Nyní pojďme k další postavě úzce spojené s Andersonem – k Neilu Fergusonovi.

180515 ferguson neil sph 020.jpg

Studoval na dvou vysokých školách v Oxfordu.
Na první z nich – Lady Margaret Hall College – studoval teoretickou fyziku v letech 1987 až 1990, na konci této etapy získal magisterský titul.
Poté pokračoval ve studiu teoretické fyziky na jiné vysoké škole v Oxfordu – Linacre College, kde jeho studium trvalo od roku 1990 do roku 1994. V roce 1994 obhájil Neil Ferguson disertační práci na téma „Kontinuální interpolace z krystalických na dynamicky trojúhelníkové náhodné povrchy“. Jeho vědeckým poradcem byl profesor John Wheater, který pracoval na katedře fyziky na Oxfordské univerzitě. Jak Wheater řekl zpravodajskému webu Business Insider, „Neil byl jedním z mých nejlepších studentů. Je to velmi talentovaný člověk a velmi tvrdě pracoval.https://www.businessinsider.fr/us/neil-ferguson-transformed-uk-covid-response-oxford-challenge-imperial-model-2020-4

Mnozí věřili, že se bude Ferguson zabývat fyzikou i dále. Po obhájení diplomové práce se však nevěnoval fyzice, ale změnil tuto disciplínu na matematickou biologii se specializací na oblast epidemiologie. Proč? Protože Fergusona si všiml sir Roy Malcolm Anderson, o kterém jsme již hovořili.

Sám Anderson se zabýval jak zoologií, tak infekčními nemocemi. Získal však Fergusona jako matematika, který měl provést přechod od interpolace trojúhelníkových náhodných povrchů k inter- a extrapolaci toho, co je spojeno s vývojem infekčních nemocí.

Ferguson neměl žádné vzdělání v oblasti předpovídání vývoje různých nemocí, epidemií atd. I když on byl samozřejmě velmi šikovný, rychle se v problematice zorientoval, poté, co se ho zmocnil Anderson, který si Fergusona najal na pseudo-matematický protiepidemický alarmismus.

Tento alarmismus prováděli Anderson a Ferguson docela důsledně. Po celou dobu – od roku 1996, kdy došlo k poplachu ohledně takzvané nemoci šílených krav – máme co do činění se stejnou věcí. Na webových stránkách Imperial College London je o tom mnoho publikací. Opakuji, ne v nějaké pochybné literatuře, ale na webu samotné Imperial College London.

Souběžně s tím je Ferguson velmi často publikován v pracích Národní akademie věd Spojených států amerických ( United States National Academy of Sciences, NAS ). Mimochodem, toto je přední národní organizace USA, založená již v roce 1863 na základě zákona Kongresu USA. Zákon podepsal sám prezident Abraham Lincoln. Akademie, jak je uvedeno na jejích webových stránkách, má za úkol poskytovat národu nezávislý, objektivní názor na otázky spojené s vědou a technikou. V roce 1964 jí byla založena Národní akademie strojírenství ( National Academy of Engineering ). A v roce 1970 – Národní akademie medicíny ( National Academy of Medicine ). Tyto tři akademie nyní fungují jako celek. A tomuto celku se říká Národní akademie věd, inženýrství a medicíny.

Kongres USA a Bílý dům čas od času vydají zákony a vyhlášky potvrzující jedinečnou roli tohoto trojjediného celku, jehož lékařská část otevřela svou náruč autorovi tohoto šílenství, panu Fergusonovi. Který, znovu zdůrazňuji, nemá přímý vztah k medicíně, ale dává na vše předpovědi. A nejenže přitom nepřerušil, ale naopak posílil vazby s Andersonem, který k medicíně vztah má.

V roce 2001 Ferguson a Anderson vyvolali paniku kolem epidemie slintavky a kulhavky ve Velké Británii. Do covidu zbývá 19 let.

V roce 2002 byl pan Ferguson oceněn za tuto práci – za zcela nekvalitní a produkující výsledky, které nemají nic společného s realitou – co si myslíte, čím? Řádem britského impéria.

Za co dostal tak vysoké ocenění? Za to, že navrhl na porážku nejen dobytek nakažený virem, ale i ten, který byl na sousedních farmách, a to i bez známek infekce. Žádná infekce – porážka skotu.

Ferguson a Anderson tvrdili, že „masivní zabíjení je bohužel jediný způsob, jak zvládnout tuto britskou epidemii a nyní je zapotřebí přijmout kontrolní opatření ke snížení počtu případů a zajištění vymýcení epidemie“. https://www.researchgate.net/publication/12031458_The_Foot-and-Mouth_Epidemic_in_Great_Britain_Pattern_of_Spread_and_Impact_of_Interventions

Později, v letech 2006 a 2011, byly zveřejněny dvě zprávy od vědců z různých univerzit, které uváděly, že model neodráží skutečný obraz epidemie.

Kdo o tom mluvil? Kdo zahájil tato odhalení, mimochodem, více než přesvědčivě? Nějaký nevýznamný, jalový kritik, který za nic nenese odpovědnost a nerozumí tomu, co se děje? Ne. Začala o tom mluvit Světová organizace pro zdraví zvířat.

