Na internetu na mě vykoukla série připomínek událostí září 1938. Nejdříve mě napadlo: „Musíme přece minulost připomínat“. Ale pak jsem si položil otázku – „Přípomínáme si ji pravdivě? Nebo jen opakujeme žádoucí narativ?“

Pro většinu lidí je všechno jasné – hanebně nás zradili a my jsme bezmocní zůstali obklíčeni nepřáteli.

Tato dějinná interpretace je pevná a téměř neprolomitelná. Ale když se nad ní člověk pořádně zamyslí, pochopí, že takové pojímání naší minulosti je šidítko míjící podstatu věci – máme si pěkně poplakat svým tehdejším zrádcům na ramenou a dál jim dělat věrné lokaje.

Není pravda, že dějiny se opakují. Opakují se projevy příčinně-důslekových zákonitostí, které prostě jiné být nemohou (2+2 jsou a budou vždycky 4). A v souvislosti s tím se opakovaně používají stejné metody a nástroje. Například metody podřízení a ovládání států nadnárodními silami. K čemu takové ovládání vede, jsme si právě tehdy prožili na vlastní kůži a prožíváme i dnes. Jenže stále ještě ne každý to chápe a většina lidí pořád věří, že se zmíněné události staly kvůli nedopatřením nebo samy od sebe.

Pro takové lidi mám jen jednu odpověď – dokud si budeme stále dokola povídat ten příběh o „chybě“ „spojenců“ a ještě při tom budeme opakovat, jak je důležité připomínat si historii, budeme dál rýt držkou v zemi a nic s tím neuděláme.

A teď si tedy konečně nalijme čistého vína. Pěkně popořádku vyvrátím několik nejprofláklejších tezí o událostech roku 1938:

„Naši spojenci nás zradili“

 • Žádné spojence jsme ve skutečnosti neměli. Francouzi a Britové k nám nikdy spojenectví necítili, byli jsme pro ně něco jako jiný typ kolonie. Pohrdali námi. Brali nás jako svůj majetek. A svůj majetek každý může bránit anebo jej prodat. Nebo předat svému pohůnkovi, aby s jeho pomocí mohl vykonat špinavou práci.
 • Že jsme měli obranné smlouvy a „zradu spojenců“ nečekali? – Co je pro člověka západní morálky smlouva? Cár papíru. Proradnost Zápaďanů pochopí i malé dítě, když si přečte dvě tři Mayovky. Hitler už ve dvacátých letech v Mein Kampfu napsal, co chce udělat se Slovany. A my snad nejsme Slované? Mohl vůbec někdo nevidět, jak Hitlerovcům Francouzi a Britové umetají cestičku? Krásně to popsal N. V. Starikov v knize Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina.

Takže tvrzení o náhlé zradě nepřipadá v úvahu. Anglosasi byli a jsou naši nepřátelé a podle toho jednají. Další teze: 

„Sovětský svaz nám chtěl pomoci, ale neměl se k nám jak dostat“

 • Ve skutečnosti nám Sověti mohli pomoci a asi i chtěli, ale nikdo o jejich pomoc nestál! Nepřátelství Polska se dalo řešit vojensky a byly další možnosti spolupráce se SSSR. Navíc tu byli Jihoslované, kteří zrovna tak byli připraveni bojovat na naší straně. Německo nebylo na dlouhou válku dostatečně vyzbrojené a samotné spojení Československa se SSSR by bylo pro Němce i Anglosasy takovou hrozbou, že by všechno rázem utichlo.
 • Naše elita však nenáviděla Sovětský svaz a bolševiky, a tak vzájemné vztahy nerozvíjela. A nepřijala by ani sovětské spojenectví v boji s Německem. Lépe pro ni bylo chcípnout s Hitlerem, než žít se sovětským Ruskem.

„Nakonec jsme se rozhodli nebránit“

 • Zde je třeba pochopit náš stát. Ve skutečnosti jsme byli prakticky ve všem ovládáni zvenčí. Náš stát byl a dosud je stát projektově-zkonstruovaného typu. Elita ČSR byla ve všem fixovaná na Francii a Velkou Británii. Jednotliví lidé ve vedoucích funkcích byli nesamostatní a nedovolili si dělat žádná vážnější politická rozhodnutí, chyběly jim i dostatečné zkušenosti s řízením státu. Nevěděli, jak utvářet akceschopný a svrchovaný stát.
 • Byl náš stát skutečně náš? Kdo rozhodl o vytvoření ČSR? Západní mocnosti. Kdo rozhodl o podobě našeho státu, jeho hranicích, politickém systému a zahraniční orientaci? Rovněž oni. Takže se nelze divit, že první československý stát bezezbytku plnil tu roli, kvůli které jej vytvořili.
 • Národ chtěl bojovat, ale odcizená nesamostatná elita mu k tomu nedala příležitost. Nebyli jsme to my, kdo se vzdal. Ani jsme to nebyli my, kdo měl kontrolu nad československým státem.

Cílem tohoto krátkého komentáře není vyvolávat vůči komukoliv hněv. My naopak musíme odhodit nepochopení vyzařující výklady a mluvit o věcech v souladu s realitou. Přestat se zbytečnými a neplodnými úvahami „co by kdyby“ a hledat raději skutečné příčiny a důsledky. Protože, jak vidíme, stále se tu kultivují zcela mylné interpretace. – Které nakonec vedou nejen k nevědění, ale také k pocitu národní malosti plynoucí ze ztotožnění se se státem, který jsme ve skutečnosti neovládali, s jeho kroky a jejich obhajobou.

Dnešní stav má s tím tehdejším mnohem více společného než se na první pohled zdá. Všichni, kdo touží měnit minulost, protože se za ni stydí, ať radši dělají, co je potřeba dneska. Budeme si zase namlouvat, že máme suverénní stát? Že si sami rozhodujeme o svých záležitostech a politice? Že máme nějaké spojence?

Na to ať si odpoví každý sám. Jedno je jisté, naše zájmy nám nikdo cizí hlídat nebude. Kdo se nezapojí do tvorby nového svrchovaného státu bez nadvlády cizích doktrín, bude nést spoluodpovědnost za budoucí prohry a neštěstí způsobené druhým. Toho obojího bude jen tolik, v jaké míře lidé zůstanou pasivní a obalamucení. Proto pojďme věci zcela nekompromisně nazývat pravými jmény. Přestaňme si hrát na stát a začněme jej skutečně vytvářet.

4 komentáře

  1. „Československá vláda byla paralyzována a utlumena v důsledku zrádných plánů britské tajné diplomacie.“
   Citace z 3-dílného textu, o kterém jsem se dozvěděla z Twitteru pana Srba. Druhý díl se plně týká Československa, ale pro ucelený obrázek prosím přečíst všechny 3 části.
   1) https://thenakedhedgie.com/2021/12/17/appeasement-the-shocking-truth-about-the-1938-munich-agreement-part-1-of-3/
   2) https://thenakedhedgie.com/2021/12/18/appeasement-the-betrayal-in-munich-part-2-of-3/
   3)
   https://thenakedhedgie.com/2021/12/19/the-three-block-global-agenda-today-and-the-role-of-finance-part-3-of-3/#more-3220
   Kdo neumí AJ, použijte překladač.

Napsat komentář