Všechny varianty přeformátování střední Evropy podle scénářů uvedených v 1. části článku potřebují stabilní ekonomický základ. Ten se odvíjí především od suverenity v klíčových hospodářských odvětvích a ta je dána zejména vlastnickými vztahy uvnitř nich. Kdo vlastní, ten řídí. Podívejme se na několik konkrétních segmentů českého hospodářství, které zásadně ovlivňují náš život. Právě vývoj a změny v nich budou pro úspěšnost naznačených scénářů klíčové.

Energetika. Česko a Slovensko – středoevropská Sýrie?

Prohlédněte si pozorně tuto mapku: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/plynovody/r~0fb8d10e314f11ea9ec9ac1f6b220ee8/

Kudy vedou trubky z Ruska, ukrajinská větev? Přes území ČR a SR. Do ČR teče navíc plyn ze severu (Nord Stream) a pokud je tento plyn nutné dopravit do jižního Německa, případně dál do Francie, musí projít přes ČR. Více viz plynovod Gazela – více zde: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/cesky-plynovod-gazela-propojil-rusko-s-nemeckem/r~i:article:768554/

Nedávno společnost NET4GAS dobudovala přípojku k plynovodu EGAL, 150 km dlouhé napojení ČR na dobudovávaný Nord Stream 2. Jižní větev do Rakouska a dál do průmyslové severní Itálie je napojena přes území Slovenska. NET4GAS však lobuje za dostavbu plynovodu BACI (61 km), který by Rakousko propojil přímo s Českou republikou.

Kdo tedy ovládá plynovou distribuční soustavu na našem území? RWE Transgas, a.s. Výše zmíněný NET4GAS je jeho provozovatelskou odnoží na českém trhu. Pohled na top-management obou společností potvrzuje, že řízení je v německých rukou. https://www.net4gas.cz/cz/media/tiskove-zpravy/zpravy/rwe-transgas-se-rozdelil-dve-spolecnosti.html

Co z toho vyplývá? Jsme sice evropskou křižovatkou dodávek ruského zemního plynu, ale plně ovládanou německým vlastníkem! Ten ovládá toky ruského plynu do významných evropských průmyslových regionů. A ten může zajistit i reverzní zásobování Ukrajiny v případě zastavení dodávek plynu z Ruska. Důležitá „ukrajinská karta“ v německých rukách. Kdo to již jednou využil a pravděpodobně hodlá ukrajinskou kartu používat proti Rusku i nadále?

Evropská unie prochází post-brexitovskou emancipací a tvrdým střetem vlivových skupin. Londýnsko-washingtonská finanční internacionála chce i po Brexitu dominovat ve skrytém řízení Bruselu. Proti ní se výrazně staví „staré průmyslové elity“ německého průmyslu. Oba tyto subjekty řízení německé politiky potřebují držet páky na ovládání distribuce energií. Jejich zájem o vliv na distribuční kanály zemního plynu na našem a slovenském území je velký. Jsme středoevropský Irák a Sýrie dohromady. Tolik k plynovodní síti.

Že dochází k významným přesunům i na bitevním poli výroby energie dokládá následující krok ČEZu. Komu to ČEZ přihrál Počerady? Svému konkurentovi, který si buduje pozici dvojky na českém energetickém dvorku? To je divné, že! Kdo stojí za “Tykačovou” firmou Sev.en a jaké má plány na českém energetickém trhu?

„Pavel Tykač se v Česku chystá stavět elektrárny za miliardy korun” https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pavel-tykac-se-v-cesku-chysta-stavet-elektrarny-za-miliardy-korun-143892#seq_no=4&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=Tqk7MWWrx5X-202102260542&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Cituji z přiloženého článku:

“Po převzetí elektrárny Počerady od skupiny ČEZ počátkem letošního roku se Sev.en Energy stala druhým největším výrobcem elektřiny v Česku. Na trhu má 13ti procentní podíl.”