Historie této organizace ukazuje, že je mimořádně kompetentní. V roce 1924 byl na základě mezinárodní dohody vytvořen Mezinárodní úřad pro epizootiku, tj. pro choroby zvířat. Měl název Office International des Epizooties (OIE). Později, v květnu 2003, se tento úřad stal Světovou organizací pro zdraví zvířat, ale zachovala si historický název OIE.

Světová obchodní organizace uznává OIE jako centrum  hodnověrné expertizy. OIE vydává časopis Revue scientifique et technique (REV SCI TECH OIE), který v roce 2006 publikoval ( ve zprávě Richarda Kitchinga, Michaela Trusfielda a Nicholase Taylora  ) otřesné hodnocení machinací Andersona-Fergusona. Zpráva měla název „Používání a zneužívání matematických modelů: Ilustrace epidemie slintavky a kulhavky v roce 2001 ve Velké Británii.“ http://web.oie.int/boutique/extrait/23kitching293311.pdf

Zpráva uvádí, že „model Fergusona a ostatních, představený vědecké skupině na konci března, pravděpodobně výrazně ovlivnil přijetí prvních rozhodnutí, zejména zavedení nepřetržitého utrácení (tj. zabíjení) skotu jako základní strategie.“

Současně podle vědců „modely nebyly vhodné pro předpovídání vývoje epidemie a účinku opatření pro boj s ní„, protože nezohledňovaly řadu faktorů, zejména rychlost šíření epidemie u různých druhů a druhové složení zvířat na farmách. Autoři trvali na tom, že Fergusonův model vyvolal zbytečné preventivní zabíjení skotu.

Opakuji ještě jednou – všechno se to odehrálo v roce 2001, 19 let před covidem. Jsou to takoví recidivisti s praxí organizování extáze.

Je proto zcela legitimní se ptát, komu toto zabíjení prospělo. Hospodářská zvířata se chovají k prodeji masa spotřebitelům. Pokud  maso  britskému spotřebiteli neprodají britské farmy, pak ho stejně někdo prodá. Protože britský spotřebitel maso jí. Kdo to tedy prodává? Jaké maso nahrazuje maso skotu poraženého ve Velké Británii na doporučení Fergusona a Andersona? Jaká konkurenční zahraniční společnost se měla radovat ze zničení britského konkurenta, který měl převahu na domácím trhu (což je přirozené)? A jak souvisí nepřiměřenost prognózy s podobným konkurenčním bojem? Vždyť nemůže nesouviset, jestliže je předpověď nehorázně přemrštěná! V čím zájmu už tehdy fungovalo duo Ferguson-Anderson, které vyvolávalo poplach ? A když v tomto duu je navíc zřejmá Andersonova hlavní role. Anderson, na rozdíl od Fergusona, řídí hlavní práci v té Wellcome Trust, která se pak spojuje v extázi s Gatesem a dalšími a je u zrodu CEPI – globálního „zachránce“ před covidem.

Ale zabíjení hospodářských zvířat je jedna věc a drcení světové ekonomiky a lidí druhá. Je tedy zabíjení britského skotu zkouška na covid, který ničí světovou ekonomiku a dělá s člověkem něco zvláštního?

V roce 2011 stejný časopis publikoval zprávu jiné skupiny respektovaných vědců. Zprávu podepsali Leonard Mansley, Alex Donaldson, Michael Trussfield a Naomi Honhold. Zpráva nesla název „Ničivý stres …“ (zapamatujte si tento název – to je to, co předvádí covid!) „Ničivý stres: matematika proti zkušenosti – průběh a boj s epidemií slintavky a kulhavky ve Velké Británii v roce 2001.“ http://web.oie.int/boutique/extrait/10mansley483498.pdf

V této zprávě i vědci, kteří pracují ve sdružených oblastech i veterináři (například Alex Donaldson z Edinburské univerzity) analyzovali  zkušenosti z boje s epidemií a dospěli k závěru, že vláda nařídila zabití milionů zvířat na základě „zcela nesprávného“ modelování. Ve zprávě se říká (lidem se to podařilo zjistit, provedli vlastní srovnávací výzkum, dlouho pracovali, aby mohli představit  svoje materiály veřejnosti):

Matematické modely (tj. modely Andersona – Fergusona) byly v nejlepším případě hrubými odhady, které nemohly rozlišit riziko mezi farmami, a v nejhorším případě  poskytly nepřesné představy o epidemiologii slintavky a kulhavky. V konečném důsledku modely nedokázaly správně předpovědět ani průběh a trvání epidemie, ani účinnost jak tradičních kontrolních opatření, tak navrhovaných nových opatření. Neuspěli tedy ve zkouškách, co se týče vyvrácení, testovatelnosti a užitečnosti. Rychlé zavedení nevalidovaných matematických modelů při tvorbě politiky, prezentované bez vyvážení jejich zjevné numerické jistoty s řadou nepravděpodobných biologických předpokladů, které obsahovaly, vedlo k zanedbání tradičních metod ověřených generacemi veterinářů. Kitching a spoluautoři to vyjádřili takto: „Zkušenosti z Velké Británie jsou zdravým varováním před tím, jak lze modely zneužít v zájmu vědeckého oportunismu.“

Tato zkušenost bohužel nebyla zohledněna.

