Myslel jsem, že to napíšu jako komentář, ale zřejmě to bude delší.

Shodneme se tedy, že první 2 varianty jsou nevhodné ze zjevných příčin. Skutečně nejlepším způsobem bude práce v informačním poli. Něco ve smyslu – být všude a nikde. Řekl bych, že informační práce by měla být zaměřena dvěma směry – vzdělávacím a analytickým. Dále je potřeba vzít v úvahu, koho je potřeba oslovit – maximální objem lidí.

Analytická činnost – zaměřená na analýzu aktuální situace v ČR formou rozboru kroků a vektoru cílů (i dlouhodobého) jednotlivých parlamentních stran a srovnáváním jejich směřování s národními cíli, jichž by mělo být dosahováno. Národní cíle musí být národní – to znamená, že musí být přirozeně společné pro všechny bez ohledu na politický názor, či to, zda je mi více sympatický západ nebo východ.

Příklad – je jedno (z dlouhodobého hlediska ne, ale akutně ano), že kolega z práce nemůže východ vystát a je schopný tvrdit, že Německo a Rusko mají stejný podíl na na 2. světové, když oba máme děti a shodneme se, že ani jeden nemá zájem dceři nasadit burku a koukat se, jak se ve škole učí o islámu, nebo to, že jsou od narození bílí čímž se automaticky dopustili urážky ostatních ras, či to, že místo základních fyzikálních principů a učení se používat mozek, mají v občanské nauce přednášky o genderové rovnosti. 

Analytika by měla být jasná, faktologická a přístupná pro čitatele ve smyslu terminologie – 98% těch, jež je potřeba oslovit se nikdy nezabývali koncepcí či DVTŘ. Obzvlášť významná je analytika před volbami – jako třeba teď, kdy volba z afektu – kdokoliv jiný než aktuální vláda, může způsobit zásadní škody.

Vzdělávací činnost – Klasická osvěta KOB a DVTŘ jako nástroje, pomocí něhož je možné vyznat se v globálním řídícím procesu+ praktická aplikace na dosažení národních cílů pomocí těchto nástrojů (což se snadněji napíše než provede). Bohužel mnohým stačí vědět pouze Jak, ale už je nezajímá Proč. Proto by možná nebylo špatné popsat jaké kroky je potřeba provést, pro dosažení národních cílů (tedy udat potřebný vektor cílů pro analytiku – tzn. Jak), ale oddělit Proč zrovna tyto kroky (DVTŘ / KOB). Nejde o to KOB a DVTŘ zamlčet či skrýt, jde o to udělat to co nejpřístupnější.

Nástřel: V praxi by to mohlo znamenat například internetové stránky s názvem ,,Národ Sobě“, kde byly definovány národní cíle, kroky k jejich dosažení a s nimi konfrontována analýza aktuálního kurzu ČR pod vedením daných politických stran. Ti zvídavější by se mohli přes odkaz dopátrat i Proč (KSB / DVTŘ) zrovna tyhle kroky a na jakém základě byla analytika vypracována.

V ideálním případě by existující politické strany buď přizpůsobily nabídku poptávce (ty které jsou jen ovlivněny nadnárodním řízením) a nebo prostě zanikly (ty, které jsou projektem nadnárodního řízení a ty které by nezměnily kurz, neb by jejich existence neměla smysl). Možná netřeba zaujmout většinu lidí, ale je potřeba jen vytvořit nezanedbatelné množství. A možná by stačilo jen zveřejnit pravidelnou týdenní svodku událostí a její analýzu. Internetová stránka s výše zmíněným obsahem v plném rozsahu se dá taky pojmout jako práce na plný úvazek. Často ale není ani čas na krátkou analýzu…práce, děcka..

Přiznám se, trochu mě k napsání tohoto motivovaly nadcházející volby a úvahy kam s hlasem (když vynechám nevolitelný demoblok, piráty a podobné). Přemýšlel jsem, že by nebyla špatná přímá demokracie jako forma parlamentní eutanázie pro případ, že by někoho napadlo odvolat třeba Benešovy dekrety, či se stát něčí součástí, nebo výhradně korespondenční hlasování lebo covid atp. Nicméně nejsem si jistý, zda by to nebyl dvousečný nástroj a jak přesně by fungoval. Zajímavý byl návrh švýcarské ,,polopřímé demokracie“, jen třeba zjistit jak funguje.

