Omlouvám se předem čtenáři článku za fabulaci pomocí názvu holywoodského krváku. Americká tragedie probíhá zatím bez krvavého pozadí. Přesto mě závažnost posledních událostí a zejména závažnost jejich důsledků přiměla k tomuto expresivnímu přirovnání.

11. prosince 2020 se v dosud Spojených státech odehrála nejzávažnější politická událost související se skoro třísetletou existencí tohoto státního celku. Americká soudní elita, jeden ze tří pilířů politické moci v této výkladní skříni anglosaského modelu demokracie – pohřbila základní právní dokument zakládající americkou státnost. Učinila tak nejokázalejším možným způsobem – prostřednictvím nejvyššího stupně soudní moci státu – Ústavním soudem, v USA nazvaným Nejvyšší soud. A aby ani forma tohoto soudního kroku nenechala nikoho na pochybách, že jde skutečně o všechno – odehrálo se vše v podstatě – v podatelně tohoto soudu.

Texas – stát který se připojil k USA na základě dohody a nikoliv jako součást prvotního konglomerátu států – položil svou kompetenční žalobou Nejvyššímu soudu na stůl jasně zformulovaný požadavek:

Potvrdit platnost Ústavy USA pro všechny státy Ústavou zastřešované federace ve všech situacích, které se dotýkají federace jako celku. Tedy a zejména v případech federální volby prezidenta a federálních zákonodárných sborů.

K tomuto očekávanému výroku soudu sloužil petit žaloby: flagrantní porušení Ústavou zaručeného federálního volebního pořádku ve 4 státech (Pensylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia) a tím v důsledku následné markantní ovlivnění celkového federálního výsledku prezidentské volby. Dalším protiústavním krokem byla hrubé narušení zákonodárné moci v těchto čtyřech státech. Rozhodnutí o změně volebního pořádku mohly přijmout jen zákonodárné sbory uvedených států a změnu by musel posvětit právě Nejvyšší soud. Namísto toho rozhodla moc exekutivní – guvernét a výkonné orgány dotčených států.

Ústava dostala na frak, důkazů o porušení hromady, důsledky zdrcující. Nikoliv pro zvoleného p-rezidenta, ale pro budoucnost Spojených států.

Texas a k jeho žalobě připojené státy (v počtu 17) požadovaly anulování protiústavní části federálních voleb prezidenta, tedy anulování všech hlasů, započtených v uvedených 4 státech v rozporu s Ústavou. Požadavek prostý a logický. Nepochybuji o výsledku sporu u jakéhokoliv Ústavního soudu kdekoliv na Světě.

S výjimkou výsledku v současných Spojených státech. Nejvyšší soud, jsa si vědom jasného závěru projednání (pokud by k němu přikročil), musel s hořkou pravdou ven. Jak zní, i když nevyřčená nahlas ?

Soudní moc nebude zasahovat do výsledku federálních voleb a bude blokovat všechna projednání stížností na neregulérnost voleb ODKLÁNĚNÍM žalob. Tedy, defacto jejich ignorancí.

To je skutečný soudní masakr, který běží momentálně na všech stupních soudů v USA. Masové neprojednávání věcně nabitých a svědky pod přísahou doplněných žalob na neregulérnost a padělání voleb. Soudní moc jako celek přestává být součástí mocenského triumvirátu ve Spojených státech. Zdůvodnění odklonění žaloby „Osmnáct proti čtyřem“ ze strany Nejvyššího soudu nepostrádá jistou dávku cynizmu a výsměchu. Texas podle něj neprojevil „dostatečný právní zájem o posuzování průběhu volebního procesu v jiných státech“. Veřejná facka všem ctitelům Ústavy.

Tolik vlastní soudní stránka věci. Důsledky jsou pro Spojené státy dalekosáhlé a lze je už nyní poměrně dobře identifikovat. Pokusím se je seřadit podle vzájemných logických souvislostí.

1) Rozpad stabiliy státní moci výpadkem moci soudní z trojúhelníku zákonodárná moc – exekutivní moc – soudní moc. Je jen otázkou času , kdy se dostanou do kompetenčního sporu i výkonná a zákonodárná moc. Důsledky – další rozklad státu.