“Stavba první velké plynové elektrárny se Tykačovi přímo nabízí v Počeradech. V areálu, který Tykačovi od začátku roku patří, se původně počítalo s vybudováním nových uhelných bloků, jež měly spalovat jeho uhlí. To je ale dnes nereálné. Zato plyn se tu stavět dá. Jednu 800megawattovou paroplynovou elektrárnu už v Počeradech provozuje ČEZ, Tykač by tu mohl postavit podobnou.”

“Skupina Sev.en získala v Počeradech pozemek, který je podle energetického analytika a investora Michala Šnobra vůbec nejvhodnější lokalitou pro takový záměr u nás. Ani ne dva kilometry odsud vede hlavní plynovodní trasa. Navíc má Sev.en rezervovanou kapacitu na vyvedení výkonu do sítě.”

Dále je důležité ještě tohle:

“Hlavní podmínkou rozjezdu nových investic v Tykačově skupině je přijetí zákona o podporovaných zdrojích a energetického zákona. Oba jsou od loňska projednávány ve Sněmovně”

Tuhý boj se tedy vede i o českou energetickou distribuční soustavu. Její ovládání je klíčové zejména pro německý průmysl, který je ochromován cíleně likvidační „zelenou“ energetickou politikou příslušných eko-elit v EU, ale i v německé vládě. Stabilizujícím prvkem německé soustavy jsou nejen naše atomové, ale i naše uhelné a vodní elektrárny a mohutná přenosová a distribuční soustava schopná čelit riziku blackoutu, opakovaně vyvolávanému kolísajícími toky energií z převážně německých obnovitelných zdrojů. Čím je ČR pro Německo a Rakousko, tím je i SR pro Rakousko a Maďarsko. Pozoruhodná je ovšem licoměrnost Německa i Rakouska, které si s chutí kopnou do jaderné energetiky České a Slovenské republiky a fabulují katastrofické scénáře havárií, přestože vědí, že právě Temelín, Dukovany a Mochovce jim jistí stabilitu domácí soustavy.

Zemědělsko-potravinářský komplex

Strategický segment pro každý stát. Naše soběstačnost z dob společného státu je tatam. Situaci jsem podrobně popsal v třídílném článku:

https://kob-forum.eu/2020/12/07/potravinova-sobestacnost-podminka-suverenity-1/ https://kob-forum.eu/2020/12/08/potravinova-sobestacnost-podminka-suverenity-2/ https://kob-forum.eu/2020/12/09/potravinova-sobestacnost-podminka-suverenity-3/

Boje o vlastnictví základního výrobního prostředku = půdy, pokračují. Kdo vlastní půdu, rozhoduje. Proto je žaloba rodiny Lichtenštejnů u Evropského soudu vážným útokem na zbylou suverenitu ČR. Ale jsou tu i další, méně medializované kauzy. Celkový majetek, o který vedou staré šlechtické rody spory s republikou je odhadován na 230 mld. A tato částka nemusí být zdaleka konečná. Případné hrozící prolomení Benešových dekretů by otevřelo prostor k dalším majetkovým přesunům do cizích rukou ve velkém rozsahu.

Další skrytá likvidace české zemědělské půdy běží v podobě výstavby logistických areálů, tedy záborem produktivního půdního fondu ve prospěch pro domácí hospodářství neproduktivních staveb. Opět, převážně v rukách zahraničních vlastníků.

Podobně je na tom i české lesnictví. Masivní vývoz kulatiny do Německa a Rakouska rozsvěcí kontrolky – byla ta kůrovcová kalamita skutečně zcela náhodná a nepředvídatelná? Byl to skutečně jen nepříznivý zásah přírody?

Samotné české potravinářství je z velké části ovládnuto zahraničními vlastníky a je také pevně navázáno na vysoce monopolizovaný potravinářský velkoobchod a maloobchod. Velké řetězce jsou v zahraničních rukách (opět převážně německých), pouze ty střední a regionální jsou ještě české. Kdo drží koncový obchod, určuje také, čí produkce se bude na pultech prodávat. Takto je snadné usměrňovat objem produkce domácí potravinářské výroby a před ní stojící české zemědělské prvovýroby tak, aby příliš nekonkurovala německé případně unijní produkci.