Dále bylo řečeno toto:

Důsledky politiky souvislého zabíjení dobytka byly velmi vážné. Nejenže bylo zabito více než milion zvířat na více než 3 000 farmách, ale vyvstaly i další problémy, včetně (pozor! To, co bude uvedeno níže, nic to nepřipomíná?):

odklon omezených zdrojů (hovořil jsem dříve v souvislosti s covidem-19 o odklonění omezených zdrojů z kardiologie, z onkologie atd. ) od úkolů vysoké priority jako sledování a utrácení IP a DC ( IP – infected premises  – infikované prostory,  DC – dangerous contacts – nebezpečné kontakty ) … „

To vše nebylo sledováno. Místo toho šlo prostě vše na porážku – a jinak nic. Přeloženo do jazyka současné situace s covidem, místo identifikace infikovaných lidí všechny uzamkli a hotovo.


„- obrovský nárůst počtu mrtvých těl čekajících na likvidaci …“

Oni prostě zaplnili prostor těmito miliony mrtvých těl, která mimochodem mají svůj infekční potenciál v případě, že začnou hnít.


„- exponenciální nárůst pohybu vozidel a personálu zapojeného do utracení, který pravděpodobně přispěl k místnímu šíření slintavky a kulhavky.“

To znamená, že začali tak rychle přesunovat vozidla a personál podílející se na tomto utracení dobytka, že začali dodatečně infikovat dobytek. Jinými slovy, tak zaplnili některé pseudoinfekční nové nemocnice, že začali zvyšovat infekci.

„- pokles touhy po spolupráci ze strany zemědělců (někdy vedoucí k úmyslnému nebo nevědomému zpoždění přenosu zpráv o podezření na infekci ze strachu z následků pro sousedy) …“

V případě detekce ohniska byl dobytek zničen v okruhu tříkilometrové zóny … Jinými slovy, strach člověka vyhledat lékařskou pomoc, protože ho zaženou kvůli covidu do nemocnice s infekčními chorobami, kde se nakazí. A zároveň budou pracovat s jeho „sociálním kruhem“ … Neexistuje analogie? Podle mého názoru úplná.

„- mimořádně demoralizující účinek na britskou populaci obecně a zejména mezi zemědělci …“

Nic to nepřipomíná? To má také své důsledky.

„- vážná ztráta epidemiologických údajů“.

To znamená, že při normální reakci na slintavku a kulhavku by bylo možné v procesu něco analyzovat a pochopit. A tady prostě veškerý dobytek zabili.

Ale to není vše.

28. března 2020 noviny Daily Mail citují informace profesora Michaela Trussfielda, jednoho ze spoluautorů těch článků, které jsem citoval výše. Michael Trussfield, zastupující univerzitu v Edinburghu, která je vzdělávací institucí neméně uznávanou jako Imperial College London, tvrdí, že během epidemie slintavky a kulhavky v roce 2001 v důsledku použití modelu a doporučení Neila Fergusona (a tedy i Andersona), bylo zabito více než 6 milionů zvířat, což vedlo k „ekonomické devastaci venkovské části Británie“. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8164121/Professor-predicted-500-000-Britons-die-coronavirus-accused-having-patchy-record.html

To už je vážné. V jazyce podobné, ale jiné éry a jiných zásad hodnocení, se tomu říkalo národní zrada. Neoprávněné podkopávání ekonomiky atd. Za tohle se nedávaly Řády britského impéria, ale něco jiného. Pokud jsou udělovány řády, je potřeba se zamyslet proč. Protože těch 6 milionů něco stálo, zabili je a místo toho podstrčili něco jiného?

V rozhovoru pro The Telegraph, který vyšel ve stejný den, 28. března 2020, profesor Thrasfield uvedl, že tato epizoda slintavky a kulhavky byla varováním o limitech matematického modelování a že měl „pocit déjà vu, když si přečetl zprávu Imperial College o koronaviru od autora, pana Fergusona.https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/28/neil-ferguson-scientist-convinced-boris-johnson-uk-coronavirus-lockdown-criticised/

Ale pokud by se všechno zredukovalo na stavění vratkého mostu z roku 2001 do roku 2020!, pak by se dalo říci, že konkurenti (ať už z Edinburské univerzity nebo ne) démonizují Fergusona. Ale Ferguson a Anderson se před tím, než se začali zabývat řešením covidu-19, zabývali specifickými prognózami nejen v roce 2001.

V r. 2001 se Ferguson zcela jasně znemožnil a obdržel za to Řád britského impéria, jakož i odpovídající povýšení, což nemůže nevyvolat naše strategické rozpaky, a 14. května 2004 Ferguson a jeho kolegové publikují článek s prognózou pod názvem „Riziko pro veřejné zdraví z epidemie ptačí chřipky H5N1 „. https://www.researchgate.net/publication/8563318_Public_Health_Risk_from_the_Avian_H5N1_Influenza_Epidemic

V kolektivním článku, publikovaném v červnovém čísle časopisu Science v r. 2004, jehož spoluautory byli pánové Ferguson a Anderson, se píše o tom, že opakovaný přenos viru ptačí chřipky na člověka během probíhající ptačí epidemie by mohl vyvolat globální pandemii vysoce patogenního lidského viru. Že roste virová přenositelnost, tedy přenos viru. A že by to mělo být řešeno mimořádnými metodami.

