Vlastenectví je dnes často skloňovaný termín. Otázka vlastenectví se objevuje nejen díky stále viditelnějším pošlapáváním našich národních zájmů, ale i kvůli přímému ohrožení naší existence. Tou nejvýraznější hrozbou, která lidem v posledních deseti letech nejvíce otevřela oči, je bezesporu řízená migrační krize. Češi i ostatní národy přibližně v roce 2015 s hrůzou zjistili, že již neovládají zásadní procesy ve svých zemích. Viděli to na politicích, kteří se najednou začali stavět pro přerozdělování ilegálních migrantů, na médiích, které migraci vehementně propagovaly, ale také na policii a justici, které začaly stíhat a trestat urážky islámu nebo odmítavé komentáře lidí na sociálních sítích k fotkám imigrantů.

Lidé, kteří se proti tomuto procesu otevřeně postavili se starostí o budoucnost naší země a národa, byli označeni za extrémisty, fašisty a populisty. Nejednou byl některou z celebrit urážkou očastován celý český národ.

Následovaly logické otázky velké části občanů. Co se to stalo? Proč je obrana naší vlasti označena za extrémismus? Proč jsme takto veřejně uráženi? Proč nás média, politici a společenská elita přímo před našima očima zrazují? Kde se vzala nenávist k hrdosti, sebevědomí a obraně národních zájmů?

Kořeny zla

Je jasné, že tato situace nemohla vzniknout ze dne na den. Elita národa musela být vychována k tomu, aby nenáviděla vlastní národ a vlastní zemi. K tomu muselo být národu vnuceno negativní vnímání sebe sama. Tato snaha se dá vystopovat hluboko do minulosti, minimálně do doby německého protektorátu.

Zrada ze strany našich spojenců, vyhnání českých lidí z pohraničí, útěk vlády do exilu, rozbití společeného československého státu a konečně nepokrytá německá okupace – to byly první velké rány pro doposud hrdý a ze své samostatnosti nadšený národ. V této době byly učiněny první hlubší kroky v rámci procesu likvidace národního sebevědomí. Svou roli v tom bezpochyby sehrálo něměcké obyvatelstvo bývalé ČSR, které dobře vidělo, s jakým odhodláním jsme byli připraveni bránit svou zemi. Proto se rozhodli udělat vše proto, aby nás ideově zlomili a odstranili tak největší překážku k přivlastnění si naší země. Tito Němci měli v protektorátu výsadní postavení a sloužili jako dobrá kádrová základna protektorátní moci. Kromě toho si Němci potřebovali ospravedlnit svá zvěrstva vykreslením Čechů jako podlidí a zbabělců.

Již v době protektorátu byla uvedena do života klišé, kterých jsme se ve velké míře dodnes nezbavili:

– Češi jsou národ udavačů

– Češi jsou vypočítavě přizpůsobiví a nebojují, když nemusí

– Češi poslušně slouží za kus žvance

– Češi si neumí vládnout (potřebují v tomto německou pomoc…)

Kromě toho byla oživena svatováclavská legenda v německé verzi: Svatý Václav ve své křesťanské podřízenosti platil Němcům daň za mír. Že s realitou nemá nic společného, si ani dnes velká část lidí neuvědomuje (proč a jak jsou vytvářeny legendy viz. Jiří Šifrín, Slovanská tradice (2)). Za protektorátu Němci dokonce udíleli cenu Svatováclavské orlice.

Snaha udělat z Čechů udavače se projevovala například tím, že skuteční udavači většinou z německých řad označili jako zpravodajce Gestapa někoho jiného. Protektorátní propagandě to tak samozřejmě vyhovovalo.

Po válce přišlo přelomové období, stát se dával organizačně do pořádku a bylo jen otázkou času, kdy přijdou k moci komunisté. Socialistická moc byla ve velké míře zaměstnána tlakem ze Západu, který se projevoval i bezpečnostními hrozbami uvnitř naší země.