2) Ústava USA jako „Svaté písmo“ amerických patriotů bylo tím nejuznávanějším správcem a hlídačem – Nejvyšším soudem – odhozeno jako nepotřebný relikt z dob Otců zakladatelů . Hluboká deziluze a frustrace velké části Američanů. Důsledky – uvádím dále

3) Zachovat Ústavu jako nejvyšší právní dokument celé Federace při současném stavu amerických soudů není možné. S ohledem na precedenční charakter anglosaského soudnictví zazněl 11.12 .2020 ortel smrti nad tímto dokumentem. Respektive – kdo chce, ať si ji ctí a nestěžuje si u soudů na ty, kdo ji nectí. Jen tak, pro znalce KSB a posluchače Valerije Viktorovič Pjakina – máme tu v den výroku soudu podpis 11 a 22, tedy potvrzení, že to vše neproběhlo tak nějak náhodou.

4) Pro skutečné americké patrioty byl tento krok Nejvyššího soudu v podstatě pobídkou najít platformu a partnery, kteří budou ochotni tento soudy poplivaný zakládající právní dokumen státu očistit a pokusit se ho znovu použít jako tmel jiných Spojených států. Jinými slovy – cesta k rozpadu USA je otevřena. Texas je dostatečně těžká váha na to, aby se stal centrem nových Spojených států II.

To už není fikce, ale naprosto realistický scénář pro nejbližší měsíce.

5) Pro dosavadního a stále ještě právoplatného prezidenta Spojených států Donalda Trumpa z výroku Nejvyššího soudu také zazněl jasný signál:

Tudy cesta nevede

Také výsledek, negativní, ale z hlediska řízení procesu udržení trumpizmu v budoucí trajektorii Spojených států důvod k manévru v procesu řízení. Dostatečně razantnímu. Ve hře je silové řešení situace, jeho cílem je udržení celistvých Spojených států .

Pro vyhlášení buď omezeného válečného stavu anebo výjimečného stavu má prezident v ruce všechny páky:

– dostatek pádných důkazů o koordinovaném vnitřním a zahraničním spiknutí řady spolupracujících fyzických a právnických osob proti USA.

– potřebné právní dokumenty, které silové řešení zašťiťují

– rozestavené vlastní figury na klíčových postech (ministr obrany, ministr spravedlnosti)

– zkušeného koordinátora pro operativní řízení během výjimečného stavu (generál Flynn)

– reálnou podporu všech silových složek – armády, policie, Národní gardy

– pomocí silového řešení může Trump dosáhnout vlastně hlavního cíle. Provedení skutečně regulérních prezidentských voleb ve všech státech, u kterých jsou shromážděny důkazy o masivních volebních machinacích. Volby jen osobní, s vyloučením korespondenčního snadno zmanipulovatelného hlasování. Asi nikdo nepochybuje o výsledku takovýchto voleb

– další bonus mimořádného stavu: civilní soudní systém (který funguje jako brzda veškerých vyšetřování spiknutí) je odstaven na vedlejší kolej a nastupují vojenské tribunály. A ty pracují jinak , korupce je minimalizována. Takže je šance, že všechny ty Pizzagate, Obamagate, Hillarygate a Bidengate pokročí a konečně započne „sušení bláta“.

V době, kdy píši článek, je tu několik dílčích informací, přibližujících právě probírané silové řešení:

– v pátek 18.12. se schází prezident Donald Trump s ministrem obrany Chrisem Millerem

– dnes se objevuje informace, že vedení Pentagonu zastavuje jednání s Bidenovým týmem v rámci přípravy předání moci. To je velmi zřetelný signál pro p-rezidenta, „kde je sever“

– šéf federálního Úřadu pro dohled nad soukromými společnostmi P. Navarro zveřejňuje zprávu shrnující způsoby manipulace a kvantitativní vyjádření míry ovlivnění voleb nezákonnými hlasy v 6 státech (Pensylvánie, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada).

– Klíčový den je 23.12. V ten den předává funkci odvolaný William Barr novému Generálnímu prokurátorovi S. Rozenovi. V tomto okamžiku disponuje Trump v případě vyhlášení výjimečného stavu skutečně všemi výkonnými pákami.

Tady je konec posuzování situace jen z vnitroamerického pohledu. Ale neméně důležitý je i pohled „zvenčí“. Tedy jak se dívá Svět na pomalu, ale jistě se měnící Spojené státy.

Jediný, kdo si zachovává tvář, je právě Trump a jeho dobře sehrané křupanství. Jemu ani použití silového řešení v očích patriotů kdekoliv na Světě neublíží. Naopak. No a pro liberasty zůstane diktátorem a nepřijatelným anti-demokratem. Trump otevírá novou kapitolu pro řadu států, kde se něco podobného tomuto ošklivému divadlu – hry na demokratické svobodné volby – může objevit. Inspirativní.