Koukejte na současné nářky nad rostoucí přenosností koronaviru. Jak se toto slovo stalo častým, je děsivé.  Nevzniklo to teď, ale před 16 lety. A už ne v souvislosti se skotem, ale v souvislosti s ptáky. Nevyvolává to tristní úvahy o povaze toho, co se děje?

V roce 2004 bylo řečeno, že záchrana před virovou přenositelností spočívá ve vydání globálního varování a zavedení přísných globálních kontrolních opatření.

Nelze nevidět, že příprava na covidovou hysterii je v plném proudu! A že při roztáčení této hysterie, která se pak stane covidovou a začne drtit světovou ekonomiku a poškodí něco, co souvisí s lidmi, se nachází stejná parta Fergusona a Andersona.

Ferguson je samozřejmě stejná „šestjorka – šestka“ ( šestka je osoba, která provádí drobné úkoly nadřízeného výměnou za jeho přízeň – pozn. překladatele ) jako Gates. Samozřejmě za jeho zády stojí Anderson i Imperial College London i Wellcome Trust i mnoho dalšího. Vždy je však možné vysledovat velkou strategii podle toho, jak se chovají ti, kterým strategové svěřili roli hrající „šestky“. Stejně jako u Gatese, opakuji. Hrající „šestka“ je za prvé „šestka“ a za druhé je to velmi důležitá „šestka“. A velmi orientační, příznačná, podle které můžete hodně vysledovat. Protože tím, že pracuje v přední linii, je viditelná.

Hysterie se slintavkou a kulhavkou je tedy doplněna hysterií s ptačí chřipkou. Opět máme co do činění s do očí bijícím poplašným nesmyslným galimatyášem, jehož špatná kvalita nejenže nesnižuje možnosti jeho tvůrce, ale vede také k jeho dalšímu vzestupu.

Na účtu Fergusona jsou už dva nesmysly. Poslední je z roku 2004.

A v roce 2007 Ferguson, který se již specifickým způsobem ukázal svými lživými předpověďmi dvou epidemií, stojí v čele Centra pro analýzu globálních infekčních nemocí (dříve Centra pro analýzy a modelování ohnisek ). Zakladatelem tohoto Centra je navíc sám Ferguson.

Zdálo by se, jak málo center může založit jednotlivý výzkumník – teď půjdu a vytvořím. Problém však je, že Ferguson je pouze iniciátorem vytvoření této organizace. Vytvořena byla v rámci Rady pro lékařský výzkum na Imperial College v Londýně.

Znovu a znovu se objevuje Imperial College ! Mimochodem, Ferguson je v čele tohoto centra dodnes. V tomto centru pracuje i Fergusonův kurátor, pan Anderson.

Jak Ferguson popisuje na webových stránkách Imperial College svou osudovou práci v oblasti bezprecedentních podvodů v oblasti pseudo-matematických předpovědí vývoje různých epidemií: „Můj výzkum,“ říká Ferguson, „si klade za cíl lepší chápání epidemiologických faktorů a populačních procesů, které formují šíření infekčních nemocí v lidské populaci a zvířatech „. https://www.imperial.ac.uk/people/neil.ferguson

A pak doslova říká následující: „Klíčovým praktickým směrem je analýza a optimalizace intervenčních strategií (to zvýrazňuji ), zaměřených na snížení přenosu nebo zátěže v důsledku nemocí. Velká část mé práce je aplikovaná, plní fukci informativní při tvorbě politiky v oblasti boje s nemocemi, uskutečňované státními a globálními zdravotnickými institucemi.

Zapamatovali jste si slova „intervenční strategie“? Co je to „intervenční strategie“? To je přesně to, kvůli čemu zemřeli oběti karantény, zavřené ve svých bytech, kvůli čemu zemřeli pacienti s různými nemocemi, kteří nedostávali povinnou lékařskou péči, kvůli čemu se lidé zbláznili, když se najednou ocitli ve zvláštním polovězeňském uzamčení, které jim bylo uloženo z neznámého důvodu – to je ta intervenční strategie. Aby se zabránilo velké pohromě, je nutná intervenční strategie. A jak budeme zasahovat?  Ne do života ptáků a ubohých kraviček, ale do vašeho života, do života vašich dětí.

Pokud jde o skutečnost, že Fergusonovo dílo je aplikované povahy a pouze o něčem informuje, je obzvláště záhadné, pokud jde o předpovědi, které v zásadě o ničem informovat nemohou. Nebo co? On informuje o předpovědích státních orgánů? Ale ne, informuje o svých předpovědích. Co s tím mají státní instituce společného? On se ukrývá za jejich autoritu. Nebo má Ferguson na mysli, že mu někdo naznačil, jaké by měly být výsledky předpovědi? Ale pak je nutné pochopit, kdo mu tyto výsledky naznačil. Koneckonců, nejen pan Anderson, Wellcome Trust a velké organizace, které vytvořily Wellcome Trust. Kdo ještě?