Přestože v té době bylo vlastenectví podporováno, zejména na základě husitství, jsou důvody domnívat se, že ideová práce měla své mezery a podcenila podvratnou činnost německých okupantů. Lži, které protektorátní aparát uvedl do života, nebyly dostatečně důrazně vyvráceny. Ideologie se soustředila na komunistické otázky a méně už na otázky národní. Vedení státu (se silnou trockistickou klikou) se navíc odmítalo ztotožnit s ideály První republiky, což také mělo určité negativní dopady na zachování návaznosti národní tradice.

Během událostí 60. let se otázka vlastenectví víceméně odsunula do pozadí. I když se o tom nemluví, v Československu se v roce 1968 hrálo vůbec o zachování či nezachování socialistického zřízení. Po dobu několika let předtím se pracovalo na diskreditaci socialismu zejména po ekonomické stránce. Přicházelo postupné otevírání západu a nejen mladí lidé k němu vzhlíželi. Bylo například zorganizováno zvolení amerického občana jako studentského majálesového krále.

Následný politický obrat po vojenské invazi Varšavské smlouvy a doba normalizace také nic dobrého nepřinesly. Dá se říci, že to byla doba likvidace socialismu a zároveň s ním se likvidoval i náš stát. Státní moc se pro mnoho lidí stala synonymem pro utlačovatele a omezovatele (to je také důvodem, proč nám následně byla tak snadno vnucena liberální pseudodemokracie).

Aby toho nebylo málo, tak společně s diskreditací našeho státu se provozovala i diskreditace národa. Mnoho umělců mělo tehdy zakázáno veřejně vystupovat. Mezi ty, kteří zakázaní nebyli, patřili Svěrák se Smoljakem a jejich Divadlo Járy Cimrmana.

Zmíněné uskupení s až zarážející precizností desítky let pracovalo na zesměšnění a pohanění duchovních kořenů naší novodobé státnosti – Národního obrození. Od 80. let se dá vysledovat postupná tendence posouvání hranic a „přitvrzování“ v jejich tvorbě. Hra České nebe z roku 2008 už je otevřeně nenávistná k celé národní historii.

Jak Svěrák a jeho parta národ pošlapávají a psychologicky lámou?

– Jejich „největší Čech“ Jára Cimrman dostal zkomolené německé jméno (Zimmermann, něm. tesař), nenápadné podsouvání myšlenky, že jsme jen němečtí marginálové,

– ve hře Dobytí severního pólu je nepřímo zesměšňován slavný český zápasník a vlastenec Gustav Frištenský, v podobě vytvoření jeho bratrance a primitiva Varla Frištenského,

– téma mnohých cimrmanovských her i filmů je založeno vytváření pocitu, že se Češi nemají čím chlubit a že si musí vymyslet něco fiktivního, čeho dosáhli (Cimrmanovy vynálezy, dobytí pólu atd..), tím je v nás vytvářena domněnka o naší malosti a nedostatečnosti.

A možná by se dalo najít i mnoho dalších prvků protinárodní psychologické propagandy. Ovšem dle postoje autorit je to všechno hrozná sranda, takže v tom nesmíte hledat ovlivňování. Provázanost s vlastizrádností polistopadové elity už v tom vůbec nehledejte…

Je to právě elita, které bylo už na konci 80. let taktně naznačeno, co je v trendu a čeho se má držet. Sametová revoluce je právě proto sametová, že stávající elita si zachovala své postavení a jenom umně převlékla kabáty, aby mohla sloužit svým západním páníčkům. Do čela jí byly dosazené osobnosti, které by nikdo soudný nikdy nenechal řídit stát.

Listopadový převrat umožnil to, co by předtím šlo jen velmi težko. Prakticky ihned došlo k otevření se vlivu různých cizích protinárodních organizací snažících se přepsat naši historii. Tomu ostatně napomáhal sám Havel a lidé okolo něho.

Znovu byly oživeny fráze o našem národu, které vznikly za protektorátu. V českých médiích se začal používat geograficky neexistující pojem Sudety. Říkají se vtipy o tom, že D1 nám jako naši první dálnici postavili Němci. Sudetští Němci se nám snaží vnutit vinu za svůj odsun a chtějí z nás udělat vrahy. A tak dále.

Plivání na vlastní národ už elita nemusí nijak skrývat, ale naopak je pro ni předpokladem, že udělá dobrou kariéru.