Jako stát jsou ovšem Spojené státy na rychlé trajektorii sestupu ze světového hegemona na úroveň regionálního severoamerického dost pochroumaného lídra.

Státu s výrazně rozděleným obyvatelstvem podle všech možných dělících linií. Plného narůstajících malých a velkých konfliktů. S velmi zkompromitovaným soudním systémem. S nově vyjmenovaným p-rezidentem (ano, vyjmenovaným do funkce nikoliv volbou, ale masivní mediální instalací). S p-rezidentem, jehož charakterizuje neustálé kašlání, včetně kašlání na pověst USA. P-rezidenta, který v tandemu se svým synkem dokázal, že jde současně viceprezidentovat, podnikat v cizině za peníze svého státu a zaměstnavatele proti zájmům tohoto státu. A ve volném čase ještě létat Epsteinovým speciálem na Epstein Island „pečovat“ o nezletilé děti.

Tenhle kolaps hegemona moci dává velkou šanci na navrácení patriotické suverenity všem, kteří o ni jeví zájem a mají ve vedení státu schopné řídící kádry. Uvolněný prostor nebude trvalý a kdo promarní příležitost, už novou nedostane. Anebo za ni v budoucnu bude velmi tvrdě platit.

36 komentářů

 1. Author

  Rozhodně nepoužívej víru . Příspěvky píši přednostně pro čtenáře přemýšlející kritickým myšlením . Lepší cesta než věřit je vyhodnocení dostupných informací vlastním rozumem . Pokud považuješ postoj 7 z devíti ústavních právníků za přesvědčivě vysvětlující podstatu události , pak je to Tvé vyhodnocení. Mně naopak potvrdili opak. Pokud mě požádáš o můj e-mail anebo telefon, bez problémů Ti ho sdělím a můžeme zaměnit anonymitu za osobní poznání. Mě zná řada lidí z této komunity osobně a nijak mi to nevadí. Naopak. Toliko k pochybnosti, že to , co není podepsáno a notářsky ověřeno, nemá relevanci pravdivosti.

 2. Author

  Zdroj rozboru ? Pokud je to vše, čím NS zdůvodnil neprojednání žaloby, tak je to ještě horší. Tedy – exekutiva příslušných států přebírá zákonodárnou moc a rozhoduje o něčem , co je jen a jen v kompetenci zákonodárných orgánů. Je to, jako kdyby si Vláda ČR psala zákony ve Strakovce a ignorovala jejich schvalování Parlamentem .
  SCOTUS jen potvrdil 2 věci :
  1) soudní systém dobrovolně opustil triumvirát moci a přesunul své kompetence na moc výkonnou .
  2) moc výkonná převzala rozhodování plně do svých rukou a úplně vygumovala zákonodárce.
  Potřebujeme ještě jasnější vyjádření kolapsu řízení ?
  Existuje duch Zákona a existuje litera zákona . Pokud soud sleduje primárně literu Zákona a tou zdůvodňuje ( naprosto licoměrně) ignoranci ducha Zákona , tak je ten soud zcela zbytečný.

  1. Těch 7 právníků odmítlo žalobou se zabývat..
   Hmm.
   Tomu určitě věřit můžete. Je to zkrátka fakt.

   Není mi jasné, proč si myslíte, že po Vás někdo chce, abyste něčemu věřil.
   Dobré je používat vlastní rozum, na základě čehož lze pomocí argumentace vyslovit svůj názor na věc.

   1. Author

    jen bych doplnil . těch sedm právníků v daném dni X reprezentovalo soudní systém USA . Celá kauza mi připomněla ostudné projednávání žaloby VK st. vers .Lisabonská smlouva . Kauzu /také kompetenční/ sice Rychetského parta projednala, ale výrok a jeho zdůvodnbění rovněž odepsal ÚS nadlouho. pro mě asi napořád, dokud to slinták povede.

 3. vybírám z rozboru situace odmítnutí žaloby Nejvyšším soudem USA. Zde se poukazuje na to , že soudci neměli jinou možnost, než žalobu odmítnout a tím pádem neotevřít soudní případ a hlavně se zde tvrdí, že Ústava nebyla porušena:

  ….Nejvyšší soud USA žalobní návrh odmítl s odůvodněním, že stát Texas jako žalující strana nepředložil takové body, které by soud shledal jako soudně relevantní, aby otevřel soudní proces, v němž si jeden americký stát stěžuje na jiné americké státy. Konkrétněji soud uvedl, že žalující strana nepředložila poznatky, jež by měly dokládat porušení volebních procesů v jednotlivých státech.