Vodárenství

Voda. Jaká je pravda o vodě? https://pravdaovode.cz/novinky/zisky-z-vody-2018/

Voda vydělává v ČR především zahraničním distributorům. Nejsilnějším je francouzská VEOLIA, její zisky jdou do miliard korun ročně. Absurdní je model českého vodárenství „stvořený“ v letech privatizace. Rozdělení oboru na vlastnictví (a tedy i povinnost oprav a rozvoje vodárenské infrastruktury) a obchod s vodou. Vlastnictví zůstalo státu a samosprávě, miliardové kšefty v distribuci převzaly korumpující zahraniční společnosti. A kdo většinu vodárenské infastruktury vybudoval? Přehrady, vodní nádrže, vodojemy, vodárny? Ten poplivávaný „předlistopadový režim“. Je to každodenní loupež národního bohatství, z níž dostávají z nakradeného svůj desátek zkorumpovaní domácí politici a manažeři na všech úrovních řízení. Pravda o vodě je daleko děsivější, než si mnozí uvědomujete.

Strojírenský průmysl

Dobrým příkladem využití zděděného průmyslového potenciálu ve prospěch cizích zájmů je oblast automotive produkce. Kromě zděděné výrobní infrastruktury, byla využita i vysoce kvalifikovaná, a navíc levná pracovní síla, která byla vychována opět převážně za bývalého režimu. Naše kvalitní a levná produkce (díly i celá auta), znamená pro Německo významné posílení konkurenceschopnosti na světových trzích. V obou republikách zároveň došlo ke vzniku nezdravé závislosti na německém automobilovém průmyslu a jeho vlastnících, kteří tak mohou svými rozhodnutími významně ovlivňovat chod našich hospodářství a států. Závěr? Opět, nejsme pány ve vlastním domě.

Závěr:

Zmíněné strategické segmenty českého hospodářství jsou vykřičníkem jeho nesuverenity na 4.prioritě řízení. Dokumentují trvalý vnější tlak na oslabování výkonu české a slovenské ekonomiky v těch jejích částech, které jsou vlastněny českým státem anebo českými a slovenskými vlastníky. Kladou si za cíl zamezit obnovení naší suverenity. Opět je tu model nadnárodního ochránce dvou „neschopných“ slovanských národů a opět ten protektor hovoří NĚMECKY.

Nejsou náhodou výše zmíněné faktory, také příčinou aktuálního urputného boje vedeného o vládu nad našimi zeměmi prostřednictvím „zbraně COVID“? O budoucí charakter našich státností? V ČR o výsledek podzimních parlamentních voleb?

Za pár dní tu máme 15. březen 2021. Každoroční připomínka smutného výročí rozpadu našeho společného státu, který ač nebyl prostý dílčích nedostatků, zajišťoval našim národům přežití a výborné vyhlídky do budoucnosti. Stát se tenkrát rozpadl pod obrovským tlakem zájmů vnějších sil. Obětmi těchto zájmů se stali obyčejní lidé, naši lidé! Současné vedení státu nám toto výročí asi příliš připomínat nebude, je to vůči „spojenci“ netaktní. Připomeňme si ho tedy sami, jako občané a potomci těch, kteří ten pošmourný březnový den roku 1939 stáli, slzeli, zatínali pěsti, a hlavně si opakovali – nesmíme zapomenout. Ano, ani my nesmíme zapomenout.

39 komentářů

 1. Pjakin Otázka – odpověď 15.3.2021
  https://www.konceptualcz.cz/post/pjakin-otazka-odpoved-15032021
  “Přítomnost je následkem minulosti, a proto neustále obracej svůj pohled zpět, čímž se vyvaruješ vážných chyb. ”
  Navazuji – Pjakin se tady mimo jinévyjadřuje k Č/SR – nákupu vakcíny Sputnik a manévru, který chystá Atrsa Zeneca .