Udržování stavu sebenenávisti

Jak řekl Pjakin v jednom z nedávných dílů Otázek-Odpovědí, je v Rusku snaha do myšlenky vlastenectví importovat fňukalství, bezmoc a naříkání. V naší zemi je to úplně stejné a dost možná ještě dál. Veřejné osobnosti označující se za vlastence a schovávající se za lásku k národu ve svých myšlenkách šíří na místo vlastenectví spíše jakousi malost a sebeopovrhování. Většina lidí to ale nevnímá, protože si takto nazírat na svůj národ už zvykli.

Jedním z nejkřiklavějších příkladů je zpěvák a umělec Daniel Landa. Tvrdí, že je velkým vlastencem, mluví o úctě k národu a na svých konzertech říká, že vlastenectví není žádné zlo a že se za něj nemáme proč stydět. Jaký obsah ale svému vlastenectví dává? Stačí si přečíst pouhá jména jeho písní – Bílá hora, 1938, 1968, Moravské pole. Když se podíváme přímo do textů Landových písní, vypadnou na nás často velmi nedůstojná, pošpiňující a nenávistná slova o naší zemi, národu a českých lidech. Uvedu několik nejhorších případů (komentáře a vykřičníky jsem vložil já):

Z písně Bílá hora:

Ref: Plály, tenkrát oči plály,
když statečné a pyšné vlajky vlály.
Stály, pevně řady stály.
Jenže zimní loutka nerovná se králi.

Do konce zbývá jen pár okamžiků
a z tvého všeho bude zase nic.
Ta bitva připomíná průnik vlků do kurníku (!).
Ožralí teď z krčem vyjí na měsíc.

(…)

Hráli jste si na armádu, hráli (!).
Věčné ledy potom rychle tály.
Smáli jste se protivníkům v dáli
a pak utíkali (!). – podsouvá údajnou zbabělost

V té malé, cizí, pitomé zemi (!!),
bez žoldu vypustil jsi duši.
V té zemi bohaté na problémy,
přestalo tvoje srdce bušit.

V zadnici světa (!!!), hrdino, zapsal jsi se jménem do
dějin. Konec nadějím. Tvoje jméno rádi tady zapomenem (!!). – Landa národu sugeruje pokrytectví a nevděčnost
Jen Bílá hora zůstane černou Bílou horou. A u nás
navždy vzpomene každý na ta temná mračna nad oborou.“

Z písně 1938:

Ze železa stal se potom sliz
a záletník tak dostal syfilis
(!).
Hrdina se před zrcadlem lek,
včera na souseda něco řek
(!!!) – tímto veršem Landa přiživuje uměle vytvořený mýtus o českém udavačství

Textů s podobným smyslem má Landa i v ostatních písničkách plno. Zato pozitivní vizi, hrdost, vznešenou ideu nebo radost byste v nich hledali marně. Přitom máme spoustu historických událostí, které můžeme právem oslavovat. Kolik vítězných bitev svedli husité? A co české hrdinství u Zborova nebo u Tobruku? Nic naplat, pro Landu existuje jen Bílá hora a vyklizení pohraničí.

Když trochu odbočíme k dalším autorům hlásícím se k vlastenectví, například k Tomáši Ortelovi, tak také zjistíme, že jeho tvorba sice obsahuje vynikající kritiku současných poměrů, ale žádné pozitivní východisku nenabízí. Je prakticky čistě negativní a tím se stává jen naříkáním neschopným přinést cokoliv dobrého.

Pak tu máme další již nepokrytě elitářské, protinárodně se chovající osobnosti. Pokud se budeme držet hudební scény, můžeme jako příklad uvést Tomáše Kluse, konkrétně v (bohužel) oblíbené písničce „Za co pane bože za co“ má verš: „Člověk zde vyvinul se z prasete (z kontextu myšleno v naší zemi).“ Říká se, že se Tomáš Klus za tuto písničku již dnes stydí. Nebude to však tím, že by zpytoval svědomí z toho, jak hnusně se vyjádřil o svém národu, ale spíše proto, že se začal zaplétat s politickou scénou, která byla předtím předmětem jeho satiry.

