2. prosince vystoupil Donald Trump s projevem, který znamená zlom v dosavadním vývoji kolem voleb. Na začátku poznamenal, že USA jsou vystaveny obrovskému útoku a vnější agresi. (Jen pro upřesnění, Dominion je kanadská firma a Kanada je kolonie Velké Británie. Data z hlasovacích automatů Dominion šla do Německa a zase zpět.)

Poté podotkl, že bude bránit Spojené Státy a neuzná výsledky voleb, protože proběhly masové falzifikace. Toto tvrzení podpořil řadou grafů, ze kterých vyplývá, že volby skončily zhruba v poměru 80:20 pro Trumpa.

Vyjádřil naději, že když odmítají pracovat soudy v jednotlivých státech, vynese spravedlivý rozsudek Nejvyšší soud. V opačném případě je potřeba uvažovat o vyhlášení výjimečného stavu a zatčení hlavních viníků.

Jedinou možnou formou je účast lidí ve volebních místnostech důsledné ověření jejich totožnosti. Korespondenční hlasování se jasně ukázalo jako součást připraveného podvodu, který je pokusem o státní převrat.

V závěru řekl, že pokud se nepodaří obvinit falsifikátory, tak přestanou existovat Spojené Státy jako takové.

5 komentářů

  1. Projev byl 2.prosince. Nikoliv v listopadu

    1. Myslím si, že p. Klíma situaci dobře přečetl, ale neví proč se to tak děje. A také asi neví, že se euroatlantické kotvení stěhuje.

    2. Nemusí být ani podpindos, ale nerozumí ději (co a proč se děje), tak to ani nemůže nazvat pravým jménem… To je v politických školách neučili.

Comments are closed.