 2. Dnes mi přišlo od slovenských přátel mailem následující, vypadá to na návrat k normálu zatím s Ukrajinou, ale i to je signál změn ve střední a východní Evropě :
  ” Ukrajina sa “vracia” Rusku.
  Preto ten “chaos” u nás s odstupovaním a pádom vlády. Všetci, čo mali na SK prsty v tom “majdane”, sa boja. Ak sa pripojí Ukrajina späť k Rusku, tak Putin začne najväčší vyšetrovací proces v dejinách Ruska. A budú padať hlavy aj na Slovensku a to počnúc USA ambasádou, ktorá to tu na Slovensku riadila za pomoci Slovenských kolaborantov. Aj preto je Pčolinský tam, kde je – lebo im to neoznámil a ako šéf vojenského spravodajstva sa to určite dozvedel, čo sa chystá. Preto vláda padne a “potkany” budú utekať. Najviac sa nechávajú “počuť” tí, čo sú v tom najhlbšie. Matovič je síce psychicky nestabilný egocentrik, ale jeho silnú túžbu po pomste Ficovi, využili vo svoj prospech jeho “koaliční akože partneri”. Už pri skladaní vlády to bolo cítiť. Nevedeli si rozdeliť dôležité ministerstvá a hlavne “Andrejko”, americký agent, nezvládol psychicky tie hry na začiatku a šachuje doposiaľ. Matovič od globalistov dostal na výber buď sa “spláchne” s “proamerickými”, alebo sa pridá na druhú stranu. A Matovičovi to bolo oznámené na tej neplánovanej návšteve vo Francúzsku. Preto to bolo aj neplánované a nenachystané, aby sa vyhli Slovenskej proamerickej diplomacii. A znakom rozhodnutia a súhlasu Matoviča s ponukou od Globalistov bol na Slovensku nákup ruskej vakcíny Sputnik V. Preto to označovali ako geoglobalistickú zbraň.To slovíčko ” geoglobálna zbraň ” im pošepkala USA ambasáda. Pčolinského samozrejme zatklo Kolíkovej “komando” /ako aj skoro všetkých ostaných doteraz/. Ako ťah na vydieranie Matoviča cez B.Kollára. A dôkazom toho všetkého sú “tanečky” USA ambasády spolu s prezidentskou kanceláriou a silný tlak na Matoviča, aby odstúpil. Niečo podobné sa deje aj v Čechách, ale ešte to nevyplávalo tak na povrch. Lineárne návštevy Babiša a Naďa do Izraela majú s týmto veľa spoločného.
  Je to aj neklamný znak toho, že globalisti začali šliapať po krku elitám po celom svete prepojených na Deep State. Aj kvôli tomu sú pohyby ukrajinských vojenských zložiek k ruskej hranici, ako posledné náznaky ukrajinských pro amerických kolaborantov. Je to len čistý akt zúfalstva, ktorý nemá absolútne žiadny väčší význam.
  Bude ešte veselo ?”
  Tak už je mi jasnější ten žertík Matelka o vrácení zakarpatské Ukrajiny Rusku….

  1. Díky, kéž by to tak bylo. Něco o vývoji u nás naznačil nejnovější Pjakin. Německý velvyslanec se omluvil za okupaci (možná Němci vědí víc) a naše 5-kolona se to pokusila zakecat a otočit proti Rusku. S vnitřními zrádci si to budeme muset vyřešit sami a tentokrát velmi důsledně. Jak se jasně ukázalo, jsou to až příliš často pohrobci zrádců z Protektorátu 1939-1945. Současná doba velmi zřetelně odkrývá kdo je kdo.

 3. Zeman je výborný šachista. Od teď, když budou zvyšovat počty nemocných a mrtvých, je za to zodpovědný Blatný, ředitelka SUKLu a Petříček.

  1. Z odkazovaného článku: Triangl kooperace DE+CZ+RUS při výrobě Sputniku v Německu? Zajímavé.

   1. Ještě mne napadlo, jestli náhodou ta nejmenovaná spolková země není náhodou z bývalé NDR 🙂

 4. Ještě dodávám, že tristní je to i na poli práva. Nařízení EU jsou nadřazené zákonům ČR, dokonce v praxi i ústavě. Náš stát de jure neexistuje.