A nakonec tu jsou lidé, kteří sice nemají v úmyslu nic zlého, ale přesto jsou ovlivněni všeprostupujícím Čechy-shazujícím informačním polem a občas vypustí něco, co takový pohled na náš národ podporuje. Typicky jde o skupinu Kabát a písničku Colorado. Jedna věc je kritizovat současné poměry, druhá věc je naznačovat, že to jsou naše národní vlastnosti.

V takových situacích ovlivnění lidé zapomínají, že problémy jako korupce, nekompetentnost a kriminalita jsou obecně systémové faktory liberální civilizace a jsou přítomny dnes již ve většině zemí světa.

Zajímavé je, že se podařilo významově obrátit i odkaz českého literárního hrdiny Švejka. Kdekdo si rád zanadává do toho „českého švejkování“. Švejkováním jsou označované negativní věci jako dělání hloupostí, absurdní chování, porušování pravidel na truc nebo vychytralé dělání hlupáka za účelem vyhnutí se odpovědnosti. Takové vyjadřování ale jen ukazuje smutný fakt, že dotyčný roli Švejka vůbec nepochopil. Není náhoda, že toto nepochopení společně s pliváním na národ dobře slouží k překrucování naší národní povahy.

Švejk byl ve skutečnosti především člověk, který skutky vytvářel satiru rakouských uzurpátorů. Svým chováním nastavoval zrcadlo zkaženému mocnářství. V tom je jeho podstata. A jednoduše ukazoval, že český vlastenec odmítá sloužit cizím páníčkům, i kdyby ho nutili všemi prostředky.

Proč to řešit?

Proč je pro nás důležité téma národní hrdosti rozebírat? Sebevědomí národa totiž určuje nejen jeho schopnost bránit vlastní zájmy, ale má také vliv na psychickou vyrovnanost každého jeho příslušníka.

Obecně se dá říci, že sebeláska národa i člověka jsou spojené nádoby. Náš systém poškozuje lidské vnímání sebe sama už u dětí v útlém věku. Takto vychovaní lidé pak mají tendenci vidět skrz filtr nedostatečnosti i svůj národ. A naopak, člověk, který si neváží svého národa, si s větší pravděpodobností nebude vážit ani sám sebe. To vše se odehrává na podvědomé úrovni.

Člověk, který má hluboko v sobě přesvědčení o tom, že není dost dobrý, si svou domnělou nedostatečnost často v jiné oblasti kompenzuje touhou být lepší než ostatní. Je vláčen svým egem, kvůli kterému se dopouští škodlivostí. Snahu být prospěšný celku v něm přehluší potřeba vlastní důležitosti.

Psychická vyrovnanost člověka je stav, kdy člověk vyřešil a odstranil jak své pocity méněcennosti, tak své pocity „lepšolidství“ a potřebu osobní důležitosti. V takovém případě se může bez rušivých a škodliých vlivů projevit skutečná Lidská mravnost.

Člověk však nemůže být vyrovnaný, pokud jakoukoliv část své identity vnímá ponižujícím způsobem. Proto je útok na národ útokem na každého jeho příslušníka. Zejména v ideově-psychologické rovině.

A samozřejmě hlavním důsledkem je pak neschopnost hájit své národní zájmy, vytvořit sebevědomou vlasteneckou elitu, chybějící motivace vybojovat si důstojné postavení na mezinárodním poli.

Závěr

Každý bychom se nad sebou měli zamyslet, jaké z těch různých frází a manipulací o našem národě jsme třeba podvědomě přijali za své. Ať už to je „německá D1“, pocit národní neschopnosti, pocit, že nemáme žádné historické úspěchy, cokoliv. Pak si musíme uvědomit, že to je ve skutečnosti jen cizí manipulace.

Z uvědomělé pozice můžeme svému okolí jasně dát najevo, že urážky národa jsou urážky naší osoby (národ je naše identita, národ jsme my) a nebudeme je trpět. A jednoduše vysvětlovat, jak je škodlivé šířit takovouto náladu. Cílem je dosáhnout toho, aby shazování Čechů přestalo být společensky akceptovatelné, a to i v nejapných vtipech.

