1. “Manažer ve firmě se zahraniční majoritou je nástrojem zahraničního řízení.” – dovolím si jazykovou poznámku: * vedoucí ~ vědoucí, ten…