  1. Stát ještě existuje, ale jeho svrchovanost je fuč. Ale jinak úplný souhlas. Nadřazenost EÚ legislativy nad národními zákony + tzv. Lisabonská smlouva, která ruší právo veta, znamená pro malé státy jasnou ztrátu suverenity.

 5. Fajn článek, který mnoha jedincům, kteří pořád plivou na českou neschopnost, snad otevře oči. Všichni chápeme tu urputnou kampaň, že na západě je tráva zelenější.

  Jen mi v článku chyběla finančně–bankovní sféra vlivu západních kolonizátorů. Ale to by asi bylo na samostatný článek.

  Díky autorům…

  1. Ano, zmínka o tom tam v některé z verzí byla, ale chtělo by to skutečně hlubší rozbor, takže nakonec vypadla.

   1. Aspoň tahle větička tam zůstat mohla 🙂

 6. Ještě k tomu konglomerátu (RUII). Existují tady rozpory v náhledu na jadernou energetiku (kinderkancléř Krátký by musel předstoupit před lid, a říci, že jsme to s tím haněním jádra nemysleli tak vážně). Další věc je měna. Konglomerát se musí odpoutat od eura. Na stole je koruna a forint.

 7. @Buran – oba dva díly jsou dobře napsané. Dobrý tvůrčí tandem s Boletusem. K plynárenství bych ještě poznamenal, že i přírodní zásobníky zemního plynu, které se nacházejí na našem území, jsou v německém vlastnictví. Něco neskutečného. Musíme bojovat na prioritě 3. a vyšší. Stát se jakousi pochybnou spolkovou zemí Německa by pro naši kulturu bylo katastrofou. U otázky tzv. Benešovový dekretů (osobně si myslím, že je vyjednal ten zmetek Chamberlain, čímž odstartoval konání nejvyššího správního orgánu Spojenců – Mezispojenecké komise). Tady máme malou jistotu v tom, že Rusko jako právní nástupce signatáře nikdy nepopře Postupimský protokol. A možná sdělí k tomuto tématu další zajímavé fakty (tlak na 2.prioritě). U Lichtenštejnů by museli zapracovat hodně vnitřní zrádci, protože i RU-mocnář František Josef I. odmítnul univerzální územní extradikci Lichtenštejnů. Ústupek udělal pro jednoho konkrétního lichtenštejnského knížete. Tipuji, že právním nástupcem RU je Rakousko. ČSR navíc do svého právního řádu nezařadila “šlechtické” majetkové zákony z říšského zákoníku. Jak už jsem zmínil u 1.dílu, tak mi připadne lepší varianta zabojovat v konglomerátu pro blok (velkomoravský), než se nechat kulturně zlikvidovat. Samozřejmě ideálem je nová ČSR postavená odspodu.

  1. Proboha, co pořád máte s tou Moravou. Cožpak nechápete, že to je materiál rozpracovaný na naše rozeštvávání? Proč si myslíte, že hned po revoluci dokopali komunistickou stranu nazvat se Komunistická strana Čech a Moravy? Proč nás donutili začít říkat tu zpotvořeninu Česko? Ukrajinský příklad je vám málo? Pořád budete tupě kopat tu mičudu, kterou vám strčili pod nos?

   1. Myšleno jako území národů Velkomoravské říše, nikoliv jako země Československa.

   2. Je úplně jedno, jak je to myšleno, jak v tom figuruje Morava, je to pořád jeden a tentýž nástroj, kterým se nic nemá sjednocovat, ale naopak rozeštvávat. Mají tady prostě, jak by řekli Rusové, заготовку. A každý, kdo jim na ni skočí, ať se podívá dobře na Ukrajinu, na Moldavsko a Podněstří, na Gruzii a Abcházii a tak dále a tak dále… Pořád jedno a totéž. Stejný algoritmus.