Český národ má obrovský potenciál. Není to náhoda, že nás teď nadnárodní řízení a prozápadní elita, doposud ovládající stát, dusí covidem. Právem se obávají našich emancipačních tendencí. Vždyť Československo je prostor, kde se dnes hromadí poznání a chápání globálních procesů. Pjakinova analytika, podle sledujících na počet obyvatel, je u nás populárnější než v Rusku. Máme výborné badatele, kteří odkrývají nástroje manipulování společnosti do až nepříjemné hloubky a spoustu dalších unikátních osobností. Lidé jsou zde zvídaví a dokážou se i obětovat pro společné cíle. Když si tohle uvědomujeme my, těžko si myslet, že si to neuvědomují agenti různých agentur…

A právě proto se musíme pevně postavit na nohy a ukázat fňukalům i proradné elitě, že jejich čas skončil.

19 komentářů

 1. Chtěla bych něco doplnit k těm pomlouvačným klišé, které jsou našemu národu vnucovány.
  Ze stejného soudku pocházejí ty, které naopak malují obrázek pečlivého, až puntičkářského Němce, jeho vzdělanost a smysl pro pořádek, s pochopením pro filozofii a vyšší ideály – a v neposlední řadě jako výtka stále kverulantským Čechům -jeho poslušnost a disciplína. Stejně jako všechna klišé je to zavádějící
  a má to rovněž za úkol snižovat naši národní hrdost.

 2. Muchomůrko, myslíš, že ten článek psal příznivec Andreje Babiše? Kromě první věty hovoříš o něčem, co má s napsaným článkem a tematem minimum společného. Resp. – je to opět odsouzení namísto povzbuzení. Tedy opět ničení.
  To, co píšeš, je k diskusi, ale proč pod tímto článkem? Proč na to „protlačené téma“ – mohl bych ho nazvat, ale nechci Ti brát inspiraci-nenapíšeš vlastní příspěvek a nevyvoláš k němu diskusi? Komentáře máš dlouhé a stylizované, v tom problém asi nebude (?)

  1. Jen jsem reagovala na poslední část článku, vyjádřila souhlas s autorem a připojila příklad, čeho je třeba se vyvarovat, abychom neprošvihli poslední šanci.
   Ty se rád zabýváš globální poitikou, a tak Ti jistě neuniklo ani tohle:
   http://e-republika.cz/article4405-Zapad-zni%C4%8Dil-Ukrajinu-a-%C5%BEene-ji-do-valky-s-Ruskem
   Stejně jako zdejší osazenstvo i já věřím, že V. Putin a spol najdou východisko i z téhle šlamastiky, ale o tom, že se válka na Ukrajině přibližuje, se asi přít nebudeme. Ani o úloze Pirátů v naší vnitřní politice. Takže proto ten apel.
   Na diskuze o nadčasových a nadhmotných tématech bude čas po osvobození…
   Mimochodem, kdo z Vás někdy slyšel o Alianci národních sil?
   Pokud ano, kdo z vás s ní spoulpracuje nebo je přímo členem?
   Kdo hodlá založit místní buňku, kontakotvat buňky v okolí, splétat okresní a krajskou síť?
   Kdo dnes a denně vytváří informační pole a dává „davu“ informace o současné realitě a o vizi toho, co ho čeká, pokud bude na podzim volit kteroukoliv ze současných parlamentních stran?
   Tady je těžiště práce kobáka. Paměť davu je sice 14 dnů, ale informační pole se tvoří mnohem déle – v prvé řadě proto, aby mělo dostatečnou energii a setrvačnost. Když někoho mainstream masíruje půl roku, že je třeba volit piráty, tak ho nikdo týden před volbami nepřesvědčí, aby volil Okamuru… a obráceně!
   Takže vyhrňme si rukávy a vzhůru mezi lidi! Amanita.

