox News chystá podepsat exekutivní příkaz, který by zajistil v duchu politiky „Amerika na prvním místě“ vakcíny primárně Američanům. Až následně by USA umožnily získat americké vakcíny dalším státům.“
  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/vakciny-pfizer-trump-administrativa-dodavky-ockovani-usa.A201208_153148_zahranicni_jhr

  Rozumím-li tomu dobře, tak vakcína od americké firmy Pfizer jen tak brzy do Evropy nepřijde…

 2. Bez povšimnutí příslušných státních orgánů a instituci, ochránců lidských práv, apod. , dochází v ústavech sociální péče k povinnému testování na COVID 19 jak u zaměstnanců, tak u obyvatel těchto zařízení. Povinně test, ne starší 48 hodin, také musí mít příbuzní a občané, kteří tyto staré a nemocné lidi chtějí navštívit.
  Zákon, nezákon…

 3. Kdo si v čase korono-ekonomické krize může dovolit ztratit práci? Na to bych odpověděl:
  A který zaměstnavatel si v čase korona-krize může dovolit ztratit kvalifikované zaměstnance? Případně je vyhnat z práce do karantény? Myslím dělnické profese, kde se nadá pracovat na home office a kde není přetlak zaměstnanců, naopak se často „dováží“ z Ukrajiny.
  Po měření teploty na vrátnicích bude následovat plošné testování zaměstnanců (dobrovolné) až k vakcinaci (nepovinné). Určitě se najdou manažeři, kteří na to budou hodně tlačit, ale zatím na to firmy prostě nemají právní nárok. Navíc si svým tlakem (v případě testování) mohou podříznout větev na které sedí (ekonomické škody). Hodně lidí se jako vždy bude chtít skrýt do stáda. Vše tak bude záležet na přítomnosti nebo nepřítomnosti odvážných individualit v konkrétních firmách, případně na jejich nahraditelnosti resp. nenahraditelnosti. Společnost se už v tomto rozdělila.

  1. V březnu jsme kompletně rozložili nařízení nosit roušky ve větší firmě, stačilo nás na to tak 5% ze zaměstnanců.

   Po celkem velkém zklamání z mnoha tzv. alternativců, kteří se přes noc stali tvrdými prosazovači C19 agendy, zabrouzdávám i do velmi okrajové alternativy a zde je svět ohledně C19 kupodivu normální. Prosákly plány krok po kroku na zavedení absolutní totality během jednoho roku. A vše co se nyní děje, jde dle tohoto plánu. Mají neskutečně zmáknutý psychologický profil jednotlivých států. Zrušení peněz a osobního vlastnictví, sociální pasy, omezení délky života, čip v hlavě, ovčí příjem, C21 – to pro tu většinu co bude naivně souhlasit s životem dobytka – likvidace v dalších 5 letech. Se zbytkem se mazlit nebudou za pomoci poslušného dobytka. Celé toto jejich snažení má primárně metafyzický cíl – navždy uzamknout lidskou podstatu v tomto matrixu.
   To je pokud se jim podaří zlikvidovat Trumpa a následně Rusko.

   Je dobré vědět co plánují, ztěžovat jim to kde to je možné, informovat co nejvíc lidí co má zájem. Tlak na očkování bude velký i ze stran firem – ztráta zaměstnání. Následně omezení zdravotní péče, omezení nákupu, pohybu. Pokud se nestane zázrak v podobě brzké likvidace řídícího centra, tak je dobré s tímto na pár měsíců počítat a připravit se.
   Se těším na Svět bez parazitů.

 4. Musím říci, že jsem i z vývoje koronaviru v Rusku zatím dost v rozpacích. Já osobně bych si nenechala píchnout ani ruskou vakcínu. Je možné, že ta je v pořádku, ale podle mne už není tak jisté, že se v tomto
  stavu dostane i k lidem, kterým bude aplikována. Zaslechla jsem, že v Rusku velice stojí o to, ujmout se její distribuce, respektive rozvozu (což znamená i její skladování) ten zmetek Gref.
  Tady to rozebírá Michejev od 22:25 min. Z mého pohledu je tato aktivita více než podezřelá a Michejev tam velmi dobře podotýká, že určité věci by neměli být svěřovány soukromým firmám.

  Od 14:30 se vyjadřuje k Čubajsovi

  1. Pochybuji, že by se Gref apod. dostali k distribuci ruské vakcíny, která bude vyráběna v Maďarsku, popř. u nás. Každý, kdo bude mít zájem o očkování na COVID 19, by zároveň měl mít právo vybrat si druh vakcíny. A o to bychom měli usilovat !

   1. U nás nebo v Maďarsku to nebude zapotřebí, tady existuje dost struktur, které se o to postarají za něj. To v Rusku s tím mají problém, protože to na rozdíl od nás o svou suverenitu bojuje. My bychom měli především bojovat o to, aby očkování nebylo povinné a ti, kteří ho odmítnou, nebyli žádným způsobem kvůli tomu omezováni. Tj. aby to očkování fakticky nebylo nepovinně-povinné. A to nejen v našem státě, ale celoevropsky, celosvětově. Protože přijdou s tím, že když to platí v Itálii, Evropě, ve světě, tak my musíme také…

   2. Vakcinace jako fyzický zákrok vůči lidskému tělu je také informační proces . Informaci mohu přijmout anebo odmítnout. Člověk jako akceptor je spolehlivě oddělen od donora informace . Čili platí, že očkovaný VŽDY dostane INFORMACI bez potřebné ověřitelné doprovodné spolehlivé informace , co to vlastně dostává . Vakcinace je totéž (z hlediska práce s informacemi ) jako četba anebo sledování neověřených mediálních zpráv. Takže pro mě stojí pořadí otázek při rozhodování o tom, zda se nechám očkovat :
    1. Potřebuji se očkovat ? Odpověď zní : NE
    2. rozhodování o tom, kterou vakcínu si nechám píchnout , je u mně totožná s rozhodováním mezi trestem smrti oběšením anebo stětím.

Napsat komentář