   3. Velkomoravská říše s Nitrou je přece historický pojem. Navíc byla životním prostorem mnoha národů. Možná je tady trochu i vidět historická paralela s dávným životem na Rusi. Tak nevím jestli tady pro hodně lidí bude platit stejná asociace jako u svastiky (byť dávně slovanské)->nacismus, tak Velká Morava->samostatná Morava jako subjekt mezinárodního práva s hlavním městem třeba Brnem. O Velké Moravě, a Svatoplukovi jsme se přece učili v dějepisu na základce, a snad to ještě nevygumovali z aktuálních osnov.

   4. Tady souhlasím s Irenou , že vytahování Velkomoravské říře II
    stylem “králík z klobouku” je velmi nedomyšlený krok . Ta idea se vůbec neobjevila náhodou a při šikovném řízení úplně odstraní reálný a odzkoušený úspěšný projekt společného soustátí Československa. Mina “moravanství” je zřelmá , ale tuhle umělou roznětku lze šířit skoro donekonečna . Společné soustátí- to je ten vrabec v hrsti s výhodou ještě mnoha žijících pamětníků. VŘ II je ten pověstný holoubek na střeše, který, až to nadšení znovuzrozených
    staro-slovanů ochabne -prostě uletí . Stačí křiknout KŠÁ.
    Návrat k tradicím a tvorba reálného státu není totéž.

   5. Já rozlišuji dvě věci. Přihlášení se ke společné Velko-Moravské slovanské minulosti, která byla pokud to šlo zakopaná hodně hluboko. Na tom se dá stavět CS vzájemnost, ale i vzájemnost s dalšími slovanskými národy. A “romantické” předkládání varianty VMŘ jako něco reálně realizovatelného. Na tom se zatím nedá stavět, spíš naopak, od jisté doby se to vytahuje na světlo s cílem, který popsala Irena.

   6. >Návrat k tradicím a tvorba reálného státu není totéž<. Budu o tom přemýšlet. Určitě na tom něco je. Teď mne ještě napadlo, že zápornou , a tudíž krátkodobou stmelovací ideu pro nový stát asi vymyslíme rychle. Těch společných "proti" se najde hodně. Ale dlouhodobá pozitivní pojící idea musí vycházet nejspíš z těch tradic.

   7. @Buran – kdepak, žádná romantika. I když VMŘ byla kdysi státním útvarem, tak by se v dnešní době, v podobných geografických hranicích, mohl vytvořit blok kooperujících států. O podobné formaci kdysi mluvil i Panarin.

   8. @HAEL, teoreticky mohl, ale napřed by se musela odstranit ta kukaččí vejce v cizích hnízdech. Je někde tak silná základ KOB, jako u nás a v SR (kromě Ruska)?

   9. A proč to stavět proti sobě? Pěkně popořadě, na všechny se dostane. Nejdřív ČSR II, potom úvahy o Velkomoravském bloku. Jak píše @Hael kousek výš.
    Že všelijaké hurápatriotické “moravské” (ve skutečnosti počítám, že pravým jménem spíše sudeto-habsburské) aktivity smrdí, tak to dokazuje stará ale světoznámá společná fotečka P.Fiala (ODS), B.PoSSelt, O.Habsburk. Že do čtyřlístku chybí někdo “za katolíky” je pouze zdání, Fiala jede za dva (viz jeho “vědecké” dílo “Katolicismus a politika” a podobné pamflety zde https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Fiala).

   10. @Boletus – trošku jsem o tom včera před usnutím přemýšlel. Souhlasím s tím, že se slovy Velká+Morava je třeba pracovat opatrně, a taky s jejich publikovaným zasazením do hlubšího kontextu. Destrukční snahy směřované na ČR ještě nezmizely, a to je třeba mít na mysli. Navíc podobná spojení jako “Velké Finsko” nebo “Velký Izrael”, apod. , nemusela vždy asociovat pozitivní obrazy. Díky Tobě a @Irena za informační pohlavek.