   1. Zdravím, prosím mohla byste doplnit na co narážíte? nebo kam směřujete? Po jakém osvobobození že bude čas?
    Píšete:
    Mimochodem, kdo z Vás někdy slyšel o Alianci národních sil?
    – slyšeli jsme a dokonce jsme měli tu čest číst některé jejich vyjádření. například zde:
    https://www.facebook.com/groups/851293808271819/permalink/3873008589433644/

    Pokud ano, kdo z vás s ní spolupracuje nebo je přímo členem?
    – v čem by měl být přínos? Viz diskuze na FB výše…

    Kdo hodlá založit místní buňku, kontaktovat buňky v okolí, splétat okresní a krajskou síť?
    – znáte třeba Kulatý stůl? Ti se třeba o toto všechno upřímně snaží…(ANS možná taky). Vy už jste to zkoušel?

    Kdo dnes a denně vytváří informační pole a dává “davu” informace o současné realitě a o vizi toho, co ho čeká, pokud bude na podzim volit kteroukoliv ze současných parlamentních stran?
    – Toto je dost široký problém díky tomu, že každý člověk vnímá a zpracovává informace jinak. Tzn. nejde jen o to informace šířit – respektive to je jen jeden z mnoha podstatných bodů či úrovní…

    _____

 3. Ano, český národ má obrovský (tvůrčí) potenciál. Dokázal to husitstvím, národním obrozením, v r.1918, po r. 1948, 1968 i 1989, tehdy se to ale rychle zvrhlo v protiklad – sebedestukci – vírou a volbou novodobých „spasitelů“. Teď budeme mít další, ale poslední příležitost, pokud ovšem znovu nezvolíme „spasitele“:
  Jeden příklad za všechny:

  Andrej Babiš nezaplatí „pouze“ za neschopnost vyřešit epidemii. Zaplatí za to, co mohl a měl udělat v předcházejících letech, a neudělal to.

  Mohl pevně ovládnout Českou televizi. Nabízela se mu možnost vyměnit radu, a ředitel Dvořák mu svými astronomickými rozkrádačkami přímo nahrával na smeč. Premiér toho nevyužil, a Česká televize dnes pracuje proti němu.

  Mohl zlikvidovat Bakalovo impérium nebo Bakalu tak přimáčknout k zemi, že by ho dostal do role vazala. Nevyužil té možnosti.

  Mohl si došlápnout na neziskovky, které proti němu vedou studenou partyzánskou válku. Mohl naopak vypěstovat vlastní neziskovky místo těch sorosovských. Nevyužil té možnosti.

  Mohl vyvinout nátlak na ústavní soud. Pavel Rychetský není nic jiného než bezcharakterní kariérista. Byl by se podřídil. Ale Babiš té možnosti nevyužil.

  Mohl podpořit změny v desítkách dalších institucí, včetně univerzit a grantových agentur. Nestalo se tak.

  Opozice vedená Piráty mezitím pokryla zemi svými buňkami, dostala své lidi na klíčová místa, pojistila si pevnou pozici v médiích a ujistila podporovatele v nadnárodních strukturách, že na ně bude spolehnutí. Ke skutečnému převzetí moci už došlo, volby to jen potvrdí.

  Znám to i z praktického života. ANO mi nemůže zakázat besedu nebo zcenzurovat knihu. Piráti mohou bez problémů.

  Vlastně jediný, kdo dnes proti pirátské koalici stojí, je prezident Zeman. Bude to ale stačit? Můj odhad je, že to stačit nebude.

  V tomto aspektu je Andrej Babiš až neuvěřitelně podobný Donaldu Trumpovi. Oba odmítali převzít moc. Oba jen přihlíželi tomu, jak moc přebírá protistrana. Odkládali konflikty a doufali, že se nějak dohodnou. Nedohodli se. Jeden z nich na to doplatil a druhého to čeká.

  https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/petr-hampl-proc-bude-ivan-bartos-premierem/

  https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/hampl-proc-jsme-propasli-prilezitost-k-pozitivni-zmene/

