Tematické zaměření

Přednostní zaměření webu je na „řízení složitých sociálních supersystémů“, přeloženo do češtiny: informace, analýzy, komentáře, případně překlady zahraničních zdrojů, které

 • nějakým způsobem ukazují, jak je řízena Česká republika, Československo, jak je ovlivňováno nebo manipulováno obyvatelstvo;
 • ukazují, jak by se měly změnit řídící procesy nebo informace tak, aby se život v ČR změnil k lepšímu;
 • obsahují analogie ze zahraničí, na kterých lze ukázat účinné a úspěšné postupy společenského řízení (jak v zájmu obyvatel, tak proti nim – cílem je pomoci čtenářů webu chápat souvislosti těchto procesů, jak na příkladu jiných zemí, tak i na globální úrovni);
 • jsou tabu pro česká oficiální média, ovšem opět s upřednostněním těch, které souvisejí s řízením společnosti (typické téma, které nás „nezajímá“: jak žijí celebrity – ovšem kromě případů, kdy jejich chování či prohlášení ovlivňuje chod společnských procesů nebo veřejné mínění).

Grafická úprava

Formátování odstavců, fonty atd. jsou pod kontrolou online editoru a šablony webu. Máme jen základní požadavky:

 • Snažte se, aby byl text pokud možno pravopisně a gramaticky správně. Korekturu může provést redakce.
 • Zachovávejte prosím prapovisnou konzistence (např. nemíchejte „kapitalismus“ a „kapitalizmus“, ale vyberte si jednu pravopisnou formu a té se držte).
 • Zachovávejte logické členění do odstavců. V online editoru nový odstavec = nový blok. Nový blok vznikne, když v textu stisknete klávesu Enter. Při kopírování textu např. z Wordu to však nemusí vždy fungovat.
 • Nadpisy aby byly jako nadpisy (typ bloku „nadpis“)
 • Každý článek před publikací zařadit do odpovídající rubriky (jedna nebo více, nesmí být v „rubrice“ Nezařazeno)
 • Dodržovat typografická pravidla (mezera za interpunkčními znaménky, nedávat mezeru před ně; uvozovky, apod.)

U zahraničních zdrojů preferujeme odkaz na původní zdroj. Například: překlad/shrnutí videa prof. Panarina. Panarin cituje New York Times. V článku by měl být odkaz na článek v New York Times, odkaz na video Panarina být může (ale pokud v daném videu nic jiného, jiné téma, není, v podstatě není nezbytný).

U prvního příspěvku bych chtěl, abyste ho nepublikovali rovnou, ale nechali ve stavu „pending review“, abychom se na něj mohli podívat a případně upravit, a pak bychom se dohodli, jaký by byl konkrétní postup pro další texty.

Praktická finta pro uvozovky

Pokud text kopírujete z Wordu, ten již automaticky provedl náhradu „amerických“ nebo „počítačových“ uvozovek ( “ ) na správné uvozovky podle českého pravopisu. Pokud ale píšete rovnou do WordPressu, tato náhrada se neprovádí. Naštěstí na počítači s Windows lze uvozovky snadno vytvořit:

 • Dolní uvozovky (): levou rukou držte levou klávesu Alt a pravou rukou vyťukejte na numerické klávesnici 0132, pak levý Alt pusťte.
 • Horní uvozovky (): levou rukou držte levou klávesu Alt a pravou rukou vyťukejte na numerické klávesnici 0147, pak levý Alt pusťte.

Čemu se vyhnout

Toto je „zakázáno“:

 1. Kopírovat celé texty z jiných webů bez překladu, citace nebo komentáře. V takovém případě rozhodně uvádějte pouze odkaz na původní zdroj. Za tím účelem byl ostatně vymyšlen jazyk HTML, ve kterém jsou texty na webech.
 2. Používat hyperlinkové odkazy na textu kratším než pět znaků (například „poznámka pod čarou“ s hyperlinkem na jediné číslici, ještě zmenšené na horní index). Myslete prosím na to, že mnoho našich čtenářů čte web na mobilu – na malém displeji je velmi obtížné prstem takový pidiodkaz trefit.
 3. Ze stejného důvodu nepoužívejte poznámky „pod čarou“. Web není papírová kniha, nemá žádný „spodek stránky“. Pokud jsou poznámky krátké, pište je rovnou do textu zvýrazněně (kurzívou) a s návěštím „Pozn.:“ nebo „Poznámka:“. Pokud jsou poznámky dlouhé (dejme tomu delší než 10 řádků a delší než jeden odstavec), rozhodně zvažte uveřejnit je jako samostatný příspěvek a do Vašeho textu na něj dát odkaz. Krátký příspěvek se na webu čte dobře, dlouhý nikoliv.

Rozsah a načasování publikace

Pokud publikujete samostatně, bez revize článku v redakci, snažte se správně nastavit rozsah (délku) článku a „rozmístit obsah v čase“. Co to znamená?

 • Pokud je článek výrazně delší než 1 strana, zvažte jeho rozdělení na více částí a publikaci jako seriál. Důvodem je snaha o zachování čitelnosti a přehlednosti, a to pokud možno i na mobilních zařízeních.
 • Pokud jsou v daný den publikovány již čtyři příspěvky nebo více, posuňte prosím publikaci na následující den (akce „Naplánovat“ v online editoru). Proč? Účelem našeho webu je mj. poskytnout prostor pro informovanou a věcnou diskusi k publikovaným tématům. Proto je žádoucí, aby všechny nové příspěvky zůstaly na první straně alespoň jeden den, aby si je všichni stihli přečíst a mohli se do diskuse zapojit.
 • Jednotlivé díly seriálu publikujte pokud možno v pravidelných intervalech – buď jeden díl každý den nebo 1x týdně ve stejný den v týdnu.