  2. Testují se různé varianty uspořádání. Času je málo, tak se hledá model, který bude odspodu přijatelný. Nastartovala se nová národní vlna, na SK už se to dá nazvat obrozením. Ústupky budou nutné. Odhaduji, že nakonec bude za určitých podmínek akceptovatelná i obnova ČSR. Ale nelze očekávat, že pokud se to stane, že už bude všechno “v čokoládě”. Zatím je role státu stále oslabována. Něco na způsob globální vlády/řízení je nutné. Zájmy malých národů budou mít šanci pouze tehdy, pokud se podaří prosadit ruský model – silné mezinárodní instituce, sejná práva a povinnosti pro všechny, spolupráce…

   1. Otázkou je, jestli se hned v této nepřející době snažit o jeden státní útvar. Nemohlo by se třeba začít nějakou formou synergické spolupráce? Sem tam nějaká bilaterální mezistátní smlouva. Zkusit koordinovat zahraniční politiku, dát dohromady základní farmaceutický průmysl, společně plánovat potravinovou soběstačnost.

 8. Author

  Štěstí přeje připraveným. V 88-mém si taky málokdo uvědomoval, že se blíží kolaps socialistického bloku. Uvědomění si faktického nepříznivého stavu je startovací čárou na cestě k realizaci nápravy.

  1. @Buran
   Děkuji za závěr !

  2. Ano, stav uvědomění si přicházejících změn je podobný tomu v 1988. A analogicky k tehdejší době – kdyby se tehdy někdo ptal – kolik tady máme kádrů připravených switchnout socialistické poměry na kapitalistické, odpověděl by si nutně – ať jich je kolik chce, v každém případě jich je naprosto nedostatečné množství a proto je změna nereálná. A tak i dnes můžeme touto optikou přicházet k pesimistickým predikcím, ale to je klam. Změna která přichází bude/je opět budována za pochodu, bude/je řízena improvizovaně, protože na 4.prioritě se hroutí základy, kterými je – směnný prostředek (fiat měny). Když končil feudální režim, taky tam byli zchudlí (neschopní) šlechtici kteří to nezvládli a na druhé straně zbohatli (schopní) dřívější poddaní. Dnes už se IMHO nehraje o to, jak to bude se státností či národností, ale o to, jak se nově rozvrství společnost (dnešních “odpolitizovaných” mileniálů) z hlediska majetkového (budoucích kádrů). Jednoduše řečeno – probíhá nové, celosvětové přerozdělování lidí dle majetkového klíče. Jedná se tak o evoluční proces (vlak se dal do pohybu) konformní s konsekvencemi Zákona času. Kdo nechce zůstat stranou (a zůstat zemanem:), nechť se poohlédne po pojmech jako decentralizované finance (defi) a vše co se kolem toho dnes už děje. Je IMHO na místě co nejdůsledněji domýšlet konsekvence kruciálního aspektu globalizace pod názvem – digitalizace, klíčového produktu působení Zákona času.

   1. jsem moc rád, že ses v diskusi objevil . Ano ,pesimizmus o “nepřipravených” není o tom , že jich je moc a těch “připravených” málo. Jádro pudle je v tom, že ti nepřipravení jsou na tom mnozí líp, protože se nepřipravovali na “minulou válku” a pokud jsou od přírody adaptabilní, tak ten kvantový skok zvládnou. A ti “připravení” premianti nám moc platní nebudou.

   2. Digitalizace, defi… nejsou to všechno nástroje finanční internacionály k plánovanému vykoupení/přerozdělení fyzického majetku, především zdrojů? Naše fyzická podstata nás do virtuálního světa úplně nepustí. Určité základní fyzické potřeby jsou nezbytné. To, co tu během COVIDu mimo jiné běží je vyvlastňování zbývajících majetkových „drobků“. Potom bude možné vytvořit „novou společnost“ = spodek základny pyramidy zcela bez nároku na vlastnictví. Řekl bych, že pokud se jim reset nepovede zrealizovat globálně, a tomu moc nevěřím, bude tu určitá zpětná vlna proti této „digitální“ tendenci, způsobená odhalením, kdo se to snaží zneužít. Dlouhodobě se to jako silný nástroj globalizace určitě uplatní, souhlasím, ale je to nutné lidsky řídit a usměrňovat.