Jak víme z historie – řízení Ruska bylo vždy převzato v momentě, kdy už o jeho řízení nikdo zájem neměl, kdy už bylo těžko říct, jestli ještě nějaká státnost existuje, nebo ne. Co z toho plyne pro nás?

Nevím, jestli u nás může vzniknout takové okno, neboť začlenit  či rozdělit na části Rusko, je trochu jiný úkol, než totéž provést s ČR. Myslím si ale, že by v tomto hodně pomohlo obrození národní hrdosti. Čech není untermensch, neschopný být zodpovědný za svůj život a nepotřebuje domovníka, který se za něj bude o jeho dům starat a hospodařit v něm.

8 komentářů


 1. Author

  Uvědomme si, že veškeré rozvratné provokační procesy, struktury realizující tyto procesy (pinďosi, neziskovky, média a ostatní zrádná verbež), celá informačně – propagandistická válka i covid-informační pole a řízení obecně, krví tohoto všeho je současný finanční systém. Za dostatečné množství zeleného hajzlpapíru někteří prodají i vlastní matku – a když nechcou, tak je jim pohrozeno, že jim ho zase nějakými sankcemi vezmou. Dojde-li ke zhroucení finačního systému, odumře i většina výše zmíněných procesů – což je taky důvod, proč se ještě nezhroutil- (klidně může odumřít i většina těch, kteří tyto procesy prosazovali). Zde se pak otevře cesta k vytržení řízení z ruk všemožných klanů a možnost sledovat národní zájmy

 2. Já bych navrhl ještě další řešení situace (ale každý pracuje tam, kde se nachází, tj. není možné, aby jeden člověk pracoval všude)

  O charakteru civilizace rozhodují příběhy:
  Biblické příběhy jsou základem biblické civilizace.
  Příběhy o Artušovi a rytířích u kulatého stolu jsou základem demokracie pro elity (lidi mají možnost fandit rytíři nalevo nebo napravo):
  Hollywood položil základy amerického snu.

  KOB ( a marxmismus to měl podobně – budeme sledovat jen jednu jeho složku a to socialismus) jsou příliš abstraktně logické, takže nedokážou dosáhnout ke 100% obyvatelstva. Přesto myšlenku socialismu přijalo téměř 100% obyvatelstva … ale nikoliv na základě studia marxismu, ale na základě sledování příběhů „socialistického realismu“ …. na jejich základě se obyvatelstvo se socialismem ztotožnilo a s nadšením socialismus budovalo.
  (to téměř cituji z prací VP SSSR)

  VP SSSR však již nedodal, že tato složka, nazvěme jí třeba „KOB realismus“, KOBu chybí.

  P.S. Ženy KOB knihy studují málo, pokud už ano, tak ty, které mají děti velké. (na Pražské konceptuální konferenci byla jediná žena s malými dětmi – ve věku cca 6 let – tj. vlastně taky už pozdě na změnu jejich výchovy)
  Přitom KSB realismus by ženám mohl pomocí příběhů pomokl vytvořit dostatek situací, které by jim pomohly položit základy typu psychiky u jejich dětí správně.

  Např. taková rodina nemusí nic vědět o typech psychiky, ani mozaikokvém bohocentrickém pohledu na svět, ale když bude vědět, že má otec s dítětem vylézt na rozhlednu a pod ní ukazovat malinkou maminku a malinký zbytek světa …. tak to je to nejlepší možné vysvětlení dané problematiky 1-5 letému dítěti jaké znám.

  Tj. jen stačí v panující kultuře tento postup zpropagovat, aby ho prováděli i koncepcí nezatížení rodiče.

   1. Zdravim Vas,
    Taktež bych se chtěl zapojit, ma žena je vyučující na gymmnaziu, mojim vroucným zájmem již par let je KSB a
    touha pomoci zachovat naší budoucnost.
    Myslím si že bych mohl propojit oba světy.

 3. Definice národních cílů je výborný podmět, zbývá ho jen realizovat. Mohla by k tomu vzniknout informačně velmi cenná diskuse.
  S potřebou předvolební analytiky také souhlasím. Věřím, že do voleb k tomu určitě pár analýz z pera místní komunity vznikne.

Napsat komentář: Kaktus Zrušit odpověď na komentář