  http://www.rukojmi.cz/clanky/11495-dovolme-si-trosku-konspirace

  1. Pár věcí Amanito
   – O odvolání ředitele ČT Dvořáka se nejspíše stále uvažuje, protože na Aktuálně.cz je dnes článek o tom, jaký by byl Babiš blázen kdyby odvolal Dvořáka před volbami, neboť problémů už má dost… možná že ta výměna by naopak přispěla k tomu, že by Babiš zase zvolen byl.
   – Dále Zeman Babiše drží a naviguje jenže Babiš má asi stále na krku obojek řízený z centrály CIA ve Frankfurtu a může se tedy politicky vzato pohybovat jen v určitých dimenzích. A trošku mne znepokojuje fakt, že byl naočkován vakcínou Pfizer, jakoby pojistkou kdyby náhodou ty volby přece jen vyhrál, tohle je čistě moje subjektivní spekulace. A dále si myslím, že za dané situace nás Babiš se Zemanem ještě udržují v jakžtakž normálním režimu, koukněte vedle na Slovensko.
   – Bartoš jako premiér je noční můra, ale stále neházím flintu do žita, protože se ze strany vnějšího bezstrukturního řízení se mohou do voleb objevit informace, které přispějí k diskreditaci tvůrců covidového cirkusu v USA a tím i páté kolony na jejímž čele momentálně stojí právě Piráti a STAN. Proto ta jejich zázračná koalice. Oni si ten název Piráti nedali jen tak, jsou to lupiči a zloději a jejich posláním je ukrást národu jeho zemi, bohužel národ nechápe. Je to jako když Ch.Chaplin ve filmu Diktátor zesměšňoval Hitlera a fašismus – lidé se smáli a bavili a tím se otupilo vnímání skutečné podstaty fašismu u milionů lidí. S Piráty je to totéž – mladá generace se směje jaký si dali super název strany a to odvádí jejich pozornost od skutečné podstaty politického program strany Lupičů. Jinak máte pravdu, Piráti jsou fašistická falanga zakládající buňky i v těch nejmenších vesnicích jako třeba u nás na Moravě. Před rokem tam po nich nebylo ani vidu ani slechu. Navíc s jídlem roste chuť – volby se daly ukrást v „nejvýznamnější“ zemi světa tak proč ne u nás. Možná, že je nám tato lekce s Bartošem na čele vlády souzena jako naše poslední šance k probuzení, tak jako bratrům Slovákům vláda pana Matoviče, která mám takový pocit že končí.
   – Nemyslím, že Trump odmítl převzít moc jak píšete, ale že jen odešel do ústraní neb globální zákulisí potřebovalo urychlit americkou jízdu z kopce dolů a k tomu je č. 46 v Bílém domě mnohem vhodnější kandidát než Donald

 4. Opravdu moc dobrý článek. Už dlouho mě ty znevažující poznámky o českém národě štvou a kdykoli na ně narazím, ohradím se s tím, že jsem ráda, že jsem Češka a jsem na to hrdá. Čeština je krásný jazyk, a také díky němu se umíme bránit i humorem.

 5. …obávám se, že autor nepochopil hloubku českého přístupu k informacím v kontextu vlastního přežití.
  Jsme národem, který se už dvakrát dostal na čelo vývoje, račte si to uvědomit.
  Chvilku jsem četl text jako dobrou satiru, než mi došlo, že autor i jeho čtenáři vůbec nepochopili princip „druhého překlopení smyslu“, což si u Švejka mohli všimnout.
  …naším krédem je přežití všeho, protože doba pro třetí vzestup teprve zraje.
  Mrzí mě fňukání autora nad něčím, co náš národ dostalo – ve vhodné době – na špici v mnoha oborech. Pochopení „smějících se bestií“ je uložené v naší mateřštině, už od Husa a Komenského. Ti vložili „emoční doplňky latinských písmen“ do češtiny,…a další národy nás následovaly. A toto prvenství = kvalita jazyka – to nám zůstalo.
  …a bohužel až v poslední době dostává zabrat přebíráním zlozvyků, vynucených elektronizací komunikace.
  Nemusíte se mnou souhlasit, ale mám dost důkazů o tom, proč do mateřského jazyka každý národ vkládá svou inteligenci.
  Schopnost se včas rozhodnout i v poslední chvíli, to se už dvakrát projevilo – z područí jsme se dopracovali mezi vyspělé státy.
  …a tato doba je příležitostí třetí, s možným globálním dopadem. Protože pouze náš jazyk je možným nástupcem hebrejštiny, která je zřejmě popotopní mutací jazyka atlantské civilizace. Ale to je už mimo dnešní téma..