   3. Tak určitě to není nástroj stávajících globálních elit, jim tyto nástroje vadí, protože jim nabourávají monopol na to, být prostředníkem/zprostředkovatelem ve všech mezilidských vztazích. Prostě jejich systém klient-server, kdy oni provozují centralizovaný server je touto decentralizací vztahů silně ohrožen a nahražován našim systémem peer to peer.
    Ano, agenda Covid je jejich a má celou řadu cílů, i ty co jsi zmínil. Pokud se reset nepovede, a já jsem optimista že ne, potom nebude proti digitalizaci “odboj”, protože ta se dostane do své správné míry ve vztahu k lidem – dobrý sluha a ne zlý pán. A představa, že digitalizace bude řízena alá centrální plánování je IMHO scestná, její adopce společností se bude odvíjet na samovolném principu teorie her – lidé/uživatelé prostě budou volit jednodušší , praktičtější a funkčnější (kvalitativně objemnější) nabídku na služby/nástroje, nezávisle na případném vektoru cílů nějakého centrálního rádoby ředitele. Analogicky k tomu, jak se po světě rozlezly třeba sociální sítě (i když ty jsou jejich produkt). Ty starší byly postupně nahrazeny těmi efektivnějšími a tuto volbu provedli lidé/uživatelé sami, protože to tak vyhodnotili. Jednoduše si odpověděli na otázku – proč používat něco jiného, než používají ostatní ? – tak, že něco jiného prostě nepoužívají a přidávají se k většině. A tak to bude i s novým směnným prostředkem – digitální kryptoměny a s nimi spojené DeFi. Globalisté neumí na tuto evoluci reagovat jinak, než všemožnými regulacemi, ale to jim nebude stačit. Půjdou od válu.

   4. defi je dle meho nastroj slouzici pouze k financnimu preformatovani sveta. Az svoji ulohu splni, skonci.

   5. Co si lze představit pod pojmem – SKONČÍ ? Jako že se propadne do země nebo shoří nebo že ji majitel ukončí provoz nebo … ? Jak lze ukončit třeba webové servery nebo emailové servery ?

   6. webove a e-mailove servery nejsou dobry primer, protoze se ukonci mnohem jednoduseji nez blockchain. A jak ten by mohl skoncit? Treba celosvetovym blackoutem, ktery do jednoho vypne vsechno tezarske pocitace. Nicmene myslim si, ze realnejsi je scenar, kdy jednoduse opadne zajem o krypto.

 9. Chmurná to realita, předznamenávající, že bez silného spojence (přítele) to s obnovou naší státnosti nebude tak jednoduché. Představa našeho postupného geopolitického “kvantového skoku” do EAU se v těchto souvislostech už nemusí zdát tak naivní, i když uznávám, že v současnosti je pro řadu našich občanů, z řady důvodů, pouhou fikcí.
  Zřejmě musíme “spadnout” ještě níže…

  1. Snadné ani jednoduché to nebude ani se silným spojencem (přítelem), když v podstatě už nic nevlastníme. A s takovou politickou garniturou, jako je ta současná, až na výjimky vesměs prounijní / prozápadní….
   Jen to “spadnutí” ještě níže bohužel vidím jako reálné. 🙁

   1. V každé špatné situaci už je zároveň zárodek pohybu opačným – pozitivním směrem. Příliš velký tlak vyvolává velkou zpětnou reakci. Ten tlak tady už je a už dnes se formuje východisko – KOB fórum je toho jasným příkladem. Jen doplňuji, že extrémní polohy nejsou pro nás, běžné lidi dobré. Snadno může dojít k rychlému překlopení do opačné polohy opět pod loutkářovým vedením a o to jim pravděpodobně také jde. Takže, hlavu vzhůru a klidnou mysl. Je potřeba připravit se a poté realizovat vlastní zformované plány.

Comments are closed.