20. července 2007 vydává ta Imperial College v Londýně, u které se můj zájem o ni stal nyní snad srozumitelnější, s přímou účastí Fergusona, pro kterého tato vysoká škola vytvořila speciální centrum,  novou výstražnou zprávu. Tato zpráva má název „Kontrola  vysoce patogenního viru ptačí chřipky H5N1 u drůbeže ve Velké Británii“. https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rspb.2007.0542

Zpráva říká: „Důležité je pouze národní očkování, což má za následek, že na určených místech ohnisek nákazy se konečný počet infekcí sníží na 200–1000. A tohoto přiměřeného účinku je dosaženo při vakcinaci celkového množství na více než 2 000 farmách. “

Co se zde v podstatě říká? Očkování nebo smrt! Není to reklama na očkování? A kdo se u nás zabývá očkováním? Wellcome Trust a GSK a další. A kdo tam pracuje? Kdo je do toho zapojen a jaké je spojení mezi tím a Imperial College? Nejprve tedy poplach u krav a ptáků a potom?

Někdo velmi oceňuje žvanění Fergusona, který je od března 2012 v čele katedry epidemiologie infekčních nemocí na této Imperial College v Londýně.

Když se někdo zeptá: „Vždyť přece není možné vést katedru významné instituce bez odborného vzdělání v oboru, který je dán specifiky názvu této katedry. Pokud se člověk zabývá matematickými modely, a ne epidemiologií infekčních nemocí, jak může vést tuto katedru?

Odpovídám: „Ano, v zásadě to nejde. Ale ne nadarmo se říká, že pokud to nejde, ale velmi se chce, pak to lze. “ A tady je hlavní otázka – kdo tak potřebuje Fergusona a jeho vzestup, aby se nemožné stalo možným? Kdo tak velmi chce, že navzdory tomu, že to „nejde“, dochází k tomuto vzestupu?

Od dubna 2014 je Ferguson v čele výzkumného oddělení  Národního institutu pro lékařský výzkum na ministerstvu zdravotnictví Velké Británie. To je doslovným analogem americké struktury zvané Národní instituty zdraví (NIH), té struktury, kterou jsme již podrobně rozebírali. A zároveň je tento Národní institut pro lékařský výzkum v rámci britského ministerstva zdravotnictví největším fondem v Evropě, který financuje klinický výzkum.

Časopis Clinical Medicine Journal vydávaný Královskou lékařskou univerzitou (  Royal College of Physicians ) odhadl rozpočet Národního institutu pro lékařský výzkum na konci roku 2016 na zhruba 1 miliardu liber, neboli 1,248 miliardy dolarů. Samozřejmě to není 39 miliard, jako ve Spojených státech. Ale také to není málo. https://www.rcpjournals.org/content/clinmedicine/16/6/501

Ale hlavní věcí nejsou peníze, ale status.

7. září 2018 se týdeník WHO odvolává na práce Fergusona o očkování populace. Nemalý růst specialisty na extrapolace a interpolace v oblasti dynamicky triangulovaných náhodných ploch, co?

Covid se blíží – a spolu s tímto přiblížením rostou i možnosti Fergusona.

V roce 2019 se Ferguson (ještě jednou zdůrazňuji – sleduji ho jako aktivně významnou „šestku“) stává ředitelem a jedním ze zakladatelů Institutu Abdula Latifa Jameela. A opět nemluvíme o iniciativě, která vyžaduje individuální organizační čipernost, ale o něčem více.

Institut analýz nemocí a mimořádných situací  Abdula Latifa Jameela ( Abdul Latif Jameel Institute for Disease and Emergency Analysis ) je organizace spojená s někým. S kým? S Imperial College v Londýně.

A kdo je Abdul Latif Jameel? Je to šejk, který založil společnost v Saúdské Arábii, která se již v roce 1955 stala hlavním distributorem automobilů japonské společnosti Toyota. Šejk zemřel v roce 1993, ale jeho práce žije dál. A vše se točí kolem prodeje produktů Toyoty. Ty zahrnují spotřební zboží, elektroniku a marketingovou podporu. V různých částech světa vznikají stále nová oddělení tohoto ctihodného podniku. Opakuji, všechno se stále točí kolem Toyoty. Z nějakého důvodu se musí šejkové točit kolem Toyoty. Toyota z nějakého důvodu chce, aby její produkty protlačovala tato firma Abdula Latifa Jameela. A mluvíme o protlačování v Turecku, Číně, Malajsii, Alžírsku a kdekoli jinde. A je potřeba, aby všude působila tato firma.

Toyota-centrismus tohoto podniku postupně mírně klesá, ale ne příliš.

V roce 2013 společnost „Abdula Latifa Jameela“ uzavřela dohodu se společností Ekonomické město krále Abdula ( King Abdullah Economic City) o výstavbě továren na výrobu japonských automobilů. Společnost se postupně začíná rozkoukávat v oblasti solární energetiky a výroby odsolovacího zařízení.

A společnost má, jak je obvyklé, i filantropickou strukturu. Jmenuje se Abdul Latif Jameel Community. Nebo Community Jameel.

Institut, v jehož čele stanul  Ferguson, se zkráceně nazývá  J-IDEA nebo Abdul Latif Jameel Institute for Disease and Emergency Analytics. A nebyl to Ferguson, kdo vytvořil tento institut ve spolupráci s Imperial College London. Vytvořily ho Imperial College London a Community Jameel. To znamená, že se jedná o hluboce saúdskoarabskou organizaci, nekonečně bohatou a nekonečně spojenou s Japonskem. Konkrétně – s Toyotou. Vida, jakého má partnera skromný pan Ferguson při vytváření určité instituce.