  Žalobní návrh měl slabou stránku v tom, že ačkoli lze v Ústavě USA v souvislosti s prezidentskými volbami nalézt jakousi oporu ve schvalovacím procesu zákonodárných sborů jednotlivých států, existuje v Ústavě ještě jeden text, jehož znění je přesnější. Dotyčný text se nachází v článku I a pro naše potřeby lze jeho relevantní část volně přeložit takto:

  „Způsob provedení voleb senátorů a zástupců (reprezentantů, poslanců – pozn. red.) stanovuje v každém státě příslušný zákonodárný sbor.“

  Můžeme si povšimnout, že zákonodárný sbor je v textu uveden jen v souvislosti s volbami do Sněmovny reprezentantů a s volbami do Senátu. Způsob provedení prezidentských voleb není v Ústavě ve spojení se zákonodárnými sbory jednotlivých států nikde explicitně uveden. Z tohoto důvodu může být vznesena oprávněná námitka, že způsob provedení prezidentských voleb nemusí být striktně spojen jen se zákonodárnými sbory, ale že určitá upřesnění ke způsobu prezidentských voleb mohou vycházet též z nařízení výkonné moci (např. z nařízení guvernéra nebo státního tajemníka).

   1. ano, přesně tak…a vývody, které udělal Boletus i Pjakin tato „drobnost“ nikterak nerozporuje

 4. Author

  Souhlas – z hlediska řízení procesu perestrojky Spojených států projevují globalisté slabost a bezradnost a v podstatě sázejí na silný a přesvědčivý Trumpův patriotizmua a jeho schopnost jen díky své image udržovat vývoj v přijatelných mantinelech . Rozhodně to není přehlídka vítězného tažení globalistů .

 5. Vďaka za prínosný a zhrňujúci text k aktuálnemu a aj výhľadovému dianiu za oceánom. Niekoľko poznámok: 1. K operácii na 6. priorite vojenskej, o ktorej vieme, že je najhoršie a najmenej trvácne riešenie, má možno Trump svoje pozície zabezpečené. Netreba však zabúdať, že stačí jedna základňa mimo kontroly, ktorá vystrelí raketu niektorým smerom … 2. Paralelne však prebieha stret aj na 5. priorite – biologická vojna, ktorá sa nezdá, že by ju mal pod kontrolou GP, ani Trump. Po vyhlásení výnimočného stavu môže byť bažinou hraná hlavne táto karta, s vírusom silnejšej kategórie, napr. voči štátom texaskej koalície. 3. Čo sa týka vojenských tribunálov, pizzaggate a očisty ich spoločnosti – je potrebné si uvedomiť, že ani USA nemá kádrov nazbit, ak sa to začne reálne čistiť, skolabuje im kompletne štátne riadenie. 4. Čo sa týka dátumu 12. decembra, niekto by mohol povedať, že GP už dokáže iba imitovať sám seba a dosiahnuť termín, nie však už obsah rozhodnutia.

  1. Zdá sa, že pred vyhlásením výnimočného stavu (ak je v pláne, pretože bez neho môže byť rozpad USA ešte rýchlejší) bude ešte prebiehať v podstate národná rozprava v Kongrese, keďže rastie počet republikánov, ktorí chcú napadnúť rozhodnutie voliteľov inkriminovaných štátov po jeho doručení do Kongresu – https://thehill.com/homenews/house/531315-number-of-house-republicans-back-effort-to-object-to-election-certification . K tomu, čo som písal o 5. priorite a biologickej vojne sa už v tomto duchu vyjadril aj Biden – https://thehill.com/homenews/campaign/531338-biden-coronavirus-pandemic-will-get-worse-despite-vaccine (koronavírusová epidémia sa bude zhoršovať napriek vakcinácii).