  1. Aspoň pár důkazů, které,jak tvrdíš, že vlastníš – bys měl úvést. To k vyspělému diskutérovi patří.
   Co je v této diskusi „dnešní téma?“
   Pokud vstupuješ do diskuse s touto kulturou „temného mumlání“ a vystupuješ z ní ze sehranou noblesou „co bych se dál s těmi nechápavci zaobíral“, tak sis zcela určitě spletl v adrese.

 6. Doplním …

  V Rusku už po staletí hledají svoji „národní ideu“ – myslím, že od Dostojevského.

  Cca 2015 založil Putin institut, který měl tu národní ideu hledat. … Bohužel si myslím, že manévr se v tu chvíli nepovedl, a tak po roce to téma prozatímně uzavřel slovy: „Národní myšlenkou Ruska, to je vlastenectví“
  (a jde o to, jestli zvládneme na tento informační počin navázat).

  Jefimov (před tím než ho zavřeli) na toto téma tehdy prohlásil, že se hledá taková „národní idea Ruska“, která by mohla být „sjednocující ideou celého Světa“ …. jako základ světonázoru lidí s lidským typem psychiky. (dnešním základem světonázoru lidí je buď Bible, nebo neviditelná ruka trhu).

  Tohle kdyby bylo, tak jsme vyhráli (první priorita-světonázorová – světonázorové zbraně)… jenže to není.

  On je totiž u toho vlastenectví doposud problém, že vlastenci se nazývali i němečtí nacisti, tj. vlastenci jednoho národa jsou (zatím úspěšně) stavěni proti vlastencům jiného národa – nacionalismus se tomu říká. Tj. GP se zatím daří vlastenectví zkreslovat na tento nacionalismus.

  VP SSSR dokázal před smrtí Zaznobina reagovat touto prací http://leva-net.webnode.cz/products/co-je-to-patriotizmus/
  … za mě to ale ještě není to ono, něco tomu chybí.

  No a nad tím přemýšlím … tj. jak předefinovat vlastenectví tak, aby vlastenci Ruska nebyli ve svém vlastenectví v rozporu s vlastenci USA, Arabských zemí, …. tj. aby takto předefinovaný pojem vlastenectví se mohl stát sjednocujícím ideou celého Světa.

  Mám k tomu nějaké nápady … popovídáme.


 7. Smekám a mám ohromnou radost. Který jsi ročník ? Napsals to tak, že bych Ti klidně hádal ročník 1950 (můj ročník) ,ale intuice mi říká, že jsi podstatně mladší. Přestože jsem popisovanou dobu prožil, nenapsal bych to tak přesvědčivě. Díky , piš i dál, máš rozhodně na to !

 8. Perfektni clanek, diky. Fňukalství, bezmoc a naříkání nevede k nicemu. Vetsinou to prezentuji lidi s kaleidoskopickym myslenim, maji v zasobe aktualni sbirku krivd a utapi se v tom a vytvareji egregor bezmocnosti. Je s nima tezka ne-li nemozna diskuze, at uz na forech nebo v realu.
  Treba Sveraka se Smoljakem jsem nemusel, prisel mne ten jejich humor nedustojny a samoucelny a ted je mne to jasny – v clanku dobre vysvetleno. On nebyl samouculeny ale ucelny udelat z Cechu blbce.
  Landu taky nemusim – jeho texty na mne nepusobily dobre, aniz jsem o tom premyslel a analyzoval. Tady v clanku je vysvetlene proc.
  Takze jeste jednou palec nahoru za clanek.

 9. Paráda, Martine. Svěráka a jeho Járu Cimrmana v příležitostných diskusích se svým okolím také používám jako příklad cíleného sebe ponižování Čechů. Jaké to má dopady, a že to není jen vtipná satira, si uvědomuje jen velmi málo lidiček.

 10. Výborný článek, děkuji. Dnes je 17.3. dva dny po smutném výročí pro naši zemi a na Centrum.cz již článek o zlých Češích :Utajovaný masakr Němců u Přerova: Místní žena hledala zlaté zuby v krvavých kalužích kolem mrtvol….“
  Vyšlo to i v Blesku.cz

Napsat komentář