Čím se zabývá tento skromný institut s velmi ambiciózními a specifickými patrony?

Jak čím? Samozřejmě, koronavirem! To znamená, že se zabývá vším, co souvisí se zpracováním údajů pro rychlou reakci na mimořádné události, jmenovitě: epidemie, extrémní klimatické jevy, přírodní a humanitární katastrofy.

Ferguson již počátkem roku 2020 začíná prosazovat to, co dříve nazýval „intervenční strategií“. Tedy to, co má za cíl snížit zátěž přenosu infekce nebo nemoci. To znamená úplnou karanténu, která zjevně vyvolává zničující ekonomické, sociální, psychologické, geopolitické a další důsledky.

16. března 2020 zveřejnila Fergusonova skupina z Imperial College London svoji prognózu (hovořili jsme o ní v epizodě 5), podle které, pokud nebudou přijata rozhodná opatření v boji proti covidu-19, úmrtnost na koronavir ve Velké Británii může být 510 tisíc lidí a v USA  2 miliony 200 tisíc lidí. https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf

Na základě této prognózy (zdá se vám to divné nebo ne? I mně se to zdá divné, ale je to tak ) byla zavedena přísná karanténní opatření nejen ve Velké Británii, ale také ve Spojených státech, a to ve stejný den 16. března (Ferguson v rozhovoru uvedl, že své údaje poskytl Američanům týden před zveřejněním své prognózy.) Ve Francii oznámil Emmanuel Macron zavedení karantény o něco dříve, 12. března (patrně také obdržel dříve Fergusonovu prognózu). Jak se vám líbí tento obrázek v globálním měřítku?

Kdo další dostal tuto prognózu? Naši elitu neodděluje nic od té západní. Pohybuje se také v Davosu a nic si neodpírá. A mezinárodní spolupráci vlastně nikdo nezrušil. Studená válka je jedna věc (někteří se stále snaží tvrdit, že po ní není ani stopy, ale tento někdo není pan Pompeo) a mezinárodní spolupráce je druhá věc. A Davos je sám o sobě. Každý tedy dostal Fergusonovu prognózu. A všichni okamžitě zareagovali.

A 17. března 2020, den po vydání zprávy, přišla na Imperial College žádost od programátora a aktivisty, který vystupuje za svobodu informací, Juliana Todda. Žádost se opírala o britský zákon o svobodě informací z roku 2000. Todd požádal o kód programu pro vytvoření modelu a průvodní dokumentaci s popisem, jak byl model vytvořen a jak se s ním pracovalo. https://www.whatdotheyknow.com/request/software_code_used_for_the_covid#outgoing-1012052

Později, v korespondenci s Imperial College v Londýně, Todd poukázal na to, že Imperial College byla povinna poskytnout zkušeným vývojářům kódů možnost podívat se na kód Fergusonova programu, který ovlivnil celý svět. A že poskytnutí takové možnosti by mohlo světu ušetřit spoustu problémů. A profesor Ferguson by byl informován o metodách kódování a korekcí chyb, které by podstatně zvýšily účinnost práce jeho týmu.“ Hle, jak mírně hovoří. https://www.whatdotheyknow.com/request/software_code_used_for_the_covid#outgoing-1027885

Programátoři jako Julian Todd a Irving Francis neustále bijí na poplach ohledně generování nestandardních prognóz založených na pseudo-matematickém modelování. A požadují, aby toto modelování prošlo alespoň nějakou expertizou v komunitě vývojářů softwaru. Samozřejmě, říkají, že to není možné, pokud je produkt tajný. Ale co je na covidu tajného? Všichni by snad měli mít zájem na minimalizaci pohromy způsobené tímto zlem. Proč tedy nesdílet informace? Neporadit se? Jedna hlava je dobrá, ale dvě lepší … Vcelku je nemožné této prezentaci nevěnovat pozornost.

23. března 2020 Neil Ferguson, reaguje na tu mírnou, ale pro něj velmi nebezpečnou černou známku – na výzvu programátorů k Imperial College London, a na svém Twitteru píše: „Uvědomuji si, že mnoho lidí by si přálo vidět a vyzkoušet kód pro modely pandemie, který používáme k modelování opatření v boji proti covidu-19. Abych to objasnil, před více než 13 lety jsem napsal kód (tisíce řádků nezdokumentovaného kódu  C) pro modelování chřipkové pandemie …

„A proto Vám ho nemohu poskytnout“ – to už dodávám já. „Protože je napsán tak, že ho nikdo jiný než já, Ferguson, nedokáže přečíst, a  vytvořen byl už dávno.“ Okouzlující nenucenost, že?

O něco později ještě toho dne Ferguson rozvíjí své poselství městu a světu, programátorské komunitě, a píše: „Je mi potěšením oznámit, že @Microsoft a @GitHub spolupracují s @Imperial_JIDEA a @MRC_Outbreak na popisu, na refaktorování a na rozšíření kódu tak, aby jej mohli používat ostatní bez mnoha dní školení, které by nyní bylo zapotřebí (a které kvůli nedostatku času nemůžeme poskytnout) …

To znamená, že oznamuje, že velké společnosti začínají za ním vytírat a zametat jeho stopy.