 6. Pravidelně poslouchám Pjakina, tenhle článek je dobrý-vlastně kopíruje Pjakina a souhlasím, že USA zvoní umiraček a jsem tomu rád, že konečně na to největší zlo na zemi konečně dojde. USA jsou za louží i když dneska vzdálenost již nehraje takovou roli, přesto víc se obávám ze situace u sousedů/do Německa přiletělo letadlo s teroristy ISIL,na Slovensku se potichu buduje základna NATO…./ a samozřejmě i u nás. Prostřednictvím sdělovacích prostředků a neziskovek se nám snaží skupina šmejdů vnutit svůj „demokratický“ názor a zrušit lidmi demokratický zvolené zastupitele. U nás si pomalu každý děla co chce, zákony dodržuji pouze tí slušní a zmetkům se usnadňuje život, viz.zvednutí hranice tr.odp.na 10tis.,nebo neplaceni alimentů-zaplatí stát. Skratka zdraví selský rozum zdechl a bohu-žel bude hůře.

 7. Díky za článek Boletusi. Tradičně kvalitní mozaika. Ještě včera jsem přemýšlel, kdo je to ten Peter Navarro, protože jsem předtím o něm neslyšel. Teď už to vím. Jinak také si myslím – tedy pokud nastane v SSA nějaká tvrdší forma vyjimečného stavu – tak aktivace vojenských tribunálů bude očistou amerického práva. Zdá se ale, že stávající civilní soudní systém už ale asi nikdo neočistí. Žumpa, do které jej stáhl Nejvyšší soud je velice hluboká.

  1. Author

   nabývám stále silnější přesvědčení , že celý volební a povolební proces byl velmi pečlivě strategicky a v předstihu zkonstruován a to ve spolupráci USA – Čína-Rusko . Zdánlivé neúspěšné bitvy směřují ke svému Stalingradu . Použití ruské a čínské karty ve zdůvodnění silové varianty řešení v USA je současně „přihrávkou od modré čáry“ ( slovy hokeje ) oběma členům triumvirátu Putinovi a Si-Tin-pingovi k zákroku vůči vlastním 5.kolonám „grefovců a komsomolců. Je jasné – kdo z Číny a RFspolupracoval na spiknutí . Ani Si, ani VVP na tom neměli nejmenší zájem. Takže na konciu šarády múže přijít rozsáhlé „vinobraní“ na všech 3 klíčových placech.

   1. Boletus, děkuji za celý tento skvělý rozbor a hlavně za poslední větu tvého doplňku.
    Tak brilantní vyjádření podstaty následných budoucích dění jsem již dlouho nezaznamenal a uvedlo mě do stavu naprosté, velmi dlouho trvající euforie podporovaného silnou a hlubokou vnitřní masáží bránice :-))

   2. Author

    jsem nenapravitelný optimista chci jím zůstat i nadále . Píšu tak, aby to nejhorší už nemělo možost horší varianty a tudíž mohlo být jen lepší . Optimista ztrátou naděje se stává pesimistou .

   3. Díky Boletusi, výborná a povzbuzující analýza!
    Tak nějak se nám to vše zrcadlí i do ČR – viz. Rychetský a jeho vměšování se do politiky. Ale nejen u nás, všude podpindosové slepě následují své „demokratické“ vzory. Myslím, že páníčci už pochopili a začínají couvat, už je ale pozdě (Bidenovo poslední vystoupení, vyjádření HK). Lokajové slouží svým pánům velmi aktivně (neumí si představit nic jiného) a svou „radioaktivitou“ vše jen vyhrocují a přibližují ve zrychleném tempu nevyhnutný velký úklid.

  1. Níže ve videu (poslední díl přeloženého V. V. Pjakina) je odpověď na to velmi podivné chování (=aby soudci zamítli žalobu). Nejsem schopen to v krátkosti popsat. Vysvětlení začíná je v tomto časovém úseku od 23:44 – 49:50. Můžeš to přeskočit, ale pak nevím jak dobře bude pochopitelná tato pasáž v čase 49:50 – 52:17, kde je přímá odpověď na to podivné chování.

   1. Author

    Abych se zorientpval . ten KDO,ti jsi Ty,Vlasto?
    Ani jeden z článků, zde věnovaných americkým volbám, neaspiroval na to , popsat co se stane, ale na to PROČ se to staně a JAKÉ to bude mít důsledky. Koncepce v této práci nezastoupí vlastní rozum, ale pomáhá tomu metodologicky. Kdo chce, použije, kdo nechce ,nechá být.

   2. I když autor vyšel z jiných předpokladů, závěr učinil správný. Je jen na lidech, zda pochopí, co proroctví říká a zda se na jeho důsledky včas připraví – stejně jako to činíš ty, když posloucháš nebo čteš náznaky Pjakina.
    Jistě jsi slyšel o Pýthii, Sibylle či Nostradamovi. Jejich řada nekončí, i dnes jsou mezi námi…

Napsat komentář