Dávám k dispozici aktuální informaci ze sousedního Slovenska. Velmi aktivní tým okolo advokátní kanceláře Weiss and Partners podal včera 12. dubna 2021 hromadnou žalobu vůči některým občanům SR. Slovensko se tak přidalo k dalším odborným týmům z jiných zemí, které již tento krok učinily. Text je originální, slovenský, je to přetisk z webové stránky kanceláře Weiss and Partners. V textu lze dohledat i konkrétní vysvětlující odkazy.

Je na čase dát dohromady podobný tým i v České republice. Jsou tu jednotliví odvážní advokáti, ale musíme se spojit do silného týmu. Jde o širokou mezinárodní aktivitu směřující k uspořádání Mezinárodního tribunálu NORIMBERK II.

 

COVID-19 | Právo

Podanie na Medzinárodný trestný súd v Haagu za vykonanie nepovolených medicínskych experimentov na ľuďoch

 

NapísalPeter Weis 12 apríla, 2021 Čas čítania: 4 min.

Bratislava, 14. apríla 2021 – 12. apríla 2021 podala skupina advokátov, vedcov, lekárov, zástupcov iných profesií a občianskych aktivistov svoj podnet na Medzinárodný trestný súd v Haagu. Skupina vidí v prebiehajúcich celoplošných testovaniach závažné porušenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z ustanovení Rímskeho štatútu a iných medzinárodných záväzkov (napr. Dohovor o ľudských právach a biomedicíne), ktoré môžu zakladať trestnoprávnu zodpovednosť niektorých členov vlády Slovenskej republiky a ďalších osôb aktívne sa podieľajúcich na celoplošných testovaniach populácie Slovenskej republiky, nevylučujúc spolupôsobenie subjektov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Ich úmyselným a organizovaným konaním mohlo dôjsť k takým porušeniam, ktoré tvoria s najväčšou pravdepodobnosťou dostatočný základ pre stíhanie skutkov s možnou právnou kvalifikáciou: zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny smerujúce voči vlastnému obyvateľstvu.

Vyhlásenia advokátov, ktorí sa obrátili na medzinárodný súd:

„V auguste 1968 sa československý minister zahraničia v New Yorku márne uchádzal o zvolanie Bezpečnostnej rady OSN kvôli sovietskej okupácii. Toto je druhý pokus z nášho územia o využitie orgánu OSN. Zároveň je testom dôveryhodnosti slov OSN o ochrane ľudských práv. Uvidíme, čo uvidíme.“

Ján Drgonec, emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

 „Na podnete som sa rozhodol spolupracovať z dôvodu, že dennodenne čítam mejly zúfalých ľudí. Sú ich stovky. Povinné celoplošné testovania a následné zákazy im zapríčinili opakované fyzické, psychické aj spoločenské traumy. Vnímam, ako je im v nesprávne komunikovanej krízovej situácii metódou strachu vnucovaná výmena ich základných práv a slobôd za falošný pocit bezpečia. Ak by bol ten pocit na vedeckom základe a po verejnej diskusii, zrejme by som sa veľa pýtal, ale nakoniec by som možno nemal nič proti. Avšak v čase, kedy rok po zavedení prvých opatrení nie sú kompetentní schopní ani len spísať základné odborné medicínske odôvodnenie ich zavedenia a trvania, cítim povinnosť ako právnik zranenú a krívajúcu slobodu brániť. Falošná bezpečnosť nie je a nikdy nebude spôsobilá slobodu žiadnym spôsobom obmedziť. O to viac, že sa nachádzame v kríze vedy, na vrchole jej rozvratu. Chýbajúci fundovaní odborníci na obrazovkách, mor plagiátorstva a biznis so zdravotníckym materiálom – a to všetko pod oficiálnym naratívom núdzového stavu a verejného zdravia. Aby sa to neopakovalo zase v novembri a potom stále dokola, je potrebné povedať: dosť, stačí. A na to slúži aj toto podanie. Človeka bez slobody si nemožno predstaviť ináč, ako človeka bez života.“