Za prvé tedy odkazuje na Microsoft, tedy na Gatesa, pro kterého je nutné tyto stopy vymazat (a skutečnost, že někam od něčeho odešel – není třeba slov, všichni takoví „odchozí“ zůstávají).

A za druhé říká, že jeho program, na jehož základě byl ovlivněn svět, je nyní přepracováván. Refaktorují, rozšiřují kód atd. A až ho přepracují a všechny konce budou skryty ve vodě, pak se komunita programátorů bude moci seznámit s novou verzí, které nebude mít nic společného s předchozí. Nebo s velmi silně vyšlechtěnou. Do té doby ne. A není známo, jaký bude program po přepracování. Mezitím – konce do vody. 

25. března 2020 Ferguson potvrdil svůj úmysl zveřejnit kód na zasedání výboru pro vědu a technologii poslanecké sněmovny britského parlamentu. Tady ho už  vzali silně! Takhle se můžete dostat i do vězení, skandál je příliš vysoký a je příliš „matematizovaný“. Tedy  objektivizován https://parliamentlive.tv/Event/Index/2b1c71d4-bdf4-44f1-98fe-1563e67060ee.

5. května 2020 propukl skandál, který je podle mého názoru velmi, velmi soukromý ve vztahu k tomu, co vytvořil Ferguson. Ale který měl pro Fergusona nepěkné důsledky. Možná i proto, že nastal čas vzít „šestku“ stranou, aby odhalování její činností nezískalo zbytečně skandální charakter.

Místo toho, aby se  posoudil Fergusonův podvod a identifikovali jeho spolupachatelé, sponzoři, tedy skuteční organizátoři covidového šílenství, byla pozornost veřejnosti zaměřena na něco jiného. Na to, že se během samoizolace Ferguson setkává se svou vdanou milenkou, která přichází do jeho bytu, a on se s ní nepřestal scházet ani poté, co dostal koronavirus.

Společnost byla informována, že se Ferguson kvůli pochybení zastyděl a rozhodl se odstoupit z vědecké rady pod britskou vládou. Odstoupil nebo ne, je samostatná otázka. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8289921/Scientist-advice-led-lockdown-QUITS-breaking-restrictions-meet-married-lover.html

6. května 2020 se komunita programátorů, zastrašená organizátory koronavirové extáze, rozhodla ustoupit od hluché obrany. Není to tak snadné. Je to za prvé celá propojená komunita. A za druhé, je to jediný způsob, jak se s tím vypořádat. Vylezla z této hluché obrany, z té nory, kam vlezla (s výjimkou těch lidí, které jsem zmínil dříve) a nesměle informovala ty, kteří se ještě úplně nezbláznili, co si myslí o podvodu Fergusona a jeho kompliců – o podvodu zvaném „koronavirová extáze“, založeném na dobrodružství specialisty na dynamicky triangulované náhodné povrchy, vyznamenaného pana Fergusona, vynikajícího odborníka, profesora, vedoucího katedry disciplín, kterým vůbec nerozumí atd.

Nějakým softwarovým inženýrem společnosti Google, který nechtěl zveřejnit své jméno, byl publikován článek kritizující kód Imperial College, alias Fergusonův kód. https://lockdownsceptics.org/code-review-of-fergusons-model/

Píše zde: „Model Imperial College využívá stochastický přístup … Imperial College si je této chyby vědoma, ale považuje ji za přijatelnou a autor říká, že Imperial College ve výsledku „ jedná tak, jako by to byla nějaká inherentní (vrozená) náhodnost vesmíru, a ne výsledek amatérského kódování.

Dobře informovaný odborník říká, že „imperiálci“, tj. zástupci Imperial College London, ve svých polemikách s Edinburčany, tj. zástupci Edinburské univerzity  (část těchto polemik jsem již představil), uvedli, že “ problém zmizí, pokud se model spustí v režimu s jedním vláknem, jako to dělají oni, to znamená, že navrhují použít jednojádrový procesor, který ve skutečnosti kreslí jeden scénář, a to je vše.

S ironií se dále uvádí, že „imperiálci“ (tj. zástupci Imperial College London) ignorují zhrození odborníků, že model je spuštěn v režimu s jedním vláknem pomocí jednojádrového procesoru.

„Vy si třeba snězte lidi zaživa, ale nešahejte na naši matematiku!“ – to se tam píše. A v reakci na to všem, kdo protestují, říká: „To podle nich není problém, stačí mnohokrát spustit jednojádrový procesor v režimu s jedním vláknem a vzít průměr.“ Na mechanickém sčítacím stroji – na čem by se měl vypočítat „průměr“?

Současně autor vyjadřuje zvláštní rozhořčení nad skutečností, že „imperiálci“ „říkají, že neměli čas na vyvoj.“

Takže neměli čas? Pokud nemáte čas pochopit, co se se mnou děje, useknete mi rychle hlavu?

Dále autor zmiňuje parametr R0, je to základní reprodukční číslo, základní ukazatel reprodukce, základní reprodukční rychlost – to jsou různé názvy stejné věci.

Co má na mysli? Týká se to počtu lidí, kteří budou nakaženi typickým nemocným člověkem (je otázka, kdo je typický nemocný člověk – je to vážně nemocný člověk nebo kdo?), kteří se dostali do zcela neimunizovaného prostředí ( kde to je? ) bez karantény. Pokud je R0 větší než jedna, pak v počáteční fázi počet nemocných exponenciálně poroste.

