Ulož to (pokud máte někdo problémy dostat se tam přes odkaz, zkuste si dát vyhledávání podle názvu: Video ze dne 15.08.2022) https://uloz.to/tamhle/Wv1mMZ4l0wTU#!ZGOwMQR2AmH4ZQL0Z2D3AJH1AQMuMSIHqmOaqz5nEU5ZGmH0AD== VKontaktu https://vk.com/video351663392_456239334 Samostatné soubory s titulky ke stažení zde: https://uloz.to/tamhle/FXg1lCmKmnMY#!ZGVjMwR2AQZlATL0ZzHjMTSvLJZ2ASyAoz1LZx1vpHu6FJEzLt==Čtěte dále…

Ulož to (pokud máte někdo problémy dostat se tam přes odkaz, zkuste si dát vyhledávání podle názvu: Video ze dne 08.08.2022) https://uloz.to/tamhle/7JCk8a9724lQ#!ZGOxAGR2AQAzZGD1ZwVmMzEvLwywLySfAQWZERyWrJIKqzZmBD== VKontaktu https://vk.com/video351663392_456239333 Samostatné soubory s titulky ke stažení zde: https://uloz.to/tamhle/Ez3BqqvzovhJ#!ZGMxLmR2ZwZ5AQVjBQVkLmL3AQHkZRcbqz8kMGASpyqwDGL2Aj==Čtěte dále…

 Úryvek z materiálu vnitřního prediktoru SSSR, z přílohy č. 8 k Dostatečně všeobecné teorii řízení: Je. Giľbo o tomto rozdílu ve vzdělání „pro všechny“ a pro ty, jejichž „posláním je prý řídit“, píše na příkladu systému ekonomického vzdělání, které se v davo-„elitářských“ společnostech zformovaloČtěte dále…

Ulož to (pokud máte někdo problémy dostat se tam přes odkaz, zkuste si dát vyhledávání podle názvu: Video ze dne 01.08.2022) https://uloz.to/tamhle/2aCxnBCXPZrj#!ZJWwMQR2ATAyZGNlAwR0ZQOyAQOzZzclJyOTDI9SrTgPqwp2AN== VKontaktu https://vk.com/video351663392_456239332 Samostatné soubory s titulky ke stažení zde: https://uloz.to/tamhle/4C9haJOCdDxH#!ZJDjMwR2ZwZ2MGR2ATRmAmExAmt3LHu4ETEXpySSFTu3YGSvAj==Čtěte dále…

Ulož to (pokud máte někdo problémy dostat se tam přes odkaz, zkuste si dát vyhledávání podle názvu: Video ze dne 25.07.2022) https://uloz.to/tamhle/gm53MtFDZcPN#!ZGOvAmR1MJIyLGIxMJWxZQOxMzWxGyOwJwyXGHE4HQAxBTZ0 VKontaktu https://vk.com/video351663392_456239331 Samostatné soubory s titulky ke stažení zde: https://uloz.to/tamhle/is8yNdDjgIsC#!ZJZ3LwR2AzAuMQx1MwZ1ZQZ4MwL0Z0AmFJqin1WgMHp0IGp2BD==Čtěte dále…

Ulož to (pokud máte někdo problémy dostat se tam přes odkaz, zkuste si dát vyhledávání podle názvu: Video ze dne 18.07.2022) https://uloz.to/tamhle/EIifm1VjpXL0#!ZJVjZwR2A2MzLGD1ZGxkAGqwBGL0AmOZJUOXYzSSK0cBJQuyBD== VKontaktu https://vk.com/video351663392_456239329 Samostatné soubory s titulky ke stažení zde: https://uloz.to/tam/d2aba2f0-d1d5-4261-acbd-dfef4c114a98Čtěte dále…

Ulož to (pokud máte někdo problémy dostat se tam přes odkaz, zkuste si dát vyhledávání podle názvu: Video ze dne 11.07.2022) https://uloz.to/tamhle/D1dtRe1UsAy5#!ZGOxBGR1Lwp1AzZ2BJR0MGRlMJD0AKyOpmE5EJgJFJWILJLl VKontaktu https://vk.com/video351663392_456239328 Samostatné soubory s titulky ke stažení zde: https://uloz.to/tamhle/IAM1owI3NMGb#!ZGH3MGR1BGEvZTR2MTMyAJZ4ZQL4LxqAGyETrxZhM1OcAGH2Čtěte dále…

Mé komentáře jsou uváděny kurzívou. Otázka moderátora: Boj dnes nevedou jen politické struktury, mezi kterými to přímo jiskří. Ten boj je veden mezi celými megastrukturami, ze kterých se vlastně současný svět skládá. Co je to tedy za struktury? Odpověď (zkráceně):Čtěte dále…

Ulož to (pokud máte někdo problémy dostat se tam přes odkaz, zkuste si dát vyhledávání podle názvu: Video ze dne 27.06.2022) https://uloz.to/tamhle/GbeDbne63Mra#!ZGN4BGR2Z2V4LGIxATV0MzDlA2WvZzSlGGZ0o293sv1DDwOzZj== VKontaktu https://vk.com/video351663392_456239327 Samostatné soubory s titulky ke stažení zde: https://uloz.to/tamhle/rFokwkKITvJp#!ZGqvMGR2AmNlZQuvLmtlA2WuBGMxAKOXqyEEDGEcHQOMFzHjZN==Čtěte dále…