Peter Weis, advokát

„Ďakujem za spoluprácu advokátom, ktorým nie je ľahostajné, čo sa deje na Slovensku v oblasti ľudských práv a snažia sa o zmenu. Nie je to prvé ani posledné podanie, ktoré bolo zaslané medzinárodným súdnym orgánom. Vieme, že ani medzinárodné inštitúcie neexistujú v izolácii a môžu podliehať politickým vplyvom. Vo svojom úsilí napriek absolútnemu sklamaniu z rozhodovacej činnosti ústavného súdu nepoľavujeme a riadime sa v týchto dňoch myšlienkou, že porazený je len ten, kto sa vzdá. Všetci ostatní sú víťazi.“

Marica Pirošíková, advokátka, bývalá dlhoročná zástupkyňa SR pred ESĽP

„Malý krok pre malý národ, ktorý má potenciál stať sa veľkým skokom pre ďalší vývoj civilizácie. Medzinárodné inštitúcie majú v tejto dobe globálneho tlaku na obmedzovanie ľudských práv a slobôd možnosť preukázať opodstatnenosť svojej existencie a účinne chrániť záujmy ľudstva, nie záujmy globálnych korporácií a elít.“

Erik Schmidt, advokát

Informácia pre poškodených:

Pre prípad, že chcete k predmetnému návrhu pripojiť aj svoj podpis dodatočne ako podporu, ale najmä ste ochotní pripojiť názor alebo svedectvo z povinných antigénových testovaní (napríklad v oblasti zdravotných komplikácií v príčinnej súvislosti s testovaním alebo k spôsobu získavania informovaného súhlasu kompetentnými osobami počas testovania), kontaktujte nás cez kontaktný formulár na adrese www.odbornakomisia.sk

Oceníme, ak svedectvá spracujete v anglickom alebo francúzskom jazyku (úroveň nie je podstatná, hlavný je zrozumiteľný obsah).

Všetky návrhy sa pokúsime priebežne spracovávať a odosielať ako dôkazný materiál na Medzinárodný trestný súd na ďalšiu realizáciu.

-pw-

Príloha: Podanie ICC AG testy

8 komentářů

 1. Naši přátelé v tom nejsou sami!

  Právník Reiner Fuellmich přináší novinku „Nürnberg 2“: Světlo na konci tunelu
  https://aliancenarodnichsil.cz/pravnik-reiner-fuellmich-prinasi-novinku-nurnberg-2-svetlo-na-konci-tunelu/

  Žádost o přezkoumání postupu státního zastupitelství na trestní oznámení ANS na členy vlády
  https://aliancenarodnichsil.cz/zadost-o-prezkoumani-postupu-statniho-zastupitelstvi-na-trestni-oznameni-ans-na-cleny-vlady/

  VIDEO: Otevřený dopis lékařů VLÁDĚ A PARLAMENTU ČR
  https://aliancenarodnichsil.cz/video-otevreny-dopis-lekaru-vlade-a-parlamentu-cr/

  1. Nemohou je zveřejnit. Jinak by všechno vyplulo na povrch a bylo by po nich. Je nutné si uvědomit, že tohle je krok proti likvidaci současného systému. Jinak by přece vypuklo – možná – i otevřené povstání a nejen u nás. Tak tímhle se řídil soud.

   1. Author

    Tohle je ale úvaha takřečeno „na první pohled“. Obsah sdělení je naopak pro systém likvidační. Z prostého důvodu.
    Výrok NEMUSÍ je gumový a odpovídá stavu práva OBECNĚ. Právně validní je pouze výrok JE POVINNO anebo NESMÍ.
    Takže MZDr je v pozici, že z vlastní vůle brání občanům přístupu k informacím. A to je v delším časovém úseku právně neobhajitelné. Už při první interpelaci moci zákonodárné vůči moci exekutivní na půdě Parlamentu začne proces veřejného odpisu instituce MZDr. Jednoduchá otázka: PROČ TO UTAJUJETE? a odpověď? Protože nám to zákon dovoluje? To je sebelikvidační. Možná proto je tam nový ministr, aby to definitivně odpískal.

Napsat komentář