Vzhledem k tomu, že přítomnost lidí s imunitou snižuje R0, je třeba reálně uvažovat o jiném ukazeteli. Rovná se hodnotě R0 minus podíl imunizovaných.

Odborníci opakovaně diskutovali o spekulativnosti R0, který nelze vůbec přímo měřit. A také o tom, že vše závisí na modelu infekce. A že stejná data mohou poskytnout různá R0 v různých modelech.

Autor, vystupující jasně jménem edinburských vědců, ohromených jednáním kolegů z Imperial College London, říká, že opírat se o čistou R0, osvobozenou od takových úprav, je možné pouze, když se někdo zblázní. Nebo, říkám já, když má  zlé úmysly. Autor konkrétně říká následující: „Ačkoli zástupci Imperial College věděli o nedostatcích svého modelu a neměli příležitost vyvinout lepší, dokončili jej a implementovali tam funkci sledování kontaktů …“

Kdyby místo toho použil jen nadávky, bylo by to stále měkké.

16. května The Telegraph publikoval článek, ve kterém s odkazem na odborníky naznačil, že kód Imperial College je „zcela nespolehlivý“ a je „skládkou programových chyb“. Článek zejména citoval Davida Richardsa, spoluzakladatele technologické společnosti WANdisco, který kód nazval „shlukem programových chyb, který vypadá spíše jako mísa s těstovinami  „andělské vlasy“, než jako jemně vyladěný softwarový produkt“. https://www.telegraph.co.uk/technology/2020/05/16/coding-led-lockdown-totally-unreliable-buggy-mess-say-experts/

18. května americký think tank The Heritage Foundation zveřejnil zprávu statistika Kevina Dyaratny, který se svými kolegy analyzoval publikovaný kód modelu Imperial College. Ve zprávě The Heritage Foundation se píše: „Podle modelu imperiálců  byla prognóza úmrtí na covid-19 ve Velké Británii více než 500 000 lidí a 2 miliony lidí ve Spojených státech (do října 2020), přičemž  ve Spojených státech zemře přibližně 1 milion, a to navzdory „sociálnímu distancování“. https://www.heritage.org/public-health/commentary/failures-influential-covid-19-model-used-justify-lockdowns

Říkají: „No, ale tohle není prognóza! Vezmete úplně špatná čísla, připojíte je k nesprávnému algoritmu, nezohledníte ani multifaktoriálnost, ani mnohovrstevnost nemocných, kteří jsou nemocní s různým stupněm závažnosti, nebo všechno ostatní, neaplikujete žádné opravy a poté přinášíte šílená čísla. A my to máme snášet?

A kolik Moskvanů a občanů Ruska celkem mělo podle prognóz „imperiálců“ zemřít? Málokdo si asi myslí, že „imperiálci“ takové předpovědi neměli. Ano, samozřejmě měli.  A samozřejmě byly převezeny do Ruska, a to rychle. Svět je propustný – taková je doba.

Dále se ve zprávě The Heritage Foundation hovoří o nemožnosti orientace na R0, kterou již programátoři z Edinburské univerzity a dalších příslušných organizací zesměšnili.

Heritage Foundation s dojemným taktem prohlašuje: „Chyba Imperial College spočívá v tom, že používají stejné vstupní údaje pro různé scénáře, což přináší rozptyl 80 000 úmrtí za 80 dní.“

S čím lze srovnat takové tvrzení? S tím, že specialisté na komplexní čísla je z nějakého důvodu začali množit jako obyčejná čísla. A ty nemohly nevyvolat určitou mírnou rozpačitost.

Profesor Ferguson zůstává po tom všem ve vedení Centra pro analýzu a modelování ohnisek jako vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí a v poradní skupině pro mimořádné situace britské vlády.

To znamená, že řekl: Načapali mě při špatnosti, odcházím!  Říkají mu: Není třeba. Takhle nějak? Nebo se vede dlouhé jednání? Jak to opravdu funguje? Nechci absolutizovat své hodnocení, ale je třeba pochopit, co se děje.

Nyní navrhuji vrátit se na začátek koronavirového příběhu, kdy se o Fergusonovi a jeho neuvěřitelně „moudrých“ předpovědích hovořilo s neuvěřitelným přídechem, doprovázeným jistými poměrně cennými poznatky, které se později začaly skrývat pod koberec.

6 komentářů

  1. Vyslovujem veľké poďakovanie pánovi Kurgiňanovi aj predkladateľovi do českého jazyka za vynikajúcu, obsažnú a zrozumiteľnú zvodku. Veľa som tušil od samého začiatku tejto prapodivnej politickej pandémie. Avšak takýto kondenzát faktológie by som určite nebol schopný zísjať samostatným štúdiom dostupných prameňov.

  2. vďaka za kvalitné preklady. Je zaujímavé. že taký káder ako Kurginjan takto odkrýva Koronu, vždy som ho mal za človeka GP, takto o ňom rozpráva V.V.Pjakin. Poprosil by som preto, aby napr. Boletus alebo pani Irena napísali aspoň zopár viet, ako toto celé vidia oni….ďakujem, Fero

Napsat komentář: Bajo Zrušit odpověď na komentář